næste
forrige
emner

Press Release

Miljø: Badevandskvaliteten i EU er stadig høj

Skift sprog
Press Release Udgivet 15/06 2011 Sidst ændret 03/06 2016
Badevandskvaliteten i EU faldt en smule fra 2009 til 2010, men den samlede kvalitet er stadig høj. Mere end 9 ud af 10 badevandsområder lever nu op til minimumskravene.

Det er meget vigtigt for EU‑borgerne at have rent vand at bade i, og disse oplysninger giver dem mulighed for at gøre krav på vand af højeste kvalitet i søer, floder og ved strande. Det er afgørende for den videre overvågning af Europas badevande, at offentligheden deltager, især efterhånden som virkningerne af klimaændringerne bliver mere tydelige.

Professor Jacqueline McGlade, administrerende direktør for Det Europæiske Miljøagentur

Cypern får topkarakter, da 100 % af landets badevandsområder lever op til de strenge vejledende værdier. Derefter følger Kroatien med 97,3 %, Malta med 95,4 %, Grækenland med 94,2 % og Irland med 90,1 %. Resultaterne stammer fra Miljøagenturets og Europa‑Kommissionens årlige badevandsrapport, hvori vandkvaliteten vurderes i mere end 21 000 saltvands- og ferskvandsområder i de 27 EU‑medlemsstater. Kommissionen har også vedtaget nye skilte og symboler, der skal bruges til oplysning af offentligheden om badevandsklassificering og badevandsrestriktioner (se nedenstående link).

Miljøkommissær Janez Potočnik udtalte: "Det glæder mig, at badevandskvaliteten i EU stadig er høj, selvom der er plads til forbedringer. Rent vand er en uvurderlig ressource, som vi ikke må tage for givet. Jeg opfordrer medlemsstaterne til at sikre, at den lille nedgang, som vi oplevede sidste år, vendes til en opadgående kurve."

Professor Jacqueline McGlade, administrerende direktør for Det Europæiske Miljøagentur, tilføjede: "Det er meget vigtigt for EU‑borgerne at have rent vand at bade i, og disse oplysninger giver dem mulighed for at gøre krav på vand af højeste kvalitet i søer, floder og ved strande. Det er afgørende for den videre overvågning af Europas badevande, at offentligheden deltager, især efterhånden som virkningerne af klimaændringerne bliver mere tydelige."

Rapporten giver et samlet overblik over badevandskvaliteten i EU‑medlemsstaterne i badesæsonen 2010, så badegæster kan udpege de områder, hvor badevandskvaliteten forventes at være god i 2011. Den viser desuden udviklingen i badevandskvaliteten siden 1990.

Analysen sammenstiller data fra mere end 21 000 badevandsområder i Europa, hvoraf ca. 70 % af dem er saltvandsområder og resten ferskvandsområder. Klassificeringen viser, hvorvidt badeområderne lever op til de bindende værdier, de strengere vejledende værdier eller ikke slet ikke lever op til værdierne. 

Høj badevandskvalitet på trods af svingende resultater i 2010

I 2010 levede 92,1 % af EU’s saltvandsbadeområder og 90,2 % af ferskvandsbadeområderne op til minimumskvalitetskravene. Kun 1,2 % af saltvandsbadeområderne og 2,8 % af ferskvandsbadeområderne levede ikke op til kravene. De resterende områder er ikke klassificeret på grund af manglende oplysninger.

Kvaliteten af saltvandsbadeområderne faldt generelt mellem 2009 og 2010 – antallet af badevandsområder, der lever op til de bindende værdier faldt med 3,5 %, mens dem, der lever op til de vejledende værdier, faldt med 9,5 %.

Kvaliteten af ferskvandsbadeområder er også faldet. Antallet af floder og søer, der opfylder de vejledende værdier, faldt med 10,2 %, selvom andelen, der opfyldte de bindende værdier, forblev stort set uændret. Der var især problemer med floderne, hvoraf kun 25 % levede op til de vejledende værdier.

Sagsforløb

Badevandet i EU skal opfylde kravene i badevandsdirektivet (2006/7/EF), der blev vedtaget i 2006, og som opdaterer og forenkler den tidligere lovgivning. Direktivet skulle indføres i national lovgivning inden marts 2008, men medlemsstaterne har indtil den 14. december 2014 til at gennemføre det. I badesæsonen 2010 overvågede og indrapporterede 20 medlemsstater om badevandskvaliteten i henhold til de nye bestemmelser.

EU‑borgerne kan få et overblik over badevandskvaliteten i deres yndlingsområde via vandinformationssystemet for Europa (WISE). På webstedet kan brugerne downloade oplysninger og se på interaktive kort fra EU‑niveau og helt ned til de enkelte overvågningsstationer. Man kan også anmelde den lokale badevandstilstand på webstedet Eye on Earth.

Flere oplysninger findes på:

The EU Bathing Water 2010 Report, including data and map viewers

Europa-Kommissionens websted om badevand

Download de nye symboler: http://ec.europa.eu/environment/water/water-bathing/signs.htm

Permalinks

Geographic coverage

Handlinger