naslednji
prejšnji
zadetki

Press Release

Kakovost kopalnih voda v EU se izboljšuje

Spremeni jezik
Press Release Objavljeno 27.05.2009 Zadnja sprememba 03.06.2016
Iz letnega poročila o kopalnih vodah, ki sta ga danes predstavili Evropska komisija in Evropska agencija za okolje, izhaja, da je velika večina kopališč v Evropski uniji leta 2008 izpolnjevala higienske zahteve EU. V tej kopalni sezoni je približno 96 % kopališč na obalnih območjih in 92 % kopališč ob rekah in jezerih izpolnjevalo minimalne zahteve. Za milijone ljudi, ki vsako poletje obiščejo evropske plaže, je poročilo koristen vir informacij o kakovosti voda.

Državljani lahko z informacijskimi viri, npr. omenjenim poročilom in našimi spletnimi iskalnimi orodji, preverijo kakovost kopalnih voda v svoji občini ali počitniškem kraju, poleg tega pa se lahko tudi sami aktivneje vključijo v varstvo okolja

Profesorica Jacqueline McGlade, izvršna direktorica Evropske agencije za okolje

Komisar za okolje Stavros Dimas je dejal: "Visoka kakovost kopalnih voda je izredno pomembna za dobro počutje evropskih državljanov in okolje – in to pri vseh vrstah voda. Zadovoljen sem, da se kakovost kopalnih voda na kopalnih območjih v Uniji na splošno izboljšuje."

Profesorica Jacqueline McGlade, izvršna direktorica Evropske agencije za okolje, je še dodala: "Državljani lahko z informacijskimi viri, npr. omenjenim poročilom in našimi spletnimi iskalnimi orodji, preverijo kakovost kopalnih voda v svoji občini ali počitniškem kraju, poleg tega pa se lahko tudi sami aktivneje vključijo v varstvo okolja."

Kakovost kopalnih voda se dolgoročno izboljšuje

Vsako poletje se milijoni Evropejcev odpravijo na plaže, da bi uživali sonce ter se ohladili v sveži in čisti vodi. Da bi pri izbiranju plaž upoštevali njihovo dejansko stanje, Komisija na podlagi podatkov, ki jih države članice sporočijo o plažah na njihovem ozemlju, vsako leto objavi poročilo o kakovosti kopalnih voda na obalnih in sladkovodnih območjih. Letos je poročilo pripravila Evropska agencija za okolje (EEA), ki na svoji spletni strani objavlja tudi zemljevide in razpredelnice z natančnimi podatki o posameznih kopalnih območjih.   

Leta 2008 se je število nadzorovanih kopališč povečalo za približno 75. Od 21 400 nadzorovanih kopališč v Evropski uniji sta bili leta 2008 dve tretjini na obali, preostala tretjina pa ob rekah in jezerih. Največje število obalnih kopališč imajo Italija, Grčija, Francija, Španija in Danska, največ sladkovodnih kopališč pa Nemčija in Francija.

Po letu 1990 se je kakovost kopalnih voda v EU na splošno bistveno izboljšala. Med leti 1990 in 2008 se je odstotek kopalnih voda, ki so izpolnjevale obvezne mejne vrednosti (minimalne zahteve za kakovost), povečal z 80 % na 96 %, v obalnih in sladkovodnih območjih pa celo z 52 % na 92 %. Med leti 2007 in 2008 se je skladnost povečala tako pri sladkovodnih kot tudi obalnih vodah (za 1,1 % oziroma 3,3 %).

Dvanajst držav članic izvaja spremljanje po novi direktivi o kopalnih vodah

Kopalna območja so območja, kjer je kopanje izrecno dovoljeno ali kjer se običajno kopa večje število ljudi in kopanje ni prepovedano.  

Za ugotavljanje kakovosti kopalnih voda se opravijo preskusi, pri katerih se upoštevajo določeni fizikalni, kemijski in mikrobiološki parametri, za katere Direktiva o kopalnih vodah [1] določa obvezne vrednosti. Države članice morajo te obvezne vrednosti upoštevati, lahko pa sprejmejo tudi strožje standarde in nezavezujoče priporočene vrednosti.

Leta 2006 je začela veljati nova direktiva o kopalnih vodah[2], s katero so bili parametri in določbe o spremljanju posodobljeni glede na najnovejše strokovno znanje. Pri novi direktivi je večji poudarek na obveščanju javnosti o kakovosti kopalnih območij.  Države članice morajo novo direktivo v celoti prenesti do leta 2015, vendar pa je dvanajst držav članic (Ciper, Danska, Estonija, Finska, Nemčija, Madžarska, Latvija, Litva, Luksemburg, Slovaška, Španija in Švedska) v kopalni sezoni 2008 že spremljalo svoja kopalna območja in pri tem upoštevalo parametre iz nove direktive.

Kontaktna oseba:

Povezani prispevki[1] Direktiva 76/160/EGS o kakovosti kopalnih voda

[2] Direktiva 2006/7/ES o upravljanju kakovosti kopalnih voda

Permalinks

Topics

Akcije dokumenta