kitas
ankstesnis
punktai

Naujienos

Naujausio metinio vertinimo duomenimis, Europos maudyklų vandens kokybė išlieka aukšta

Pakeisti kalbą
Naujienos Paskelbta 2020-06-08 Paskutinį kartą keista 2020-06-11
4 min read
Remiantis šiandien paskelbtu Europos maudyklų vandens kokybės vertinimu, Europos maudyklų vandens kokybė ir toliau išlieka aukšta. Beveik 85 proc. 2019 metais stebėtų maudyklų visoje Europoje atitiko aukščiausius ir griežčiausius Europos Sąjungos puikios kokybės reikalavimus.

Norint visoje Europoje išlaikyti pasiektą labai aukštą kokybę, labai svarbu reguliariai vykdyti maudyklų vandens stebėseną ir vertinimą, o prireikus imtis veiksmingų vandens taršos mažinimo priemonių. Švaresnis maudyklų vanduo naudingas ne tik mūsų pačių sveikatai ir gerovei, bet ir aplinkai.

EAA vykdomasis direktorius Hansas Bruyninckxas

Europos aplinkos agentūros (EAA) ir Europos Komisijos paskelbti rezultatai aiškiai rodo, kur plaukikai gali mėgautis aukščiausios kokybės maudyklų vandeniu. Tačiau dėl koronaviruso protrūkio ir visoje Europoje taikomų apribojimų visuomenei patariama naudotis vietos ir nacionalinių valdžios institucijų bei paplūdimius prižiūrinčių subjektų teikiama naujausia informacija apie saugos priemones maudyklose. Siekdama padėti valstybėms narėms palaipsniui naikinti kelionių apribojimus ir po kelis mėnesius trukusio karantino leisti turizmo įmonėms atnaujinti veiklą kartu laikantis būtinų sveikatos apsaugos priemonių, gegužės 13 d. Komisija pateikė gairių ir rekomendacijų rinkinį.

Už aplinką, žuvininkystę ir vandenynus atsakingas Komisijos narys Virginijus Sinkevičius sakė: „Švarus maudyklų vanduo paprastai laikomas duotybe, tačiau iš tiesų tai yra vienas iš kolektyvinių Europos laimėjimų. Tai daugelio žmonių sunkaus ilgamečio darbo rezultatas. Šių metų ataskaita dar kartą patvirtina, kad maudydamiesi Europos maudyklose jos gyventojai gali toliau mėgautis itin aukšta vandens kokybe. Turi būti dedamos pastangos, kad taip būtų ir toliau.“

EAA vykdomasis direktorius Hansas Bruyninckxas sakė: „Norint visoje Europoje išlaikyti pasiektą labai aukštą kokybę, labai svarbu reguliariai vykdyti maudyklų vandens stebėseną ir vertinimą, o prireikus imtis veiksmingų vandens taršos mažinimo priemonių. Švaresnis maudyklų vanduo naudingas ne tik mūsų pačių sveikatai ir gerovei, bet ir aplinkai.“

Remiantis informaciniu pranešimu, beveik visos iš 22 295 praėjusiais metais Europoje stebėtų maudyklų (iš kurių 21 981 buvo tuometinėje 28 valstybių narių Sąjungoje, įskaitant Jungtinę Karalystę) atitiko minimalius kokybės reikalavimus. Albanija ir Šveicarija taip pat vykdė maudyklų kokybės stebėseną ir teikė jos ataskaitas, todėl jų duomenys įtraukti į vertinimą.

Konkretūs stebėsenos rezultatai parodė, kad ES maudyklų vandens direktyvoje nustatytus puikios kokybės reikalavimus ir minimalius patenkinamos kokybės reikalavimus atitinkančių maudyklų skaičius sumažėjo tik nežymiai. Puikios kokybės reikalavimus visoje Europoje atitiko 85 proc. maudyklų. Bent minimalius patenkinamos kokybės reikalavimus atitinkančių maudyklų dalis siekia 95 proc. Informaciniame pranešime taip pat teigiama, kad pakrančių maudyklų kokybė yra geresnė nei esančių sausumoje.

Prastai įvertinta iš viso 1,3 proc. visų praėjusiais metais Europoje tikrintų maudyklų. Šis skaičius praktiškai nedaug svyravo nuo 2013 m., kai jis siekė 2 proc. Tai rodo ilgalaikį maudyklų vandens kokybės gerėjimą Europoje. 

Nuo tada, kai prieš 40 metų buvo priimta ES maudyklų vandens direktyva, Europos maudyklų vandens kokybė labai pagerėjo. Pagal šią direktyvą nustatyta vandens kokybės stebėsena ir valdymas kartu su kitais ES aplinkos teisės aktais, pavyzdžiui, 1991 m. priimta Miesto nuotekų valymo direktyva, padėjo radikaliai sumažinti į vandens telkinius išleidžiamų nevalytų ar apvalytų komunalinių ir pramoninių nuotekų. Todėl vis daugiau maudyklų atitinka ne tik minimalius, bet ir aukščiausius kokybės standartus. Kartu su šių metų ataskaita EAA paskelbė atnaujintą sąveikųjį žemėlapį, kuriame galima matyti kiekvienos maudyklos duomenis. Taip pat teikiamos atnaujintos valstybių ataskaitos ir daugiau informacijos apie direktyvos įgyvendinimą atskirose valstybėse.

Komisija ketina per ateinančias savaites pradėti direktyvos vertinimą, kad išanalizuotų, kas buvo veiksminga, o kas ne. Remdamasi šiuo vertinimu Komisija nuspręs, ar reikėtų imtis papildomų iniciatyvų siekiant, kad direktyva būtų veiksmingesnė.

Proportion of bathing waters with excellent quality in European countries in 2019

figure 1

Source: WISE bathing water quality database (data from 2019 annual reports by EU Member States 1, Albania and Switzerland).

Note: The assessment covers 22 295 bathing waters in Europe that were reported to EEA for the 2019 season. In the EU Member States, there were in total 21 981 bathing waters (Austria: 261, Belgium: 115, Bulgaria: 95, Croatia: 988, Cyprus: 113, Czechia: 153, Denmark: 1 022, Estonia: 54, Finland: 301, France: 3 348, Germany: 2 291, Greece: 1 634, Hungary: 257, Ireland: 147, Italy: 5 535, Latvia: 57, Lithuania: 117, Luxembourg: 17, Malta: 87, The Netherlands: 724, Poland: 606, Portugal: 614, Romania: 50, Slovakia: 32, Slovenia: 47, Spain: 2 234, Sweden: 438, The United Kingdom: 644). Outside the EU, 314 bathing waters were reported (Albania: 119 and Switzerland: 195). In Poland, only 187 out of 606 bathing waters were quality assessed which explains the low proportion of excellent quality in this country. The majority of them were newly identified and did not have complete sets of samples yet.


Pagrindiniai faktai

Maudyklų vandens stebėseną pagal ES maudyklų vandens direktyvos nuostatas atlieka visos ES valstybės narės, taip pat Albanija ir Šveicarija. Pagal ES maudyklų vandens direktyvą vertinant maudyklų vandens kokybę atsižvelgiama į dviejų mikrobiologinių parametrų – žarninių enterokokų ir bakterijų Escherichia coli – vertes.

Teisės akte nustatyta, kada maudyklų vandens kokybė gali būti klasifikuojama kaip puiki, gera, patenkinama arba prasta, atsižvelgiant į nustatytą fekalinių bakterijų kiekį. Jei vandens kokybė įvertinama prastai, valstybės narės turi imtis tam tikrų priemonių, pavyzdžiui, uždrausti maudytis arba patarti nesimaudyti, informuoti visuomenę ir imtis tinkamų taisomųjų veiksmų.

Vandens tarša fekalinėmis bakterijomis toliau kelia pavojų žmonių sveikatai, ypač maudyklose. Maudantis užterštame paplūdimių vandenyje arba ežeruose galima susirgti. Didžiausias taršos šaltinis yra kanalizacijos ir ūkių bei žemės naudmenų paviršinės nuotekos. Tokia tarša suintensyvėja liūčių ir potvynių laikotarpiu, nes nuotekų ir užteršto nutekamojo vandens perviršis patenka į upes ir jūras. 

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage