kitas
ankstesnis
punktai

Press Release

Europos Sąjungos maudyklų vandens kokybė gerėja

Pakeisti kalbą
Press Release Paskelbta 2009-05-27 Paskutinį kartą keista 2016-06-03
Šiandien Europos Komisijos ir Europos aplinkos agentūros pateiktoje metinėje maudyklų vandens kokybės ataskaitoje skelbiama, kad 2008 m. ES higienos standartus atitiko didžioji dauguma Europos Sąjungos maudyklų. 2008 metų maudymosi sezonu būtiniausius standartus atitiko apie 96 % jūrų pakrančių maudyklų ir 92 % upių bei ežerų maudyklų. Ataskaitoje teikiama informacijos apie vandens kokybę, naudingos milijonams į Europos paplūdimius kiekvieną vasarą vykstančių žmonių.

Tokie informacijos šaltiniai kaip ši ataskaita ir mūsų internetinės vaizdo priemonės suteikia piliečiams galimybę ne tik sužinoti, kokia jų vietos bendruomenės arba atostogų vietos maudyklų vandens kokybė, bet ir aktyviau dalyvauti saugant aplinką.

Europos aplinkos agentūros vykdomoji direktorė profesorė Jacqueline McGlade

Už aplinką atsakingas Komisijos narys Stavras Dimas sakė: "Geros kokybės maudyklų vanduo yra labai svarbus Europos piliečių gerovės ir aplinkos apsaugos elementas – tai pasakytina ir apie visus kitus vandens telkinius. Džiaugiuosi, kad visoje Europos Sąjungoje bendra maudyklų vandens kokybė gerėja."

Europos aplinkos agentūros vykdomoji direktorė profesorė Jacqueline McGlade pridūrė: "Tokie informacijos šaltiniai kaip ši ataskaita ir mūsų internetinės vaizdo priemonės suteikia piliečiams galimybę ne tik sužinoti, kokia jų vietos bendruomenės arba atostogų vietos maudyklų vandens kokybė, bet ir aktyviau dalyvauti saugant aplinką."

Maudyklų vandens kokybė ilgainiui gerėja

Kiekvieną vasarą milijonai europiečių vyksta į paplūdimius pasimėgauti saule ir atsivėsinti gaiviame švariame vandenyje. Kad padėtų europiečiams tinkamiau pasirinkti paplūdimį, Komisija, remdamasi valstybių narių teikiamais duomenimis apie jų teritorijoje esančius paplūdimius, kasmet skelbia jūros ir gėlo vandens maudyklų kokybės ataskaitą. Šiais metais ataskaitą parengė Europos aplinkos agentūra (EAA), kurios interneto svetainėje taip pat galima rasti žemėlapių ir lentelių su išsamia informacija apie konkrečias maudyklas.

2008 m. stebimų maudyklų skaičius padidėjo – pradėtos stebėti dar 75 maudyklos. 2008 m. visoje Europos Sąjungoje buvo stebima 21 400 maudyklų – du trečdaliai – jūrų pakrančių, o likusios – upių ir ežerų. Daugiausia jūrų pakrančių maudyklų yra Italijoje, Graikijoje, Prancūzijoje, Ispanijoje ir Danijoje, o daugiausia vidaus vandenų maudyklų yra Vokietijoje ir Prancūzijoje.

Nuo 1990 m. bendra ES maudyklų vandens kokybė gerokai pagerėjo. 1990–2008 m. privalomąsias vertes (būtiniausius kokybės reikalavimus) atitinkančių jūrų pakrančių maudyklų padaugėjo nuo 80 % iki 96 %, o vidaus vandenų maudyklų – nuo 52 % iki 92 %. 2007–2008 m. padidėjo reikalavimus atitinkančių tiek vidaus, tiek jūrų pakrančių vandenų dalis (atitinkamai 1,1 ir 3,3 procentiniais punktais).

Dvylikoje valstybių narių pagal naują maudyklų direktyvą vykdoma stebėsena

Maudykla – tai vieta, kur oficialiai leidžiama maudytis arba kur maudytis nedraudžiama ir paprastai maudosi daug žmonių.

Maudyklų vandens kokybė nustatoma tiriant vandens fizines, chemines ir mikrobiologines savybes, kurių privalomosios vertės nustatytos Maudyklų vandens direktyvoje[1] . Valstybės narės turi laikytis privalomųjų verčių, tačiau gali nustatyti griežtesnius standartus ir neprivalomas rekomenduojamąsias vertes.

2006 m. įsigaliojo nauja Maudyklų vandens direktyva[2], kurioje, atsižvelgiant į naujausias mokslo žinias, buvo atnaujinti parametrai ir stebėsenos nuostatos. Naujojoje direktyvoje labiau pabrėžiama visuomenės informavimo apie maudyklų kokybę svarba. Šią direktyvą valstybės narės turi visiškai įgyvendinti iki 2015 m., bet dvylikoje valstybių narių (Kipre, Danijoje, Estijoje, Suomijoje, Vokietijoje, Vengrijoje, Latvijoje, Lietuvoje, Liuksemburge, Slovakijoje, Ispanijoje ir Švedijoje) maudyklos buvo stebimos pagal naujojoje direktyvoje nustatytus parametrus jau 2008 m. maudymosi sezonu.

Asmuo ryšiams

Susijęs turinys[1] Direktyva 76/160/EEB dėl maudyklų kokybės.

[2] Direktyva 2006/7/EB dėl maudyklų vandens kokybės valdymo.

Permalinks

Dokumento veiksmai