další
předchozí
položky

Press Release

Zlepšování jakosti vod ke koupání v EU

Změnit jazyk
Press Release Publikováno 27.05.2009 Poslední změna 03.06.2016
Výroční zpráva o vodách ke koupání, kterou dnes předložily Evropská komise a Evropská agentura pro životní prostředí, ukazuje, že v roce 2008 vyhověla evropským hygienickým normám velká většina koupališť v EU. V uvedené sezoně splňovalo minimální normy přibližně 96 % oblastí v pobřežních vodách a 92 % koupališť na řekách a jezerech. Miliony občanů, kteří každé léto navštěvují evropské pláže, najdou ve zprávě užitečné informace o jakosti vod.

Díky informačním zdrojům, jako je tato zpráva, a internetovým prohlížečům mají občané možnost nejen zkontrolovat jakost vod ke koupání ve své obci či v místě dovolené, ale též se aktivněji podílet na ochraně životního prostředí

Profesorka Jacqueline McGladeová, výkonná ředitelka Evropské agentury pro životní prostředí

Komisař pro životní prostředí Stavros Dimas uvedl: "Vysoká jakost vod ke koupání má zásadní význam pro dobré životní podmínky evropských občanů i pro životní prostředí – totéž ostatně platí i pro všechny ostatní vody. S radostí zjišťuji, že celková jakost vod ke koupání se zlepšuje v celé Unii."

Profesorka Jacqueline McGladeová, výkonná ředitelka Evropské agentury pro životní prostředí, dodala: "Díky informačním zdrojům, jako je tato zpráva, a internetovým prohlížečům mají občané možnost nejen zkontrolovat jakost vod ke koupání ve své obci či v místě dovolené, ale též se aktivněji podílet na ochraně životního prostředí."

Jakost vod ke koupání se dlouhodobě zlepšuje

Na pláže míří každoročně za sluncem a osvěžením v čisté vodě miliony Evropanů. Měli by mít možnost volby na základě znalosti problematiky, a proto Komise každoročně zveřejňuje zprávu členských států o jakosti vod pobřežních a sladkovodních oblastí koupání nacházejících se na jejich území. Letos tuto zprávu připravila Evropská agentura pro životní prostředí (EEA), která na svých internetových stránkách rovněž zveřejnila mapy a tabulky s podrobnými údaji o konkrétních oblastech

V roce 2008 se počet sledovaných vod ke koupání zvýšil přibližně o 75 koupališ'. Z 21 400 oblastí koupání, které byly v Evropské unii v roce 2008 sledovány, se dvě třetiny nacházely na pobřeží a zbývající část u řek a jezer. Nejvyšší počet vod ke koupání v pobřežních oblastech lze nalézt v Itálii, Řecku, Francii, Španělsku a Dánsku, zatímco ve vnitrozemí má největší počet vod ke koupání Německo a Francie.

Celková jakost vod ke koupání se v EU od roku 1990 výrazně zlepšila. V letech 1990 až 2008 se míra dodržení závazných hodnot (minimálních požadavků na jakost) zvýšila v pobřežních oblastech z 80 % na 96 % a ve vnitrozemí z 52 % na 92 %. Od roku 2007 do roku 2008 vzrostla míra dodržení daných hodnot u vod ke koupání ve vnitrozemí o 1,1 % a v pobřežních oblastech o 3,3 %.

Sledování ve dvanácti členských státech podle nové směrnice o vodách ke koupání

Oblastmi koupání se rozumí oblasti, kde je koupání výslovně povoleno nebo kde se tradičně koupe velké množství lidí a koupání tam není zakázáno.

Jakost vody se posuzuje podle fyzikálních, chemických a mikrobiologických parametrů, jejichž závazné hodnoty jsou stanoveny ve směrnici o vodách ke koupání[1] . Členské státy musí dodržovat závazné hodnoty, ale mohou přijmout i přísnější normy nebo se rozhodnout, že budou uplatňovat nezávazné směrné hodnoty.

V roce 2006 nabyla účinku nová směrnice o vodách ke koupání[2], jež aktualizuje ustanovení o parametrech a sledování podle posledních vědeckých poznatků. Tato nová směrnice klade větší důraz na poskytování informací o kvalitě oblastí koupání veřejnosti. Členské státy musí novou směrnici plně implementovat do roku 2015, ovšem v koupací sezoně 2008 již oblasti koupání podle parametrů této směrnice sledovalo dvanáct členských států (Dánsko, Estonsko, Finsko, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Německo, Slovensko, Španělsko a Švédsko).

Kontaktní osoby:


Příbuzné položky

[1] Směrnice 76/160/EHS o jakosti vod ke koupání.

[2] Směrnice 2006/7/ES o řízení jakosti vod ke koupání.

Permalinks

Akce dokumentů