következő
előző
tételek

Press Release

Környezetvédelem: A fürdővizek minősége továbbra is jó az EU egészében

Nyelv megváltoztatása
Press Release Publikálva / Megjelentetve 2011. 06. 15. Utolsó módosítás 2016. 06. 03.
2009-ről 2010-re az európai fürdővizek minősége kismértékben romlott, de összességében így is jó. Tízből több mint kilenc fürdőhely megfelel a minimumkövetelményeknek.

A tiszta fürdővíz nagyon fontos az európai polgároknak, és az ilyen tájékoztatás révén érhető el, hogy el is várják az illetékesektől a kiváló vízminőség biztosítását a tavakban, folyókban és a tengerpartokon. Az európai fürdővizek állapotának folyamatos nyomon követéséhez elengedhetetlen a nyilvánosság részvétele, és ez egyre inkább így lesz az éghajlatváltozás hatásainak felerősödésével

Jacqueline McGlade professzor asszony, az Európai Környezetvédelmi Ügynökség ügyvezető igazgatója

A legjobb teljesítményt Ciprus nyújtja, ugyanis fürdőhelyeinek 100%-a megfelel a szigorúbb előírásoknak, de az élvonalba tartozik még Horvátország (97,3%-os megfelelési aránnyal), Málta (95,4%), Görögország (94,2%) és Írország (90,1%) is. Az adatok az Európai Környezetvédelmi Ügynökség és az Európai Bizottság által közösen készített, a fürdővizek minőségéről szóló éves jelentésből származnak, amely a 27 uniós tagállamban több mint 21 000 tengerparti és belföldi fürdőhely vizét vizsgálta meg. Az Európai Bizottság idén új jelzéseket és piktogramokat fogadott el a lakosságnak a fürdővizek osztályozásáról és a fürdőzési korlátozásokról, illetve tilalmakról való tájékoztatása érdekében (lásd az alábbi linket).

Janez Potočnik környezetvédelmi biztos így nyilatkozott: „Örömmel tölt el, hogy az európai fürdővizek minősége továbbra is jó, bár természetesen lehetne még jobb is. A tiszta víz felbecsülhetetlen értékű erőforrás, megőrzéséért azonban cselekedni kell. Arra szeretném ösztönözni a tagállamokat, hogy az elmúlt évben tapasztalt kismértékű visszaesést fordítsák át javuló tendenciává.”

Jacqueline McGlade professzor asszony, az Európai Környezetvédelmi Ügynökség ügyvezető igazgatója hozzátette: „A tiszta fürdővíz nagyon fontos az európai polgároknak, és az ilyen tájékoztatás révén érhető el, hogy el is várják az illetékesektől a kiváló vízminőség biztosítását a tavakban, folyókban és a tengerpartokon. Az európai fürdővizek állapotának folyamatos nyomon követéséhez elengedhetetlen a nyilvánosság részvétele, és ez egyre inkább így lesz az éghajlatváltozás hatásainak felerősödésével.”

A jelentés átfogó képet ad az EU tagállamainak fürdőhelyein a 2010-es idényben jellemző vízminőségről, és ennek köszönhetően előrevetíti, hogy 2011-ben várhatóan hol lesz jó a víz minősége. Segítségével nyomon lehet követni a fürdővizek minőségének alakulását 1990-től napjainkig.

Az elemzés Európa-szerte több mint 21 000 fürdőzésre kijelölt víztest adataival dolgozik, melyeknek hozzávetőleg 70%-a tengerparti, fennmaradó része belföldi fürdőhely. A helyszíneket aszerint osztályozzák, hogy megfelelnek-e a kötelező értékeknek, az azoknál szigorúbb irányadó értékeknek, vagy egyáltalán nem felelnek meg az elvárásoknak.

A fürdővizek minősége a 2010. évi vegyes eredmények ellenére jó

2010-ben Európában a tengerparti fürdőhelyek 92,1%-a, a belföldi fürdőhelyek 90,2%-a felelt meg a minőségi minimumkövetelményeknek. Csupán a tengerparti vizek 1,2%-a és a belföldi vizek 2,8%-a nem felelt meg az elvárásoknak. A fennmaradó esetekben az adatok hiányossága miatt nem volt elvégezhető az osztályozás.

Általánosságban elmondható, hogy a tengerparti fürdővizek minősége romlott 2009 és 2010 között, ugyanis a megfelelőnek talált helyszínek száma 3,5%-kal csökkent, míg az irányadó értékeknek eleget tevő fürdőhelyekből 9,5%-kal volt kevesebb.

A belföldi fürdőhelyeken is visszaesés figyelhető meg. Az irányadó értékeknek megfelelő tavak és folyóvizek száma 10,2%-kal csökkent, de a kötelező értékeknek való megfelelés nagyjából változatlan maradt. A legnagyobb problémát a folyóvizek jelentik, ezeknek ugyanis csak 25%-a tesz eleget a szigorúbb irányadó értékeknek.

Előzmények

Európában a fürdőzésre használt vizeknek a fürdővizek minőségéről szóló 2006/7/EK irányelv előírásainak kell megfelelniük. Az irányelvet 2006-ban fogadták el, ezzel megvalósult a korábbi jogszabályok naprakésszé tétele és egyszerűsítése. Az irányelv rendelkezéseit az egyes tagállamok nemzeti jogába 2008 márciusáig kellett átültetni, de végrehajtani csak 2014 decemberétől kötelező. A 2010-es idényben 20 tagállam már az új irányelv előírásai alapján követte nyomon és jelentette fürdővizeinek minőségét.

Az európai lakosok a WISE rendszeren (Water Information System for Europe – Európai Vízügyi Információs Rendszer) keresztül tájékozódhatnak kedvenc fürdőhelyük vízminőségéről: adatokat tölthetnek le, és interaktív térképeket tanulmányozhatnak európai léptéktől egészen az egyes megfigyelőállomások szintjéig. Saját megfigyeléseiket az általuk látogatott fürdőhelyről az Eye on Earth honlapon jelenthetik be.

További részletekért lásd:

az uniós fürdővizek minőségéről szóló 2010. évi jelentést (EU Bathing Water Report) adattárakkal és térképekkel

az Európai Bizottság fürdővizekkel foglalkozó oldalát

Az új jelzések letöltéséhez: http://ec.europa.eu/environment/water/water-bathing/signs.htm

Permalinks

Geographic coverage

Dokumentumhoz kapcsolódó lépések