kitas
ankstesnis
punktai

Press Release

Ar transportas Europoje tampa „žalesnis“? Tik Iš dalies

Pakeisti kalbą
Press Release Paskelbta 2010-04-19 Paskutinį kartą keista 2016-06-03
Topics:
Nors technologijos pažanga leidžia gaminti švaresnes transporto priemones, tačiau vis daugiau keleivių ir prekių keliauja didesnius atstumus, todėl mažėja pasiektas pažangių technologijų efektyvumas. Ilgalaikių tendencijų analize paremtoje naujojoje Europos aplinkos agentūros (EAA) ataskaitoje raginama apibrėžti Europos transporto sistemos 2050 m. viziją ir nuoseklią jos įgyvendinimo politiką.

Dešimtųjų Transporto ir aplinkos ataskaitų rengimo mechanizmo (angl.– TERM) gyvavimo metinių proga EAA savo TERM ataskaitoje pateikia transporto poveikio aplinkai apžvalgą, kuri paremta 40-ties su politika susijusių rodiklių analize. Pagal ataskaitoje pateiktus 1997–2007 m. laikotarpio duomenis susidaro labai nevienareikšmis vaizdas: pastebimas šioks toks oro taršos sumažėjimas ir didelį rūpestį keliantis transporto sektoriaus išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio nuolatinis augimas.

„Per pastaruosius dešimt metų mes telkėme pastangas siekdami pagerinti judėjimą, taip atsiedami transporto išmetamų dujų kiekį nuo ekonomikos augimo. Šiandien matome, kad dėl didelių investicijų į transporto infrastruktūrą galime toliau keliauti, kad patenkintume savo kasdienius poreikius, tačiau dėl to nesutrumpėjo laikas, kurį praleidžiame triukšme, spūstyse ir užterštame ore“, – sako EAA vykdomoji direktorė, profesorė Jacqueline McGlade. – „Ateityje turėsime atkreipti dėmesį ne tik į transporto rūšis, bet ir į priežastis, dėl kurių žmonės nusprendžia keliauti, nes galiausiai judėjimas neatsiejamai susijęs su mūsų gyvenimo kokybe.“

Transportas, įskaitant tarptautinį oro ir jūrų transportą, yra maždaug ketvirtadalio bendro šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio ES priežastis. Kitaip nei kai kuriuose sektoriuose, transporto poveikis aplinkai tebėra glaudžiai susijęs su ekonomikos augimu.

Tendencijos ir išvados

  • Krovininio transporto sektorius auga šiek tiek greičiau nei ekonomika, vežimas keliais ir oru daugiausia išaugo ES-27 (atitinkamai 43 % ir 35 % nuo 1997 m. iki 2007 m.). Tuo laikotarpiu vežimas geležinkeliais ir vidaus vandenimis sumažėjo, palyginti su bendru krovinių kiekiu.
  • Dabartinis ekonomikos augimo sulėtėjimas sumažino transporto apimtis, bet tikimasi, kad transporto sektorius vėl pradės augti iš karto, kai tik pradės augti ekonomika.
  • Keleivinis transportas augo ir toliau, bet lėčiau nei ekonomika. Kelionės oru ES tebėra sparčiausiai auganti sritis, nuo 1997 m. iki 2007 m. išaugusi 48 %. Kelionės automobiliais tebėra vyraujanti keliavimo rūšis ir ES-27 sudarė 72 % visų keleivių nuvažiuotų kilometrų skaičiaus.
  • EAA šalyse išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis transporto sektoriuje (išskyrus tarptautinį oro ir jūrų transportą) nuo 1990 m. iki 2007 m. išaugo 28 % ir dabar sudaro apie 19 % visų išmetamų dujų kiekio.
  • Nepaisant oro teršalų kiekio sumažėjimo, 2007 m. kelių transporto išmetamų azoto oksidų kiekis buvo didžiausias, o teršalų, kurie sudaro kietąsias daleles, kiekis buvo antras pagal dydį.
  • Iš 32 EAA šalių tik Vokietija ir Švedija eina tinkamu keliu, kad pasiektų savo 2010 m. biokuro suvartojimo orientacinius rodiklius.
  • Kelių transportas tebėra didžiausias transporto triukšmo šaltinis. Numatoma, kad kenksmingo triukšmo lygio poveikį, ypač naktį, patiriančių žmonių skaičius didės, jeigu nebus sukurta ir visiškai įgyvendinta veiksminga triukšmo mažinimo politika.

Pastabos redaktoriui

Bendra informacija apie ataskaitą

EAA ataskaita „Pažangias technologijas naudojančių transporto priemonių link“ yra kasmetinis EAA Transporto ir aplinkos ataskaitų rengimo mechanizmo (TERM) leidinys, kuriuo remiantis stebimos pastangos susieti transporto ir aplinkos strategijas bei šių procesų pažanga ir naudingumas.

TERM ataskaitos skelbiamos nuo 2000 m. Jose pateikiama svarbi informacija gali padėti tobulinti ES vykdomą politiką. Ataskaitoje siekiama apžvelgti padėtį visose EAA valstybėse narėse.

Apie Europos aplinkos agentūrą (EAA)

EAA įsikūrusi Kopenhagoje. Agentūros tikslas – padėti pasiekti svarbią ir pamatuojamą pažangą Europos aplinkos gerinimo srityje laiku teikiant politikos formuotojams ir visuomenei tikslingą, aktualią ir patikimą informaciją.

EAA valstybės narės: Austrija, Belgija, Bulgarija, Kipras, Čekija, Danija, Estija, Suomija, Prancūzija, Vokietija, Graikija, Vengrija, Islandija, Airija, Italija, Latvija, Lichtenšteinas, Lietuva, Liuksemburgas, Malta, Nyderlandai, Norvegija, Lenkija, Portugalija, Slovakija, Slovėnija, Ispanija, Švedija, Šveicarija, Turkija ir Jungtinė Karalystė.

Informacija pasiteirauti

Ryšiams su žiniasklaida:

 

Gülçin Karadeniz, atstovė spaudai

Tel. +45 3336 7172
Mob. tel. +45 2368 3653
gulcin.karadeniz@eea.europa.eu

Iben Stanhardt, atstovė spaudai

Tel. +45 3336 7168
Mob. tel. +45 2336 1381
Iben.stanhardt@eea.europa.eu

Permalinks

Topics

Topics:
Dokumento veiksmai