naslednji
prejšnji
zadetki

Novice

Po najnovejši letni oceni kakovost kopalnih voda v Evropi ostaja visoka

Spremeni jezik
Novice Objavljeno 08.06.2020 Zadnja sprememba 11.06.2020
4 min read
Rezultati letošnje ocene kakovosti kopalnih voda v Evropi, ki je bila objavljena danes, kažejo, da kakovost ostaja visoka. Skoraj 85 % evropskih kopališč, na katerih se je leta 2019 spremljala kakovost vode, je izpolnjevalo najvišje in najstrožje standarde kakovosti EU (za oceno „odlično“).

Redno spremljanje in ocenjevanje kopalnih voda sta bistvena za ohranjanje sedanje zelo visoke kakovosti voda po vsej Evropi, poleg tega pa nam omogočata, da po potrebi sprejmemo učinkovite ukrepe proti njihovemu onesnaževanju. Čiste kopalne vode ne koristijo le našemu zdravju in dobremu počutju, temveč tudi zdravju okolja.

Izvršni direktor Evropske agencije za okolje Hans Bruyninckx

Na podlagi rezultatov, ki sta jih objavili Evropska agencija za okolje in Evropska komisija, lahko kopalci zanesljivo najdejo najkakovostnejše kopalne vode. Vendar se zaradi izbruha koronavirusa in omejitvenih ukrepov, ki veljajo po vsej Evropi, priporoča, da se pred kopanjem preverijo najnovejše informacije lokalnih in nacionalnih organov ter upravljavcev plaž glede varnostnih ukrepov na kopališčih. Komisija je 13. maja predstavila sveženj smernic in priporočil, s katerim želi državam članicam pomagati pri postopnem odpravljanju omejitev potovanj ter po večmesečni zapori omogočiti ponoven zagon turističnih podjetij ob upoštevanju potrebnih zdravstvenih varnostnih ukrepov.

Komisar za okolje, oceane in ribištvo Virginijus Sinkevičius je dejal: „Čisto kopalno vodo imamo
običajno za samoumevno, a v resnici gre za enega od skupnih evropskih dosežkov. Njena čistoča je posledica dolgoletnega trdega dela številnih ljudi. Letošnje poročilo ponovno potrjuje, da lahko evropski državljani in državljanke pri kopanju v evropskih vodah še naprej uživajo zelo visoke standarde kakovosti, in treba je sprejeti vse potrebne ukrepe, da bo tako tudi v prihodnje.“

Izvršni direktor Evropske agencije za okolje Hans Bruyninckx je povedal: „Redno spremljanje in ocenjevanje kopalnih voda sta bistvena za ohranjanje sedanje zelo visoke kakovosti voda po vsej Evropi, poleg tega pa nam omogočata, da po potrebi sprejmemo učinkovite ukrepe proti njihovemu onesnaževanju. Čiste kopalne vode ne koristijo le našemu zdravju in dobremu počutju, temveč tudi zdravju okolja.“

Glede na poročilo je skoraj vseh 22 295 evropskih kopališč, na katerih se je v lanskem letu spremljala kakovost vode (od tega jih je 21 981 v 28 državah članicah EU, vključno z Združenim kraljestvom), izpolnjevalo minimalne zahteve glede kakovosti. Spremljanje kakovosti voda v svojih kopališčih in poročanje o njih sta izvajali tudi Albanija in Švica, ti podatki pa so vključeni v oceno.

Konkretni rezultati so pokazali, da je število kopališč, ki dosegajo najvišje standarde, tj. „odlično“ kakovost, ter minimalne zahteve glede „zadostne“ kakovosti, kot so določene v direktivi EU o kopalnih vodah, le rahlo upadlo. Oceno „odlično“ je doseglo 85 % evropskih kopališč, vsaj minimalno kakovost (za oceno „ zadostno“) pa jih je izpolnjevalo 95 %. V poročilu je poleg tega ugotovljeno, da obalna kopališča dosegajo večjo kakovost kot celinska.

Kot v celoti gledano „slabih“ je bilo lani ocenjenih 1,3 % evropskih kopališč, na katerih se je spremljala kakovost vode. Ta delež od leta 2013, ko je znašal 2 %, ni veliko nihal, kar odraža dolgoročne izboljšave kakovosti kopalnih voda v Evropi. Kakovost kopalnih voda v Evropi se je v zadnjih 40 letih, odkar je bila sprejeta direktiva EU o kopalnih vodah, znatno izboljšala. Učinkovito spremljanje in upravljanje, ki sta bila uvedena v z direktivo, sta v kombinaciji z drugo okoljsko zakonodajo EU, kot je direktiva o čiščenju komunalne odpadne vode iz leta 1991, pripomogla k občutnemu zmanjšanju deleža neobdelanih ali delno obdelanih komunalnih in industrijskih odpadnih voda, ki konča v kopalnih vodah. Posledično vse več kopališč dosega ne le minimalne standarde kakovosti, pač pa je celo izboljšalo kakovost svojih voda in dosega najvišje standarde.

Poleg letošnjega poročila je Evropska agencija za okolje objavila tudi posodobljen interaktivni zemljevid, ki kaže stanje posameznih kopališč. Na voljo so tudi posodobljena poročila po državah in več informacij o izvajanju direktive na nacionalni ravni.

Komisija namerava v prihodnjih tednih začeti vrednotenje direktive, s katerim bo analizirala uspešne in neuspešne vidike. Na podlagi pridobljenih rezultatov se bo odločila, ali bi bilo treba sprejeti dodatne pobude za izboljšanje delovanja direktive.

Proportion of bathing waters with excellent quality in European countries in 2019

figure 1

Source: WISE bathing water quality database (data from 2019 annual reports by EU Member States 1, Albania and Switzerland).

Note: The assessment covers 22 295 bathing waters in Europe that were reported to EEA for the 2019 season. In the EU Member States, there were in total 21 981 bathing waters (Austria: 261, Belgium: 115, Bulgaria: 95, Croatia: 988, Cyprus: 113, Czechia: 153, Denmark: 1 022, Estonia: 54, Finland: 301, France: 3 348, Germany: 2 291, Greece: 1 634, Hungary: 257, Ireland: 147, Italy: 5 535, Latvia: 57, Lithuania: 117, Luxembourg: 17, Malta: 87, The Netherlands: 724, Poland: 606, Portugal: 614, Romania: 50, Slovakia: 32, Slovenia: 47, Spain: 2 234, Sweden: 438, The United Kingdom: 644). Outside the EU, 314 bathing waters were reported (Albania: 119 and Switzerland: 195). In Poland, only 187 out of 606 bathing waters were quality assessed which explains the low proportion of excellent quality in this country. The majority of them were newly identified and did not have complete sets of samples yet.

 

Ozadje

Vse države članice EU ter Albanija in Švica spremljajo kakovost vode na svojih kopališčih v skladu z določbami direktive EU o kopalnih vodah. Pri oceni kakovosti kopalnih voda v skladu z direktivo o kopalnih vodah se uporabljajo vrednosti dveh mikrobioloških parametrov: intestinalni enterokoki in bakterija Escherichia coli.

Zakonodaja glede na raven zaznanih fekalnih bakterij določa razvrstitev kopalnih voda kot „odličnih“, „dobrih“, „zadostnih“ ali „slabih“. Za „slabe“ kopalne vode bi morale države članice EU sprejeti določene ukrepe, kot so prepoved ali odsvetovanje kopanja in zagotavljanje informacij javnosti, ter ustrezne popravne ukrepe.

Onesnaženje vode s fekalnimi bakterijami še vedno predstavlja tveganje za zdravje ljudi, zlasti če je prisotno na kopališčih. Plavanje ob onesnaženih plažah ali v onesnaženih jezerih lahko povzroči bolezni. Glavna vira onesnaženja sta kanalizacija in voda, ki odteka s kmetij in kmetijskih površin. Takšno onesnaženje se poveča v času močnih nalivov in poplav, in sicer zaradi preplavljanja kanalizacije in onesnaženih drenažnih voda, ki odtekajo v reke in morja.

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage