næste
forrige
emner

Press Release

Badevandskvaliteten forbedres i EU

Skift sprog
Press Release Udgivet 27/05 2009 Sidst ændret 03/06 2016
Den årlige badevandsrapport, der blev præsenteret i dag af Europa-Kommissionen og Det Europæiske Miljøagentur, viser, at størstedelen af badeområderne i Den Europæiske Union overholdt EU's sundhedskrav i 2008. I den pågældende badesæson overholdt omkring 96 % af saltvandsbadeområderne og 92 % af ferskvandsbadeområderne mindstekravene. Rapporten giver nyttige vandkvalitetsoplysninger til millioner af mennesker, der besøger Europas strande hver sommer.

Informationskilder som denne rapport og vores netbaserede konsultationsværktøj giver ikke blot borgerne mulighed for at tjekke badevandskvaliteten lokalt eller på feriestedet, men også at inddrage dem mere aktivt i miljøbeskyttelsen

Professor Jacqueline McGlade, der er administrerende direktør for Det Europæiske Miljøagentur

Miljøkommissæren Stavros Dimas udtalte: "En høj badevandskvalitet er vigtig for europæernes velvære og for miljøet – og dette gælder også for alle andre vandområder. Det glæder mig at se, at badevandskvaliteten generelt stadig forbedres i Unionen."

Professor Jacqueline McGlade, der er administrerende direktør for Det Europæiske Miljøagentur, tilføjede: "Informationskilder som denne rapport og vores netbaserede konsultationsværktøj giver ikke blot borgerne mulighed for at tjekke badevandskvaliteten lokalt eller på feriestedet, men også at inddrage dem mere aktivt i miljøbeskyttelsen."

Badevandskvaliteten viser en stigende tendens på lang sigt

Hvert år sætter millioner af europæere kursen mod stranden for at nyde solen og køle af i det forfriskende rene vand. For at give dem et velinformeret valg med hensyn til, hvilken strand de skal vælge, offentliggør Kommissionen en årlig rapport om kvaliteten af saltvands- og ferskvandsbadeområder, som medlemsstaterne indberetter for strandene på deres territorium. Dette års rapport blev udarbejdet af Det Europæiske Miljøagentur (EMA), der på sit netsted også stiller kort og figurer til rådighed med detaljerede oplysninger om specifikke badeområder. 

I 2008 steg antallet af kontrollerede badevandsområder med ca. 75 steder. Af de 21 400 badevandsområder, der blev kontrolleret i Den Europæiske Union i 2008, lå to tredjedele af dem ved kysten og resten ved floder og søer. Det største antal saltvandsbadeområder ligger i Italien, Grækenland, Frankrig, Spanien og Danmark, medens Tyskland og Frankrig har det højeste antal ferskvandsbadeområder.

Generelt er badevandskvaliteten i EU blevet forbedret betydeligt siden 1990. Overensstemmelsen med direktivets bindende værdier (minimumskvalitetskrav) steg i perioden 1990 til 2008 fra 80 % til 96 % og fra 52 % til 92 % i henholdsvis saltvandsbadeområder og ferskvandsbadeområder. Fra 2007 til 2008 steg overensstemmelsen for både ferskvands- og saltvandsbadeområder (henholdsvis 1,1 og 3,3 procentpoint).

I tolv medlemsstater sker overvågningen efter det nye badedirektiv

Badeområder er områder, hvor badning udtrykkeligt er tilladt, eller som sædvanligvis anvendes til dette formål af et stort antal badende, og som ikke er forbudt.

For at bestemme deres kvalitet undersøges badevandet for en række fysiske, kemiske og mikrobiologiske parametre, for hvilke der i badevandsdirektivet [1] er fastsat bindende værdier. Medlemsstaterne skal overholde de bindende værdier, men kan frit vedtage strengere krav og ikke-bindende vejledende værdier.

I 2006 trådte det nye badevandsdirektiv [2] i kraft; det indeholder parametre og overvågningsbestemmelser, der er ajourført efter den nyeste videnskabelige viden. Det nye direktiv lægger større vægt på oplysning af offentligheden om kvaliteten af badevandsområder. Medlemsstaterne har indtil 2015 til fuldstændigt at gennemføre det nye direktiv, men tolv medlemsstater (Cypern, Danmark, Estland, Finland, Letland, Litauen, Luxembourg, Slovakiet, Spanien, Sverige, Tyskland og Ungarn) har allerede i 2008-badesæsonen overvåget deres badevandsområder efter det nye direktivs parametre.

Kontaktpersoner:

Relateret indhold


[1] Direktiv 76/160/EØF om kvaliteten af badevand.

[2] Direktiv 2006/7/EF om forvaltning af badevandskvalitet.

Permalinks

Topics

Handlinger