Zlepšování jakosti vod ke koupání v EU

Změnit jazyk
Press Release Publikováno 27.05.2009 Poslední změna 03.06.2016
Výroční zpráva o vodách ke koupání, kterou dnes předložily Evropská komise a Evropská agentura pro životní prostředí, ukazuje, že v roce 2008 vyhověla evropským hygienickým normám velká většina koupališť v EU. V uvedené sezoně splňovalo minimální normy přibližně 96 % oblastí v pobřežních vodách a 92 % koupališť na řekách a jezerech. Miliony občanů, kteří každé léto navštěvují evropské pláže, najdou ve zprávě užitečné informace o jakosti vod.

Díky informačním zdrojům, jako je tato zpráva, a internetovým prohlížečům mají občané možnost nejen zkontrolovat jakost vod ke koupání ve své obci či v místě dovolené, ale též se aktivněji podílet na ochraně životního prostředí

Profesorka Jacqueline McGladeová, výkonná ředitelka Evropské agentury pro životní prostředí

Komisař pro životní prostředí Stavros Dimas uvedl: "Vysoká jakost vod ke koupání má zásadní význam pro dobré životní podmínky evropských občanů i pro životní prostředí – totéž ostatně platí i pro všechny ostatní vody. S radostí zjišťuji, že celková jakost vod ke koupání se zlepšuje v celé Unii."

Profesorka Jacqueline McGladeová, výkonná ředitelka Evropské agentury pro životní prostředí, dodala: "Díky informačním zdrojům, jako je tato zpráva, a internetovým prohlížečům mají občané možnost nejen zkontrolovat jakost vod ke koupání ve své obci či v místě dovolené, ale též se aktivněji podílet na ochraně životního prostředí."

Jakost vod ke koupání se dlouhodobě zlepšuje

Na pláže míří každoročně za sluncem a osvěžením v čisté vodě miliony Evropanů. Měli by mít možnost volby na základě znalosti problematiky, a proto Komise každoročně zveřejňuje zprávu členských států o jakosti vod pobřežních a sladkovodních oblastí koupání nacházejících se na jejich území. Letos tuto zprávu připravila Evropská agentura pro životní prostředí (EEA), která na svých internetových stránkách rovněž zveřejnila mapy a tabulky s podrobnými údaji o konkrétních oblastech

V roce 2008 se počet sledovaných vod ke koupání zvýšil přibližně o 75 koupališ'. Z 21 400 oblastí koupání, které byly v Evropské unii v roce 2008 sledovány, se dvě třetiny nacházely na pobřeží a zbývající část u řek a jezer. Nejvyšší počet vod ke koupání v pobřežních oblastech lze nalézt v Itálii, Řecku, Francii, Španělsku a Dánsku, zatímco ve vnitrozemí má největší počet vod ke koupání Německo a Francie.

Celková jakost vod ke koupání se v EU od roku 1990 výrazně zlepšila. V letech 1990 až 2008 se míra dodržení závazných hodnot (minimálních požadavků na jakost) zvýšila v pobřežních oblastech z 80 % na 96 % a ve vnitrozemí z 52 % na 92 %. Od roku 2007 do roku 2008 vzrostla míra dodržení daných hodnot u vod ke koupání ve vnitrozemí o 1,1 % a v pobřežních oblastech o 3,3 %.

Sledování ve dvanácti členských státech podle nové směrnice o vodách ke koupání

Oblastmi koupání se rozumí oblasti, kde je koupání výslovně povoleno nebo kde se tradičně koupe velké množství lidí a koupání tam není zakázáno.

Jakost vody se posuzuje podle fyzikálních, chemických a mikrobiologických parametrů, jejichž závazné hodnoty jsou stanoveny ve směrnici o vodách ke koupání[1] . Členské státy musí dodržovat závazné hodnoty, ale mohou přijmout i přísnější normy nebo se rozhodnout, že budou uplatňovat nezávazné směrné hodnoty.

V roce 2006 nabyla účinku nová směrnice o vodách ke koupání[2], jež aktualizuje ustanovení o parametrech a sledování podle posledních vědeckých poznatků. Tato nová směrnice klade větší důraz na poskytování informací o kvalitě oblastí koupání veřejnosti. Členské státy musí novou směrnici plně implementovat do roku 2015, ovšem v koupací sezoně 2008 již oblasti koupání podle parametrů této směrnice sledovalo dvanáct členských států (Dánsko, Estonsko, Finsko, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Německo, Slovensko, Španělsko a Švédsko).

Kontaktní osoby:


Příbuzné položky

[1] Směrnice 76/160/EHS o jakosti vod ke koupání.

[2] Směrnice 2006/7/ES o řízení jakosti vod ke koupání.

Akce dokumentů
Help us build a better climate and energy portal

We are looking at ways to keep you informed about the most important data and developments about climate and energy in the EU.

Help us by taking this survey!

Přihlášení k odběru
Registrace, abyste dostávali naše zprávy (v tištěné a/nebo elektronické podobě) a čtvrtletní elektronický zpravodaj.
Sledujte nás
 
 
 
 
 
Evropská agentura pro životní prostředí (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Dánsko
Telefon: +45 3336 7100