volgende
vorige
items

Press Release

Kwaliteit zwemwater EU wordt beter

Taal wijzigen:
Press Release Gepubliceerd 27-05-2009 Laatst gewijzigd 03-06-2016
Uit het vandaag door de Europese Commissie en het Europees Milieuagentschap gepresenteerde zwemwaterrapport blijkt dat het meeste zwemwater in de Europese Unie in 2008 aan de Europese hygiënenormen voldeed. In het badseizoen 2008 voldeed zo’n 96 % van het zwemwater aan de kust en 92 % van het zwemwater in rivieren en meren aan de minimumnormen. De miljoenen mensen die in de zomer de Europese stranden bezoeken, vinden in het rapport nuttige informatie over de waterkwaliteit.

Met informatiebronnen zoals dit rapport en onze website kan de burger de zwemwaterkwaliteit in de buurt of op zijn vakantiebestemming controleren en raakt hij sterker betrokken bij de bescherming van het milieu

Professor Jacqueline McGlade, uitvoerend directeur van het Europees Milieuagentschap

 

Commissaris voor milieu Stavros Dimas  zei hierover het volgende: "Zwemwater van goede kwaliteit is essentieel voor het welzijn van de Europese burgers en het milieu – en dit geldt voor alle wateren. Ik ben verheugd dat de zwemwaterkwaliteit in de hele Unie beter wordt."

Professor Jacqueline McGlade, uitvoerend directeur van het Europees Milieuagentschap, voegde daaraan toe: "Met informatiebronnen zoals dit rapport en onze website kan de burger de zwemwaterkwaliteit in de buurt of op zijn vakantiebestemming controleren en raakt hij sterker betrokken bij de bescherming van het milieu."

Zwemwaterkwaliteit vertoont stijgende trend op de langere termijn

Elke zomer trekken miljoenen Europeanen naar het strand om van de zon te genieten en in schoon water een verfrissend bad te nemen. Om al die mensen in staat te stellen een weloverwogen keuze voor een bepaald strand te maken, publiceert de Commissie een jaarlijks rapport over de kwaliteit van het zwemwater aan de kust en in de binnenwateren die de lidstaten voor de stranden op hun grondgebied meedelen. Dit jaar werd het rapport opgesteld door het Europees Milieuagentschap (EMA), dat op zijn website ook kaarten en tabellen met gedetailleerde informatie over het zwemwater op specifieke plaatsen heeft gezet. 

In 2008 is het aantal plaatsen met gecontroleerd zwemwater met 75 toegenomen. Het zwemwater in de Europese Unie is in 2008 op 21 400 plaatsen gecontroleerd. Twee derde van die plaatsen lag aan de kust, de rest aan rivieren en meren. Zwemwater aan de kust is vooral in Italië, Griekenland, Frankrijk, Spanje en Denemarken te vinden, zwemwater in het binnenland vooral in Duitsland en Frankrijk.

De algehele kwaliteit van zwemwater in de EU is sinds 1990 aanmerkelijk verbeterd. De naleving van de verplichte waarden (minimumkwaliteitseisen) is in de periode van 1990 tot en met 2008 in de kustwateren toegenomen van 80 % tot 96 % en in de binnenwateren van 52 % tot 92 %. In de periode 2007/2008 is de naleving voor zowel de binnen- als de kustwateren toegenomen (met respectievelijk 1,1 en 3,3 procentpunten).

Twaalf lidstaten controleren aan de hand van de nieuwe zwemwaterrichtlijn

Zwemwater is water op plaatsen waar zwemmen expliciet is toegestaan of waar van oudsher veel mensen zwemmen zonder dat het verboden is.

De kwaliteit van het zwemwater wordt bepaald aan de hand van een aantal natuurkundige, scheikundige en microbiologische parameters waarvoor de zwemwaterrichtlijn[1] verplichte waarden bevat. De lidstaten moeten voldoen aan de verplichte waarden, maar mogen strengere normen en niet-bindende richtwaarden hanteren.

In 2006 werd een nieuwe zwemwaterrichtlijn [2] van kracht, waarbij de parameters en de controlebepalingen in overeenstemming zijn gebracht met de meest recente wetenschappelijke kennis. In de nieuwe richtlijn wordt meer nadruk gelegd op het verstrekken van informatie aan het publiek over de kwaliteit van zwemwater. De lidstaten hebben tot 2015 de tijd om volledig aan de nieuwe richtlijn te voldoen, maar twaalf lidstaten (Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Hongarije, Letland, Litouwen, Luxemburg, Slowakije, Spanje en Zweden) hebben hun zwemwater al in het badseizoen 2008 volgens de normen van de nieuwe richtlijn beoordeeld.

Contactpersonen:

Barbara Helfferich: +32.2.298.20.10 of +32.496.58.38.29 / Barbara.Helfferich at ec.europa.eu

Gülçin Karadeniz: +45 33 36 71 72 or +45 23 68 36 53 / gulcin.karadeniz at eea.europa.eu

Gerelateerde inhoud[1] Richtlijn 76/160/EEG betreffende de kwaliteit van het zwemwater

[2] Richtlijn 2006/7/EG betreffende het beheer van de zwemwaterkwaliteit en tot intrekking van Richtlijn 76/160/EEG.

Permalinks

Documentacties