următorul
anteriorul
articole

Știri

Conform celei mai recete evaluări anuale, calitatea apelor pentru scăldat din Europa rămâne ridicată

Schimba limba
Știri Publicată 2020-06-08 Data ultimei modificări 2020-06-11
6 min read
Conform evaluării din acest an a calității apelor pentru scăldat, publicate astăzi, calitatea apelor pentru scăldat din Europa este în continuare ridicată. Aproape 85 % din zonele de scăldat din Europa monitorizate în 2019 au îndeplinit condițiile pentru a li se atribui cel mai înalt și mai exigent standard de calitate al Uniunii Europene- „excelent”.

Este esențial să monitorizăm și să evaluăm periodic calitatea apelor pentru scăldat pentru a ne asigura că aceasta se menține la nivelul deja foarte ridicat înregistrat în toată Europa și că, acolo unde este necesar, luăm măsuri eficiente pentru a combate poluarea apelor. Este important să avem ape pentru scăldat mai curate nu doar pentru sănătatea și bunăstarea noastră, ci și pentru sănătatea mediului înconjurător.

Hans Bruyninckx, director executiv al AEM

Rezultatele publicate de Agenția Europeană de Mediu (AEM) și de Comisia Europeană oferă un bun indicator privind locurile cu cea mai bună calitate a apei pentru scăldat. Cu toate acestea, având în vedere pandemiei de coronavirus și a măsurilor restrictive instituite în întreaga Europă, vă recomandăm să solicitați informații actualizate de la autoritățile locale și naționale și de la operatorii plajelor cu privire la măsurile de siguranță care trebuie adoptate în zonele de scăldat. Comisia a prezentat, la 13 mai, un pachet de orientări și recomandări pentru a ajuta statele membre să elimine treptat restricțiile de călătorie și a le permite întreprinderilor din domeniul turismului să se își reia activitatea după luni de zile (în care au fost aplicate măsuri) de limitare a mișcării persoanelor, respectând în același timp măsurile de precauție necesare în materie de sănătate.

Virginijus Sinkevičius, comisarul pentru mediu, oceane și pescuit, a declarat: „În general considerăm de la sine înțeles că apele în care ne scăldăm trebuie să fie curate, dar acest lucru este, de fapt, una dintre realizările colective europene. Este rezultatul unor eforturi susținute din partea multor persoane, de-a lungul multor ani. Raportul din acest an confirmă, încă o dată, faptul că cetățenii europeni se pot bucura în continuare în Europa de ape pentru scăldat care îndeplinesc standarde foarte înalte de calitate și că trebuie să luăm toate măsurile necesare pentru ca acest lucru să fie valabil și în viitor.”

Hans Bruyninckx, director executiv al AEM, a declarat: „Este esențial să monitorizăm și să evaluăm periodic calitatea apelor pentru scăldat pentru a ne asigura că aceasta se menține la nivelul deja foarte ridicat înregistrat în toată Europa și că, acolo unde este necesar, luăm măsuri eficiente pentru a combate poluarea apelor. Este important să avem ape pentru scăldat mai curate nu doar pentru sănătatea și bunăstarea noastră, ci și pentru sănătatea mediului înconjurător.”

Potrivit notei de informare date publicității, aproape toate cele 22 295 de zone de scăldat monitorizate anul trecut în întreaga Europă (dintre care 21 981 erau în cele 28 de state membre ale UE de la acel moment, deci inclusiv în Regatul Unit) îndeplinesc/eau cerințele minime de calitate. Albania și Elveția au monitorizat și au raportat, la rândul lor, cu privire la calitatea apei din zonele de scăldat, datele pe care le-au transmis fiind incluse în evaluare.

Rezultatele specifice au indicat doar ușoare scăderi ale calității apelor în zone din UE cu o calitate „excelentă” - cel mai înalt standard de calitate și „satisfăcătoare” - standardul minim prevăzut în Directiva UE privind apele de scăldat. Ponderea zonelor de scăldat din Europa cu o calitate „excelentă” s-a menținut la 85 %, iar cea a zonelor cu o calitate cel puțin „satisfăcătoare” - la 95 %. În nota de informare s-a constatat, de asemenea, că în zonele de scăldat de pe coastă calitatea apei este mai bună decât cea din zonele interioare.

Din toate zonele monitorizate în Europa anul trecut, ponderea celor clasificate ca având o calitate „nesatisfăcătoare” a apelor a fost de 1,3 %. Această cifră nu a fluctuat mult din 2013, când cifra era de 2 %, reflectând îmbunătățirile pe termen lung ale calității apelor pentru scăldat din Europa.
Calitatea apelor pentru scăldat din Europa s-a îmbunătățit substanțial în ultimii 40 de ani, de când a fost adoptată Directiva UE privind apa pentru scăldat. Prin monitorizarea și gestionarea eficace introduse de directivă, împreună cu alte acte legislative ale UE în materie de mediu, cum ar fi Directiva privind tratarea apelor urbane (1991), s-a redus drastic volumul deșeurilor municipale și industriale netratate sau parțial tratate care ajung în apă. Prin urmare, din ce în ce mai multe zone nu numai că îndeplinesc standardele minime, ci ating nivelul cel mai ridicat de calitate. În afara raportului din acest an, AEM a publicat și o hartă interactivă actualizată care indică nivelul de calitate corespunzător fiecărei zone de scăldat. Sunt disponibile, de asemenea, rapoarte de țară actualizate, precum și mai multe informații cu privire la punerea în aplicare a directivei la nivel național.

Comisia intenționează să lanseze o evaluare a directivei în săptămânile următoare, cu intenția de a analiza ce a funcționat și ce nu a funcționat în acest domeniu. Pe această bază, Comisia va decide dacă  ar trebui adoptate inițiative suplimentare pentru îmbunătățirea funcționării directivei.

Proportion of bathing waters with excellent quality in European countries in 2019

figure 1

Source: WISE bathing water quality database (data from 2019 annual reports by EU Member States 1, Albania and Switzerland).

Note: The assessment covers 22 295 bathing waters in Europe that were reported to EEA for the 2019 season. In the EU Member States, there were in total 21 981 bathing waters (Austria: 261, Belgium: 115, Bulgaria: 95, Croatia: 988, Cyprus: 113, Czechia: 153, Denmark: 1 022, Estonia: 54, Finland: 301, France: 3 348, Germany: 2 291, Greece: 1 634, Hungary: 257, Ireland: 147, Italy: 5 535, Latvia: 57, Lithuania: 117, Luxembourg: 17, Malta: 87, The Netherlands: 724, Poland: 606, Portugal: 614, Romania: 50, Slovakia: 32, Slovenia: 47, Spain: 2 234, Sweden: 438, The United Kingdom: 644). Outside the EU, 314 bathing waters were reported (Albania: 119 and Switzerland: 195). In Poland, only 187 out of 606 bathing waters were quality assessed which explains the low proportion of excellent quality in this country. The majority of them were newly identified and did not have complete sets of samples yet.

 

Context

Toate statele membre ale UE, precum și Albania și Elveția își monitorizează zonele de scăldat în conformitate cu dispozițiile Directivei UE privind apa pentru scăldat. Evaluarea calității apelor pentru scăldat în temeiul Directivei privind apa pentru scăldat monitorizează valorile a doi parametri microbiologici: enterococii intestinali și Escherichia coli.

Directiva prevede condițiile în care calitatea apei de scăldat poate fi clasificată ca fiind „excelentă”, „bună”, „satisfăcătoare” sau „nesatisfăcătoare”, în funcție de nivelurile de bacterii fecale detectate.
Atunci când apa este clasificată drept „nesatisfăcătoare” , statele membre ale UE trebuie să ia anumite măsuri precum interzicerea scăldatului sau sfătuirea populației să nu intre în apă, furnizarea de informații publicului și luarea unor măsuri corective/de remediere adecvate.

Contaminarea apei cu bacterii fecale continuă să reprezinte un risc pentru sănătatea umană, în special atunci când survine în zonele de scăldat. Practicarea înotului în lacuri sau pe plaje cu ape contaminate poate conduce la îmbolnăvire. Principalele surse de poluare sunt apele uzate și apele de scurgere provenită de la ferme și exploatații agricole. Acest tip de poluare se intensifică în perioadele cu ploi abundente și inundații, din cauza revărsării canalizărilor și a deversării apelor de scurgere poluate în cursurile de ape și în mări.

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage