volgende
vorige
items

Nieuws

Zwemwater in Europa nog steeds van hoge kwaliteit, zo blijkt uit de recentste jaarlijkse beoordeling

Taal wijzigen:
Nieuws Gepubliceerd 08-06-2020 Laatst gewijzigd 11-06-2020
5 min read
Het zwemwater in Europa is nog steeds van hoge kwaliteit, zo blijkt uit de vandaag gepubliceerde beoordeling van de zwemwaterkwaliteit voor dit jaar. Net iets minder dan 85 % van de in 2019 in gecontroleerde badzones over heel Europa voldeed aan de hoogste en strengste “uitstekende” kwaliteitsnormen van de Europese Unie.

Geregelde controle en beoordeling van het zwemwater zijn van essentieel belang om ervoor te zorgen dat we de reeds zeer hoge kwaliteit in heel Europa behouden en, waar nodig, doeltreffende maatregelen nemen om waterverontreiniging aan te pakken. Schoner zwemwater komt niet alleen de gezondheid en het welzijn van de mens ten goede, maar ook de gezondheid van het milieu.

Hans Bruyninckx, uitvoerend directeur van het EMA

De door het Europees Milieuagentschap (EMA) en de Europese Commissie gepubliceerde resultaten geven een goede indicatie van waar de beste zwemwaterkwaliteit te vinden is. Vanwege de uitbraak van de coronavirus en de beperkende maatregelen die overal in Europa zijn ingevoerd, wordt echter aangeraden bij de lokale en nationale overheden evenals bij strandexploitanten actuele informatie over de veiligheidsmaatregelen bij de badzones in te winnen. Om de lidstaten te helpen de reisbeperkingen geleidelijk op te heffen en het voor de toerismesector mogelijk te maken na maanden van lockdown weer te openen, en daarbij de nodige voorzorgsmaatregelen in acht te nemen, heeft de Commissie op 13 mei een pakket richtsnoeren en aanbevelingen gepresenteerd.

Virginijus Sinkevičius, de commissaris voor Milieu, Oceanen en Visserij: Schoon zwemwater wordt meestal gezien als vanzelfsprekend, maar het is eigenlijk een van de Europese successen die we samen hebben bereikt. Heel wat mensen hebben hier jaren hard aan gewerkt. Het verslag van dit jaar bevestigt eens te meer dat de Europese burgers kunnen blijven genieten van de zeer hoge kwaliteitsnormen voor de Europese zwemwateren en dat alles in het werk moet worden gesteld om op deze weg voort te gaan.”

Hans Bruyninckx, uitvoerend directeur van het EMA: “Geregelde controle en beoordeling van het zwemwater zijn van essentieel belang om ervoor te zorgen dat we de reeds zeer hoge kwaliteit in heel Europa behouden en, waar nodig, doeltreffende maatregelen nemen om waterverontreiniging aan te pakken. Schoner zwemwater komt niet alleen de gezondheid en het welzijn van de mens ten goede, maar ook de gezondheid van het milieu.”

Bijna alle 22 295 badzones in heel Europa die vorig jaar werden gecontroleerd (waarvan 21 981 in de toen 28 EU-lidstaten, inclusief het Verenigd Koninkrijk) voldeden volgens de briefing aan de minimumkwaliteitseisen. Ook Albanië en Zwitserland hebben de kwaliteit van hun badzones gecontroleerd en daarover verslag uitgebracht, en hun gegevens zijn meegenomen in de beoordeling.

Uit de specifieke resultaten blijken slechts kleine dalingen van het aantal zones in de EU die aan de hoogste kwaliteitseisen ("uitstekend") en de minimumkwaliteitseisen (“aanvaardbaar”) van de zwemwaterrichtlijn van de EU voldoen. In Europa kwam het aandeel badzones dat aan het “uitstekende” kwaliteitsniveau voldeed uit op 85 %. Het aandeel dat ten minste aan de minimum- of “ aanvaardbare” kwaliteit voldeed, was 95 %. Uit de briefing is ook gebleken dat de waterkwaliteit bij badplaatsen aan de kust beter is dan bij binnenwateren.
Het aantal “slechte” badzones kwam vorig jaar uit op 1,3 % van alle gecontroleerde badzones in Europa. Dit aandeel is sinds 2013, toen het percentage 2 % bedroeg, niet veel veranderd. Hieruit blijkt dat de zwemwaterkwaliteit in Europa reeds gedurende lange tijd verbetert.


Sinds de inwerkingtreding van de zwemwaterrichtlijn veertig jaar geleden is de wemwaterkwaliteit in Europa er aanzienlijk op vooruitgegaan. Doeltreffend toezicht en beheer in het kader van de richtlijn hebben, samen met andere EU-milieuwetgeving zoals de richtlijn inzake de behandeling van stedelijk afvalwater van 1991, ertoe geleid dat aanzienlijk minder onbehandeld of gedeeltelijk gezuiverd stedelijk en industrieel afvalwater in het zwemwater terechtkomt. Als gevolg daarvan voldoen steeds meer badzones niet slechts aan de minimumkwaliteitsnormen maar hebben zij de kwaliteit van hun badzones tot het hoogste niveau verbeterd. Naast het verslag van dit jaar heeft het EMA ook een bijgewerkte interactieve kaart gepubliceerd waarop de prestaties van elke badzone worden weergegeven. Geactualiseerde landenverslagen en meer informatie over de uitvoering van de richtlijn in de verschillende landen zijn eveneens beschikbaar.

De Commissie wil in de komende weken een evaluatie van de richtlijn starten om te analyseren wat gewerkt heeft en wat niet. Op basis daarvan zal de Commissie besluiten of aanvullende initiatieven moeten worden genomen om de werking van de richtlijn te verbeteren.

Proportion of bathing waters with excellent quality in European countries in 2019

figure 1

Source: WISE bathing water quality database (data from 2019 annual reports by EU Member States 1, Albania and Switzerland).

Note: The assessment covers 22 295 bathing waters in Europe that were reported to EEA for the 2019 season. In the EU Member States, there were in total 21 981 bathing waters (Austria: 261, Belgium: 115, Bulgaria: 95, Croatia: 988, Cyprus: 113, Czechia: 153, Denmark: 1 022, Estonia: 54, Finland: 301, France: 3 348, Germany: 2 291, Greece: 1 634, Hungary: 257, Ireland: 147, Italy: 5 535, Latvia: 57, Lithuania: 117, Luxembourg: 17, Malta: 87, The Netherlands: 724, Poland: 606, Portugal: 614, Romania: 50, Slovakia: 32, Slovenia: 47, Spain: 2 234, Sweden: 438, The United Kingdom: 644). Outside the EU, 314 bathing waters were reported (Albania: 119 and Switzerland: 195). In Poland, only 187 out of 606 bathing waters were quality assessed which explains the low proportion of excellent quality in this country. The majority of them were newly identified and did not have complete sets of samples yet.

 

Achtergrond

Alle EU-lidstaten plus Albanië en Zwitserland houden toezicht op hun badzones overeenkomstig de bepalingen van de zwemwaterrichtlijn van de EU. Bij de beoordeling van de zwemwaterkwaliteit in het kader van de zwemwaterrichtlijn wordt gebruik gemaakt van de waarden van twee microbiologische parameters: intestinale enterokokken en Escherichia coli.

In de wetgeving is vastgesteld of de zwemwaterkwaliteit als “ uitstekend”, “goed”, “aanvaardbaar” of “slecht” moet worden beoordeeld, afhankelijk van het gehalte aan gedetecteerde fecale bacteriën. Wanneer het water als “slecht” wordt beoordeeld, moeten de EU-lidstaten bepaalde maatregelen nemen, zoals het baden verbieden of afraden, het publiek informeren en passende corrigerende maatregelen treffen.

De verontreiniging van water door fecale bacteriën blijft een risico voor de menselijke gezondheid, vooral als die bacteriën in badzones worden aangetroffen. Van zwemmen in vervuild water, in zee of andere wateren, kunnen mensen ziek worden. De belangrijkste bronnen van vervuiling zijn rioolwater en water dat van boerderijen en landbouwgrond wordt afgevoerd. Dergelijke vervuiling neemt toe bij hevige regenval en overstromingen, omdat rioleringen het vervuilde afvalwater dan niet meer aankunnen, waardoor het in rivieren en zeeën terechtkomt.

 

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage