nästa
föregående
poster

Press Release

Förbättrad badvattenkvalitet i EU

Ändra språk
Press Release Publicerad 2009-05-27 Senast ändrad 2016-06-03
Photo: © Stock.xchng
Den årliga badvattenrapport som EU-kommissionen och Europeiska miljöbyrån lägger fram i dag visar att en stor majoritet av badplatserna i EU uppfyllde gemenskapens hygiennormer under 2008. Under den badsäsongen uppfyllde omkring 96 % av havsbadplatserna och 92 % av badplatserna vid vattendrag och sjöar de lägsta kvalitetskraven. Genom rapporten ges viktig information om vattenkvaliteten till de miljontals människor som varje sommar besöker Europas stränder.

Informationskällor som den här rapporten och våra webbaserade granskningsverktyg gör att människor inte bara kan kontrollera kvaliteten på badvattnet i området där de bor eller där de ska semestra, utan de kan även engagera sig för miljön

Professor Jacqueline McGlade som är verkställande direktör på Europeiska miljöbyrån

"Badvatten av hög kvalitet är viktigt för invånarnas välbefinnande och för miljön, vilket även gäller för alla typer av vattenområden. Det är fint att se att den genomsnittliga badvattenkvaliteten förbättras i hela EU", sade miljökommissionär Stavros Dimas.

"Informationskällor som den här rapporten och våra webbaserade granskningsverktyg gör att människor inte bara kan kontrollera kvaliteten på badvattnet i området där de bor eller där de ska semestra, utan de kan även engagera sig för miljön", fortsätter professor Jacqueline McGlade som är verkställande direktör på Europeiska miljöbyrån.

Badvattenkvaliteten förbättras hela tiden

Varje sommar åker miljontals människor till stranden för att njuta av solen och för att få svalka sig i uppfriskande, rent vatten. För att invånarna i Europa ska kunna göra ett faktabaserat val av vilken strand de ska besöka offentliggör kommissionen varje år en rapport om badvattenkvaliteten i hav och vattendrag som grundar sig på medlemsstaternas uppgifter om stränderna i respektive land. I år utarbetades rapporten av Europeiska miljöbyrån som även offentliggör kartor och tabeller med detaljerad information om specifika badplatser på sin webbplats.

Under 2008 ökade antalet kontrollerade bad med omkring 75 platser. Två tredjedelar av de 21 400 badplatserna som kontrollerades i hela EU under 2008 låg vid kusten och resten vid vattendrag och sjöar. Den största andelen av havsbadvatten finns i Italien, Grekland, Frankrike, Spanien och Danmark, medan Tyskland och Frankrike har störst andel inlandsbadvatten.

Generellt har badvattenkvaliteten i EU förbättrats markant sedan 1990. Under perioden 1990–2008 ökade överensstämmelsen med de bindande värdena (lägsta kvalitetskrav) från 80 % till 96 % och från 52 % till 92 % i havs- respektive inlandsbadvatten. Från 2007 till 2008 ökade överensstämmelsen både för inlands- och havsbadvatten (1,1 respektive 3,3 procentenheter).

Tolv medlemsstater gör kontroller enligt det nya badvattendirektivet

Badplatser är områden där bad uttryckligen är tillåtet eller platser där många människor ofta badar och där det inte är förbjudet.

Badvattenkvaliteten kontrolleras med hjälp av ett antal fysikaliska, kemiska och mikrobiologiska parametrar, för vilka bindande värden fastställs i badvattendirektivet[1] . Medlemsstaterna måste följa de bindande värdena, men kan välja att anta striktare normer och icke-bindande riktvärden.

Under 2006 antogs ett nytt badvattendirektiv [2] enligt vilket uppdaterade parametrarna och kontrollbestämmelserna uppdaterades i enlighet med de senaste vetenskapliga rönen. I det nya direktivet betonas vikten av att tillhandahålla information till allmänheten angående kvaliteten på olika badplatser. Medlemsstaterna har till 2015 på sig att fullständigt genomföra bestämmelserna i det nya direktivet, men tolv medlemsstater (Cypern, Danmark, Estland, Finland, Lettland, Litauen, Luxemburg, Slovakien, Spanien, Sverige, Tyskland och Ungern) har redan kontrollerat sina badplatser under 2008 års badsäsong enligt parametrarna i det nya direktivet.

Kontaktpersoner:

  • Barbara Helfferich: +32 22982010 eller +32 496583829 / Barbara.HELFFERICH@ec.europa.eu
  • Gülçin Karadeniz: +45 33 36 71 72 or +45 23 68 36 53 / gulcin.karadeniz at eea.europa.eu

 

Relaterat innehåll


[1] Direktiv 76/160/EEG om kvaliteten på badvatten

[2] Direktiv 2006/7/EG om förvaltning av badvattenkvaliteten

Permalinks

Topics

Dokumentåtgärder