seuraava
edellinen
kohdat

Uutiset

Vuotuinen selvitys: Euroopan uimavedet edelleen hyvässä kunnossa

Vaihda kieli
Uutiset Julkaistu 08.06.2020 Viimeksi muokattu 11.06.2020
4 min read
Photo: © Syracuse, Lidija Globevnik/TC VODE
Euroopan uimavesien laatu on pysynyt korkealla tasolla. Tämä käy ilmi tänään julkaistusta Euroopan uimavesien vuotuisesta laatuarvioinnista. Melkein 85 prosenttia vuonna 2019 tarkastetuista Euroopan uimarannoista täytti EU:n tiukimmat ”erinomaisen” laatuluokan vaatimukset.

Uimavesien säännöllinen seuranta ja arviointi on välttämätöntä, jotta pystymme säilyttämään Euroopan korkean laatutason ja tarvittaessa puuttumaan ripeästi mahdollisiin laatuongelmiin. Puhtaammat uimavedet ovat hyödyksi sekä ihmisten että ympäristön terveydelle.

Hans Bruyninckx, Euroopan ympäristökeskuksen pääjohtaja

Euroopan ympäristökeskuksen (EYK) ja Euroopan komission julkaisemat tulokset antavat hyvän kuvan siitä, mistä löytyvät Euroopan laadukkaimmat uimavedet. Rannalle haluavia kehotetaan kuitenkin koronaviruksen ja rajoitustoimien vuoksi tarkastamaan paikallisilta viranomaisilta ja rantojen ylläpitäjiltä tuoreimmat tiedot uimarannoilla noudatettavista varotoimenpiteistä. Komissio esitteli 13. toukokuuta joukon ohjeita ja suosituksia tarvittavista varotoimista auttaakseen EU-maita asteittain keventämään matkustusrajoituksia ja sallimaan matkailualan yritysten toiminnan kuukausien kiinniolon jälkeen. 

“Puhdasta uimavettä pidetään usein itsestäänselvyytenä, mutta oikeastaan se on tulosta yhteisistä ponnisteluistamme”, sanoo ympäristö-, valtameri- ja kalastuskomissaari Virginijus Sinkevičius. "Se on tulosta monien ihmisten monien vuosien kovasta työstä. Tämänkin vuotinen uimavesiraportti osoittaa, että eurooppalaiset saavat edelleen nauttia hyvin laadukkaista uimavesistä. Meidän tulee kuitenkin huolehtia, että näin on myös tulevaisuudessa.” 

Hans Bruyninckx, Euroopan ympäristökeskuksen pääjohtaja, lisää:"Uimavesien säännöllinen seuranta ja arviointi on välttämätöntä, jotta pystymme säilyttämään Euroopan korkean laatutason ja tarvittaessa puuttumaan ripeästi mahdollisiin laatuongelmiin. Puhtaammat uimavedet ovat hyödyksi sekä ihmisten että ympäristön terveydelle.” 

Euroopassa seurannassa oli viime vuonna 22 295 uimapaikkaa (joista 21 981 sijaitsi EU-maissa, joihin tuolloin lukeutui myös Iso-Britannia). Lähes kaikki niistä täyttivät selvityksen mukaan minimivaatimukset. Selvityksessä ovat mukana myös Albanian ja Sveitsin tiedot. 

Yksittäiset tulokset osoittivat vain vähäisiä heikennyksiä joillain uimavesidirektiivissä määritellyn ”erinomaisen” laatuluokan uimapaikoilla sekä vähimmäisvaatimukset täyttävillä ”r iittävän” laatuluokan uimapaikoilla. ”Erinomaiseen” laatuluokkaan ylsi 85 prosenttia Euroopan uimarannoista. ”Riittävän” laatuluokituksen vaatimukset täytti 95 prosenttia. Selvityksessä todettiin myös, että meren rannalla sijaitsevien uimapaikkojen laatu on yleisesti ottaen parempi kuin sisämaan uimarantojen. 

"Huonon" laatuarvosanan sai Euroopassa viime vuonna seuratuista uimarannoista 1,3 prosenttia. Huonojen osuus on vähentynyt suhteellisen tasaisesti vuonna 2013 todetusta 2 prosentista, mikä kuvastaa Euroopan uimavesien laadun parannusta pidemmällä aikavälillä. 

Euroopan uimavesien laatu on parantunut huomattavasti viimeisten 40 vuoden aikana sen jälkeen, kun EU:n ensimmäinen uimavesidirektiivi tuli voimaan. Direktiivillä käyttöön otettu tehokas seuranta yhdessä EU:n ympäristölainsäädännön, kuten yhdyskuntajätevesidirektiivin (1991) kanssa on vähentänyt merkittävästi käsittelemättömän tai heikosti käsitellyn yhdyskunta- ja teollisuusjäteveden päätymistä uimavesiin. Tämän ansiosta yhä useamman uimapaikan veden laatu täyttää vähimmäisvaatimukset tai on jopa parantunut kaikkein korkeimpien vaatimusten mukaiseksi. Uimavesiraportin lisäksi Euroopan ympäristökeskus on julkaissut myös päivitetyn interaktiivisen kartan,  josta käy ilmi kunkin uimarannan tilanne. Saatavilla on myös päivitetyt maaraportit sekä tarkempaa tietoa uimavesidirektiivin täytäntöönpanosta eri maissa. 

Komissio aikoo lähiviikkoina käynnistää direktiivin arvioinnin selvittääkseen mahdolliset parannustarpeet. Arvioinnin tulosten perusteella komissio päättää, tarvitaanko toimenpiteitä direktiivin toimivuuden parantamiseksi. 

Proportion of bathing waters with excellent quality in European countries in 2019

Source: WISE bathing water quality database (data from 2019 annual reports by EU Member States 1, Albania and Switzerland).

Note: The assessment covers 22 295 bathing waters in Europe that were reported to EEA for the 2019 season. In the EU Member States, there were in total 21 981 bathing waters (Austria: 261, Belgium: 115, Bulgaria: 95, Croatia: 988, Cyprus: 113, Czechia: 153, Denmark: 1 022, Estonia: 54, Finland: 301, France: 3 348, Germany: 2 291, Greece: 1 634, Hungary: 257, Ireland: 147, Italy: 5 535, Latvia: 57, Lithuania: 117, Luxembourg: 17, Malta: 87, The Netherlands: 724, Poland: 606, Portugal: 614, Romania: 50, Slovakia: 32, Slovenia: 47, Spain: 2 234, Sweden: 438, The United Kingdom: 644). Outside the EU, 314 bathing waters were reported (Albania: 119 and Switzerland: 195). In Poland, only 187 out of 606 bathing waters were quality assessed which explains the low proportion of excellent quality in this country. The majority of them were newly identified and did not have complete sets of samples yet.

Tausta
Kaikki EU-maat sekä Albania ja Sveitsi seuraavat uimavesiensä laatua EU:n uimavesidirektiivin mukaisesti. Laadun arvioinnissa tarkastellaan kahden mikrobiologisen muuttujan eli suolistoperäisten enterokokkien ja Escherichia coli -bakteerin arvoja.

 

Uimavedet luokitellaan havaittujen ulosteperäisten bakteerien määrän perusteella direktiivin laatuluokkiin ”huono”, ”riittävä”, ”h yvä” tai ”erinomainen”. Jos uimaveden laatu luokitellaan huonoksi, EU-maan on ryhdyttävä tiettyihin toimenpiteisiin, esim. kiellettävä uiminen tai suositeltava uimisen välttämistä, tiedotettava asiasta yleisölle ja ryhdyttävä toimiin tilanteen korjaamiseksi. 

 

Ulosteperäinen veden saastuminen vaarantaa edelleen ihmisten terveyden etenkin uimarannoilla. Pilaantuneissa vesissä uivat voivat sairastua. Suurimmat epäpuhtauksien lähteet ovat maatiloilta ja maatalousmailta valuvat jäte- ja hulevedet. Tällainen pilaantuminen lisääntyy rankkasateiden ja tulvien aikana viemärien tulvimisen takia, jolloin pilaantunutta hulevettä valuu jokiin ja meriin.

 

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

tallenna toimenpiteet