seuraava
edellinen
kohdat

Uutiset

Prema najnovijoj godišnjoj ocjeni, kvaliteta vode za kupanje u Europi i dalje je visoka

Vaihda kieli
Uutiset Julkaistu 08.06.2020 Viimeksi muokattu 11.06.2020
5 min read
Photo: © Syracuse, Lidija Globevnik/TC VODE
Prema najnovijoj ocjeni vode za kupanje u Europi, njezina je kvaliteta i dalje visoka. Gotovo 85 % kupališta diljem Europe ocijenjenih 2019. ispunilo je najviše i najstrože standarde kvalitete Europske unije, što je potrebno za ocjenu „izvrsna''.

Redovito praćenje i ocjena vode za kupanje neophodni su kako bismo zadržali već vrlo visoku kvalitetu voda diljem Europe i, bude li potrebno, poduzeli djelotvorne mjere za rješavanje problema njihova onečišćenja, izjavio je Hans Bruyninckx, izvršni direktor EEA-e. Čišća voda za kupanje korisna je ne samo za naše zdravlje i dobrobit nego i za zdravlje okoliša.

Hans Bruyninckx, Izvršni direktor Europske agencije za okoliš

Rezultati koje su objavile Europska agencija za okoliš (EEA) i Europska komisija dobro upućuju kupače gdje mogu pronaći vodu za kupanje najviše kvalitete. Međutim, zbog pandemije koronavirusa i restriktivnih mjera uvedenih diljem Europe, građanima se savjetuje da se obrate lokalnim i nacionalnim tijelima i upraviteljima plaža za najnovije informacije o sigurnosnim mjerama na kupalištima. Kako bi se pomoglo državama članicama da postupno ukinu ograničenja putovanja i omoguće turističkim poduzećima da uz poštovanje potrebnih zdravstvenih mjera opreza ponovno pokrenu poslovanje nakon mjeseci ograničenja, Komisija je 13. svibnja predstavila paket smjernica i preporuka. 

Čista voda za kupanje obično se uzima zdravo za gotovo, ali riječ je zapravo o jednom od europskih zajedničkih postignuća, izjavio je Virginijus Sinkevičius, povjerenik za okoliš, ribarstvo i oceane. To je rezultat marljivog rada velikog broja ljudi tijekom dugog niza godina. Ovo izvješće još jednom potvrđuje da europski kupači mogu i dalje uživati u vrlo visokim standardima kvalitete europskih voda. Moramo poduzeti sve da tako i ostane. 

Redovito praćenje i ocjena vode za kupanje neophodni su kako bismo zadržali već vrlo visoku kvalitetu voda diljem Europe i, bude li potrebno, poduzeli djelotvorne mjere za rješavanje problema njihova onečišćenja, izjavio je Hans Bruyninckx, izvršni direktor EEA-e. Čišća voda za kupanje korisna je ne samo za naše zdravlje i dobrobit nego i za zdravlje okoliša. 

U izvješću se navodi da je gotovo svih 22 295 kupališta ocijenjenih protekle godine diljem Europe (od kojih je 21 981 u tadašnjih 28 država članica EU-a, uključujući Ujedinjenu Kraljevinu) ispunilo minimalne zahtjeve u pogledu kvalitete vode. Albanija i Švicarska također su izvijestile o kvaliteti vode na svojim kupalištima, a njihovi su podaci uključeni u ocjenu. 

Prema detaljnim rezultatima došlo je do vrlo malog pada broja kupališta u EU-u na kojima kvaliteta vode ispunjava najviše standarde za ocjenu „izvrsna'', odnosno minimalne zahtjeve kvalitete za ocjenu „zadovoljavajuća”, kako su utvrđeni EU-ovom Direktivom o vodi za kupanje. „Izvrsna” voda za kupanje očekuje kupače na 85 % kupališta. Voda za kupanje barem je „ zadovoljavajuća” na 95 % kupališta. U izvješću se navodi se i da je kvaliteta vode bolja na obalnim kupalištima nego na onima u unutrašnjosti. 

Ukupan broj lokacija s ocjenom „loša” iznosio je 1,3 % svih lokacija ocijenjenih prošle godine u Europi. Taj se podatak nije znatnije promijenio od 2013., kad je iznosio 2 %, što je odraz dugoročnih poboljšanja kvalitete vode za kupanje u Europi. 

Kvaliteta vode za kupanje u Europi uvelike se poboljšala posljednjih 40 godina, koliko je prošlo od stupanja na snagu EU-ove Direktive o vodi za kupanje. Tom su direktivom uvedeni djelotvorno praćenje i upravljanje, što je zajedno s propisima EU-a o okolišu, kao što je Direktiva o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda (1991.), dovelo do drastičnog smanjenja količine nepročišćenih ili djelomično pročišćenih otpadnih voda iz kućanstava i industrije koje bi završile na kupalištima. Stoga je sve više kupališta na kojima voda ne samo da ispunjava minimalne standarde kvalitete nego se njezina kvaliteta toliko popravila da ispunjava najviše standarde. Uz ovogodišnje izvješće Europska agencija za okoliš objavljuje i ažuriranu interaktivnu kartu  s rezultatima za svako kupalište. Dostupna su i ažurirana izvješća za pojedinačne zemlje te dodatne informacije o primjeni direktive u pojedinim zemljama. 

Komisija u narednim tjednima namjerava pokrenuti evaluaciju te direktive kako bi proučila u čemu je djelotvorna, a u čemu nije. Komisija će na temelju toga odlučiti treba li poduzeti dodatne inicijative za njezino poboljšanje. 

Proportion of bathing waters with excellent quality in European countries in 2019

Source: WISE bathing water quality database (data from 2019 annual reports by EU Member States 1, Albania and Switzerland).

Note: The assessment covers 22 295 bathing waters in Europe that were reported to EEA for the 2019 season. In the EU Member States, there were in total 21 981 bathing waters (Austria: 261, Belgium: 115, Bulgaria: 95, Croatia: 988, Cyprus: 113, Czechia: 153, Denmark: 1 022, Estonia: 54, Finland: 301, France: 3 348, Germany: 2 291, Greece: 1 634, Hungary: 257, Ireland: 147, Italy: 5 535, Latvia: 57, Lithuania: 117, Luxembourg: 17, Malta: 87, The Netherlands: 724, Poland: 606, Portugal: 614, Romania: 50, Slovakia: 32, Slovenia: 47, Spain: 2 234, Sweden: 438, The United Kingdom: 644). Outside the EU, 314 bathing waters were reported (Albania: 119 and Switzerland: 195). In Poland, only 187 out of 606 bathing waters were quality assessed which explains the low proportion of excellent quality in this country. The majority of them were newly identified and did not have complete sets of samples yet.

Kontekst

Sve države članice EU-a, te uz njih Albanija i Švicarska, nadziru kvalitetu vode na svojim kupalištima u skladu s odredbama EU-ove Direktive o vodi za kupanje. Pri ocjeni kvalitete vode za kupanje u skladu s tom direktivom upotrebljavaju se vrijednosti dvaju mikrobioloških parametara: prisutnosti bakterija roda Enterococcus te bakterije Escherichia coli. 

Prema tim propisima kvaliteta voda za kupanje ocjenjuje se kao „ izvrsna”, „dobra”, „zadovoljavajuća” ili „loša”, ovisno o utvrđenoj prisutnosti fekalnih bakterija. Ako je voda ocijenjena „lošom”, države članice EU-a trebale bi poduzeti određene mjere kao što su zabrana kupanja ili isticanje obavijesti o tome da se kupanje ne preporučuje, obavješćivanje javnosti i primjerene korektivne radnje. 

Onečišćenje vode fekalnim bakterijama trajan je rizik za ljudsko zdravlje, posebice na kupalištima. Kupanje na onečišćenim plažama ili jezerima može uzrokovati bolest. Glavni su izvori onečišćenja otpadne vode te procjedne vode s farmi i poljoprivrednih zemljišta. To se onečišćenje povećava tijekom kišnih razdoblja i poplava zbog izlijevanja otpadnih voda i otjecanja onečišćenih drenažnih voda u rijeke i mora. 

 

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

tallenna toimenpiteet