următorul
anteriorul
articole
Știri Riscurile climatice pentru sănătate generate de inundații, secete și calitatea apei necesită acțiuni urgente — 2024-07-01
Potrivit unui raport al Agenției Europene de Mediu (AEM) publicat astăzi, schimbările climatice agravează inundațiile și secetele și reduc calitatea apei, ceea ce reprezintă o amenințare tot mai mare pentru sănătatea noastră. Pentru a preveni și a reduce impactul sanitar, este nevoie urgentă de accelerarea aplicării și îmbunătățirea coordonării eforturilor depuse de guverne, de autoritățile din domeniul apelor și de profesioniștii din domeniul sănătății.
Știri PostScript document Agențiile UE: sunt necesare mai multe eforturi pentru ca produsele chimice să fie sigure și sustenabile — 2024-04-29
Tranziția către substanțe chimice mai sigure și mai sustenabile avansează în unele domenii, pe când în altele abia începe. Aceasta este concluzia unei prime evaluări comune la nivel european a factorilor determinanți și a impactului poluării chimice, efectuată de Agenția Europeană de Mediu (AEM) și Agenția Europeană pentru Produse Chimice (ECHA), publicată astăzi. Analiza comparativă a constatat că, pentru a reduce impactul substanțelor nocive asupra sănătății umane și a mediului, sunt necesare mai multe eforturi.
Știri RealAudio broadcast Acum este momentul să accelerăm trecerea la o economie mai circulară în Europa — 2024-04-25
În pofida progresului legislativ din ultimii cinci ani, eforturile de a transforma economia europeană, în mare parte liniară și cu accent pe consum, într-una circulară vor necesita acțiuni îndrăznețe suplimentare și o fermă punere în aplicare a măsurilor existente. Potrivit unei importante evaluări a stadiului actual al economiei circulare, publicată astăzi de Agenția Europeană de Mediu (AEM), o acțiune decisivă este esențială pentru a reduce drastic deșeurile, pentru a acorda prioritate reducerii utilizării resurselor, pentru a îmbunătăți ratele de reciclare și pentru a încuraja intens introducerea de produse care sunt concepute pentru circularitate încă de la început.
Știri Octet Stream Nivelurile de poluare atmosferică încă prea ridicate în Europa reprezintă în continuare principalul risc de mediu pentru sănătate — 2024-03-12
Nivelurile de poluare atmosferică în Europa sunt în continuare cu mult peste nivelurile recomandate de Organizația Mondială a Sănătății (OMS), reprezentând o amenințare semnificativă pentru sănătatea noastră. Potrivit celei mai recente evaluări a calității aerului pentru sănătate, publicate astăzi de Agenția Europeană de Mediu (AEM), în UE s-ar fi putut evita 253 000 de decese dacă concentrațiile de particule fine în suspensie ar fi respectat recomandările OMS. Potrivit noilor estimări ale impactului asupra sănătății, expunerea la poluarea atmosferică provoacă sau agravează anumite boli, precum cancerul pulmonar, bolile de inimă, astmul și diabetul.
Știri Octet Stream Europa nu este pregătită să facă față creșterii rapide a riscurilor climatice — 2024-03-11
Europa este continentul cu cea mai rapidă încălzire de pe glob, iar riscurile climatice amenință securitatea energetică și alimentară, ecosistemele, infrastructura, resursele de apă, stabilitatea financiară și sănătatea populației. Potrivit evaluării Agenției Europene de Mediu (AEM), publicate astăzi, multe dintre aceste riscuri au atins deja niveluri critice și, fără acțiuni urgente și decisive, ar putea deveni catastrofale.
Știri Reducerea poluării ar diminua în mod semnificativ numărul atacurilor de cord și al accidentelor vasculare cerebrale în Europa — 2024-02-15
Dovezile științifice arată că riscurile de mediu sunt responsabile pentru o mare parte dintre bolile cardiovasculare, care reprezintă cauza cea mai frecventă a deceselor în Europa. O analiză a Agenției Europene de Mediu, publicată astăzi, oferă o imagine de ansamblu asupra legăturii existente între mediu și bolile cardiovasculare și subliniază că acțiunile împotriva poluării, a temperaturilor extreme și a altor riscuri de mediu sunt eficiente din punctul de vedere al costurilor pentru a reduce povara reprezentată de boli, printre care atacurile de cord și accidentele vasculare cerebrale.
Știri Octet Stream Expunerea publică la bisfenol A folosit pe scară largă depășește nivelurile acceptabile de siguranță pentru sănătate — 2024-02-01
Expunerea populației la substanța chimică sintetică bisfenol A (BPA), care se folosește în toate produsele, de la recipientele din plastic și metal pentru alimente până la sticlele de apă reutilizabile și conductele de apă potabilă din Europa, este cu mult peste nivelurile acceptabile de siguranță pentru sănătate, potrivit datelor actualizate provenite din cercetare. Potrivit unei note de informare publicate astăzi de Agenția Europeană de Mediu (AEM), acest lucru prezintă un risc potențial pentru sănătatea a milioane de persoane.
Știri Octet Stream Nevoia urgentă de a analiza modalitățile optime de folosire a biomasei în Europa — 2024-01-30
În UE există cereri tot mai mari și contradictorii de folosire a biomasei pentru produse pe bază de biomasă în sectoare precum construcțiile, energia, transporturile, industria mobilei și industria textilă, dar și de păstrare a biomasei pentru ocrotirea naturii și sechestrarea carbonului. Raportul Agenției Europene de Mediu (AEM), publicat astăzi, subliniază nevoia urgentă de a stabili ordinea de prioritate a utilizărilor biomasei, din cauza rolurilor diferite prevăzute pentru biomasă în Pactul verde european și a unui potențial deficit de aprovizionare cu biomasă în viitor.
Știri application/cu-seeme Nivelul emisiilor de gaze cu efect de seră ale UE a scăzut anul trecut, dar sunt încă necesare eforturi accelerate pentru îndeplinirea obiectivelor ambițioase prevăzute pentru 2030 — 2023-12-22
Potrivit estimărilor prezentate în cel mai recent raport al Agenției Europene de Mediu (AEM) intitulat „Tendințe și proiecții”, publicat astăzi, nivelurile emisiilor de gaze cu efect de seră au scăzut anul trecut în Uniunea Europeană cu două procente, comparativ cu cele înregistrate în 2021. Cu toate acestea, în pofida progreselor înregistrate în ceea ce privește reducerea emisiilor, energia din surse regenerabile și eficiența energetică, raportul avertizează că este necesară întreprinderea, fără întârziere, a unor acțiuni accelerate pentru a atinge obiectivele ambițioase ale UE în materie de climă și energie.
Știri Sunt necesare mai multe acțiuni în UE pentru a reduce impactul pesticidelor chimice — 2023-09-14
În ciuda progreselor înregistrate în unele state membre ale UE în ceea ce privește reducerea utilizării pesticidelor, poluarea cu pesticide prezintă în continuare riscuri semnificative pentru sănătatea umană și pentru mediu, potrivit unei note de informare a Agenției Europene de Mediu (AEM) publicate astăzi. Pentru a contracara această tendință, este nevoie de mai multe eforturi pentru a atinge obiectivele UE privind reducerea poluării la zero, care vizează reducerea cu 50 % până în 2030 a utilizării și a riscului prezentat de pesticidele chimice și cele mai periculoase.
Știri Nivelurile de poluare a aerului în Europa nu sunt încă sigure, în special pentru copii — 2023-09-14
Potrivit evaluărilor Agenției Europene de Mediu (AEM) privind calitatea aerului, publicate astăzi, este nevoie de mai multe eforturi pentru a proteja sănătatea copiilor și a adolescenților de efectele negative ale poluării aerului. Poluarea aerului provoacă anual peste 1 200 de decese premature în Europa la persoanele cu vârsta sub 18 ani și mărește semnificativ riscul de îmbolnăvire mai târziu în viață. În ciuda îmbunătățirilor din ultimii ani, nivelul principalilor poluanți atmosferici din multe țări europene rămâne cu încăpățânare peste cel din ghidul privind sănătatea ale Organizației Mondiale a Sănătății, în special în Europa Centrală și de Est și în Italia.
Știri Troff document Pregătiți-vă aparatele de fotografiat! AEM lansează concursul de fotografii ZeroWaste PIX 2023 — 2023-09-12
În acest an, invităm fotografii pasionați din întreaga Europă să surprindă modele, obiceiuri și comportamente de producție și de consum din viața noastră de zi cu zi, atât pe cele pozitive – sustenabile, cât și cele mai puțin pozitive – nesustenabile. Concursul de fotografii al Agenției Europene de Mediu (AEM) din acest an, „ZeroWaste PIX”, lansat astăzi, ne invită pe toți să reflectăm la stilul de viață modern.
Știri Valurile de căldură, răspândirea bolilor infecțioase din cauza schimbărilor climatice, amenințări tot mai mari la adresa sănătății europenilor — 2023-06-28
Valurile de căldură fără precedent – pe care le-am văzut în acest an – reprezintă cea mai mare amenințare directă la adresa sănătății populației Europei din perspectiva climei. Valurile de căldură cauzează deja numeroase decese și îmbolnăviri. Se preconizează că această povară va crește, în lipsa unor măsuri suplimentare de adaptare la schimbările climatice și de atenuare a acestora. Planurile de acțiune pentru sănătate în caz de caniculă, dezvoltarea zonelor verzi din orașe, o mai bună proiectare a clădirilor și adaptarea timpului de lucru pot contribui la o mai bună protecție a celor mai vulnerabile grupuri din societate, potrivit unui raport al Agenției Europene de Mediu (AEM) publicat astăzi.
Știri Orașele pot oferi noi oportunități prosumatorilor de energie din surse regenerabile — 2023-05-30
Potrivit unei note de informare a Agenției Europene de Mediu (AEM), publicată astăzi, centrele urbane din Europa oferă cetățenilor posibilitatea de a produce energie din surse regenerabile în calitate de prosumatori. Orașele pot juca un rol esențial în tranziția Europei către un viitor cu emisii scăzute de carbon. Facilitarea prosumului urban poate contribui la accelerarea acestui proces.
Știri Zero poluare: Obiectivele pentru 2030 sunt realizabile, dar necesită acțiuni mai ferme — 2023-03-20
Astăzi, Comisia Europeană publică primul său raport de monitorizare și prospectivă privind reducerea la zero a poluării, care stabilește căi către un aer, o apă și un sol mai curate. Raportul Comisiei, împreună cu evaluarea de monitorizare efectuată de Agenția Europeană de Mediu, arată că politicile UE au contribuit la reducerea poluării aerului, precum și a poluării cu pesticide. În alte domenii însă, cum ar fi poluarea fonică, poluarea cu nutrienți sau generarea de deșeuri municipale, problemele persistă. Rezultatele arată că, în general, sunt necesare măsuri mult mai ferme pentru ca UE să atingă obiectivele de reducere la zero a poluării până în 2030, prin adoptarea de noi legi antipoluare și o mai bună punere în aplicare a celor existente.
Știri Este puțin probabil ca UE să atingă obiectivul privind zgomotul până în 2030 — 2023-03-20
Aproximativ 18 milioane de persoane suferă de disconfort pe termen lung din cauza zgomotului emis de mijloacele de transport în Uniunea Europeană (UE). Acțiunea Comisiei Europene de reducere la zero a poluării vizează reducerea cu 30 % a numărului de persoane afectate cronic de zgomotul emis de mijloacele de transport până în 2030, comparativ cu nivelurile din 2017. Potrivit evaluării Agenției Europene de Mediu, publicată astăzi, este puțin probabil ca acest obiectiv să fie atins fără alte modificări legislative sau de reglementare, în principal din cauza dificultății de a reduce numărul mare de persoane expuse la zgomotul produs de traficul rutier.
Știri Octet Stream Decesele premature cauzate de poluarea aerului continuă să scadă în UE, fiind necesare mai multe eforturi pentru a asigura un mediu fără substanțe toxice — 2023-03-20
Calitatea aerului din Europa continuă să se îmbunătățească, iar numărul persoanelor care mor timpuriu sau care suferă de boli cauzate de poluarea aerului este în scădere. Cu toate acestea, potrivit analizei Agenției Europene de Mediu (AEM), publicată astăzi, poluarea aerului reprezintă în continuare cel mai mare risc pentru sănătatea mediului din Europa și sunt necesare măsuri mai ambițioase pentru a respecta orientările Organizației Mondiale a Sănătății (OMS) în materie de sănătate.
Știri Octet Stream Tendințe și previziuni: creștere limitată a emisiilor în UE în contextul redresării post-pandemie și al crizei energetice — 2023-01-10
Conform celui mai recent raport intitulat „Trends and projections” (Tendințe și previziuni) publicat astăzi de Agenția Europeană de Mediu (AEM), emisiile de gaze cu efect de seră și consumul de energie au crescut în 2021, în special ca urmare a redresării Europei după pandemie. Majoritatea statelor membre ale UE au atins cu succes obiectivele UE în materie de climă și energie pentru 2020, iar în prezent își îndreaptă atenția către neutralitatea climatică, abordând în același timp criza actuală privind aprovizionarea cu energie. Atingerea obiectivelor mai ambițioase în materie de climă și energie pentru 2030 va necesita eforturi anuale mai mult decât duble în ceea ce privește introducerea surselor regenerabile de energie, reducerea consumului de energie și a emisiilor de gaze cu efect de seră.
Știri Concurs de fotografii lansat de AEM, 2022: „Well with Nature” — 2022-07-07
Te pricepi la fotografiat? Îți place să petreci timpul în natură? Dacă răspunsul este „da” la ambele întrebări, atunci ai șansa de a câștiga unul dintre premiile în bani oferite în cadrul noului concurs de fotografii „Well with Nature”, lansat de Agenția Europeană de Mediu (AEM). Trimite-ne cele mai bune fotografii până pe 1 octombrie 2022.
Știri Octet Stream Expunerea la poluare este cauza a 10% din totalul cazurilor de cancer din Europa — 2022-07-01
Potrivit unui raport al Agenției Europene de Mediu (AEM), publicat astăzi, expunerea la aerul poluat, fumul de tutun ambiant, radon, radiațiile ultraviolete, azbest, anumite substanțe chimice și alți poluanți cauzează peste 10 % din totalul cazurilor de cancer din Europa. Vestea bună este că aceste riscuri pot fi prevenite.
Știri Reducerea la zero a poluării: un număr mare de ape pentru scăldat din Europa îndeplinesc cele mai înalte standarde de calitate — 2022-06-03
Raportul anual privind apa pentru scăldat publicat astăzi arată că, în 2021, aproape 85 % din zonele europene pentru scăldat îndeplineau cele mai stricte standarde ale Uniunii Europene în materie de calitate a apei, fiind încadrate în categoria „calitate excelentă”. Evaluarea oferă o imagine de ansamblu asupra zonelor pentru scăldat cu cea mai bună calitate a apei din întreaga Europă, de care înotătorii pot profita în această vară. Evaluarea, elaborată de Agenția Europeană de Mediu (AEM) în cooperare cu Comisia Europeană, se bazează pe monitorizarea a 21 859 de zone pentru scăldat din întreaga Europă. Monitorizarea a fost efectuată în 2021 în statele membre ale UE, în Albania și în Elveția.
Știri Octet Stream Oportunități clare de decuplare a producției de deșeuri de creșterea economică în Europa — 2022-01-31
Producția de deșeuri este în creștere în majoritatea țărilor europene și în întreaga UE, însă ritmul este mai lent decât cel de creștere a economiei. Cu toate acestea, conform unui raport al Agenției Europene de Mediu publicat recent, nu există semne că obiectivul de reducere a producției totale de deșeuri se apropie de îndeplinire. Constatările raportului pun în evidență oportunități de prevenire cu mai multă eficacitate a generării de deșeuri, în primul rând a celor provenite din textile.
Știri x-conference/x-cooltalk Frecvența și gravitatea pericolelor climatice sunt în creștere în toată Europa, conform unui nou raport cu date pe regiuni — 2021-12-10
Pe măsură ce frecvența și gravitatea fenomenelor meteorologice extreme și a altor pericole climatice cresc în toată Europa, este nevoie de informații cât mai solide pentru a evalua riscurile de mediu și a planifica măsuri de adaptare. Noul raport interactiv al Agenției Europene de Mediu (AEM) trece în revistă schimbările care au loc în privința pericolelor climatice în diferite regiuni din Europa.
Știri Un aer mai curat în 2019 ar fi putut salva cel puțin 178 000 de vieți în Uniunea Europeană — 2021-12-10
În 2019, poluarea atmosferică a continuat să cauzeze un număr semnificativ de boli și de decese premature în Europa. Într-o analiză efectuată de Agenția Europeană de Mediu (AEM) se arată că ameliorarea calității aerului până la nivelurile recomandate recent de Organizația Mondială a Sănătății (OMS) ar putea să prevină peste jumătate din decesele premature cauzate de expunerea la particule fine de materie.
Știri Natura Europei sub presiune – provocări și soluții — 2021-12-10
Lucrările Agenției Europene de Mediu (AEM) și alte evaluări au arătat că ecosistemele europene sunt grav amenințate. După secole de exploatare care și-au pus amprenta asupra naturii Europei, cele mai multe habitate și specii protejate nu se află într-o stare bună de conservare. Raportul „Semnale de mediu AEM” din 2021 prezintă o viziune de ansamblu asupra problemelor cu care se confruntă natura Europei și propune strategii menite să ducă la inversarea situației.
Știri Transportul maritim din UE: primul raport privind impactul asupra mediului recunoaște progresele semnificative în direcția durabilității și confirmă că sunt necesare mai multe eforturi pentru a face față cererii în creștere — 2021-09-01
Transportul maritim joacă și va continua să joace un rol esențial în comerțul și economia de la nivel mondial și european. În ultimii ani, sectorul maritim a luat măsuri importante pentru a atenua impactul său asupra mediului. Înainte de creșterea preconizată a volumelor de transport maritim la nivel mondial, noul raport dezvăluie pentru prima dată întreaga amploare a impactului asupra mediului pe care o are sectorul transportului maritim din UE și identifică provocările în calea îndeplinirii obiectivelor de durabilitate.
Știri Octet Stream Noul instrument de vizualizare a calității aerului în orașele europene vă permite să verificați nivelurile de poluare a aerului pe termen lung în orașul în care locuiți — 2021-06-18
Poluarea aerului este o problemă gravă în multe orașe europene, prezentând un risc real pentru sănătate. Agenția Europeană de Mediu (AEM) a lansat astăzi un instrument interactiv de vizualizare a calității aerului în orașele europene. Puteți verifica starea calității aerului din ultimii doi ani în orașul în care locuiți și să o comparați cu cea din alte orașe din Europa.
Știri Concurs de fotografie privind impactul schimbărilor climatice și găsirea de soluții pentru acestea — 2021-06-02
Schimbările climatice ne afectează societatea și mediul în multe feluri. Combaterea schimbărilor climatice impune reducerea emisiilor pentru a atenua consecințele cele mai grave, dar și adaptarea la schimbările pe care nu le putem opri. Concursul de fotografie „Climate Change PIX” al Agenției Europene de Mediu (AEM), care începe astăzi, invită participanții să ilustreze schimbările climatice în Europa și reacția noastră la ele.
Știri Reducerea la zero a poluării: Marea majoritate a apelor pentru scăldat din Europa îndeplinesc cele mai înalte standarde de calitate — 2021-06-01
Raportul anual privind apa pentru scăldat publicat astăzi arată că în anul 2020, aproape 83 % din zonele de scăldat din Uniunea Europeană îndeplineau cele mai stricte standarde de calitate a apei, anume „excelentă”. Cea mai recentă evaluare, elaborată de Agenția Europeană de Mediu (AEM) în cooperare cu Comisia Europeană, se bazează pe monitorizarea din 2020 a 22 276 de zone de scăldat din întreaga Europă. Este vorba de o monitorizare pe întreaga durată a anului 2020 a zonelor de scăldat din statele membre UE, Albania și Elveția.
Știri Troff document Materialele plastice, o amenințare tot mai mare pentru mediu și climă: cum poate Europa să inverseze această tendință? — 2021-01-28
Creșterea continuă a cantității de materiale plastice, impactul lor asupra biodiversității și contribuția lor la schimbările climatice, precum și modul de abordare a acestui fenomen din perspectiva economiei circulare se află de mulți ani pe agenda politică a Uniunii Europene. Pandemia de COVID-19 nu a făcut decât să atragă și mai mult atenția asupra deșeurilor de plastic, cu imagini de măști plutind pe mare și cantități considerabile de echipamente de protecție de unică folosință. În raportul privind economia circulară a materialelor plastice publicat astăzi, Agenția Europeană de Mediu (AEM) analizează necesitatea și potențialul trecerii la o abordare circulară și durabilă a modului în care utilizăm materialele plastice.
Știri Ameliorarea semnificativă a calității aerului în Europa în ultimii zece ani și scăderea numărului de decese legate de poluare — 2020-11-23
În Europa, calitatea mai bună a aerului a dus la scăderea semnificativă a numărului de decese premature în ultimii zece ani. Cu toate acestea, cele mai recente date oficiale ale Agenției Europene de Mediu (AEM) arată că aproape toți europenii sunt încă afectați de poluarea aerului, care provoacă decesul prematur a circa 400 000 de persoane pe întreg continentul.
Știri Octet Stream Către reducerea la zero a poluării în Europa — 2020-10-21
Ce este poluarea și cum ne afectează pe noi și mediul? Europa ia măsuri pentru reducerea poluării și, în cadrul Pactului ecologic european, Comisia Europeană a stabilit pentru Europa o strategie de reducere la zero a poluării. Un nou raport al Agenției Europene de Mediu (AEM), publicat astăzi, analizează problema poluării în Europa din diferite perspective, precum și posibilitățile de decontaminare și prevenire a poluării.
Știri Octet Stream Cea mai nouă evaluare arată că natura Europei se află într-un declin puternic, care continuă să se agraveze — 2020-10-19
Activitățile agricole și silvicole nesustenabile, expansiunea urbană și poluarea sunt principalele presiuni care au cauzat declinul drastic al biodiversității Europei, amenințând supraviețuirea a mii de habitate și specii de animale. Mai mult, directivele Uniunii Europene (UE) în materie de protejare a naturii și alte legi referitoare la mediu nu au fost încă implementate pe deplin de statele membre. Majoritatea habitatelor și a speciilor protejate nu sunt într-o stare bună de conservare, fiind necesare mult mai multe eforturi pentru redresarea situației, se arată în raportul „Starea naturii în UE” al Agenției Europene de Mediu (AEM), publicat azi.
Știri Combaterea poluării și a schimbărilor climatice în Europa va îmbunătăți sănătatea și bunăstarea oamenilor, în special pe a celor mai vulnerabili — 2020-09-08
Poluarea atmosferică și fonică, efectele schimbărilor climatice (de exemplu caniculele) și expunerea la substanțe chimice periculoase provoacă probleme de sănătate în Europa. Calitatea scăzută a mediului contribuie la 13 % din numărul deceselor, potrivit unei evaluări referitoare la sănătate și mediu publicate azi de Agenția Europeană de Mediu (AEM).
Știri application/cu-seeme Mările Europei se confruntă cu un viitor nesigur dacă nu se iau măsuri urgente și coerente — 2020-06-25
În fața creșterii amenințărilor reprezentate de exploatarea excesivă a resurselor marine, de poluare și de schimbările climatice, mările Europei au nevoie de măsuri urgente pentru a fi readuse la o stare ecologică bună. Potrivit raportului Agenției Europene de Mediu referitor la ecosistemele marine ale Europei, publicat astăzi, nu mai avem prea mult timp la dispoziție să remediem deceniile de nepăsare și de utilizare necorespunzătoare.
Știri „REDISCOVER Nature”: concursul de fotografie al AEM din acest an — 2020-06-10
Indiferent unde ne aflăm, putem aprecia cu toții minunile naturii, acum, poate mai mult ca niciodată. Concursul de fotografie al Agenției Europene de Mediu (AEM) din acest an, intitulat „REDISCOVER Nature”, care se lansează astăzi, vă invită să surprindeți și să împărtășiți legătura dumneavoastră cu natura și mediul înconjurător.
Știri Conform celei mai recete evaluări anuale, calitatea apelor pentru scăldat din Europa rămâne ridicată — 2020-06-08
Conform evaluării din acest an a calității apelor pentru scăldat, publicate astăzi, calitatea apelor pentru scăldat din Europa este în continuare ridicată. Aproape 85 % din zonele de scăldat din Europa monitorizate în 2019 au îndeplinit condițiile pentru a li se atribui cel mai înalt și mai exigent standard de calitate al Uniunii Europene- „excelent”.
Știri Numărul de cetățeni europeni expuși la poluare fonică nocivă va crește, se preconizează — 2020-03-05
Cel puțin unu din cinci europeni este la ora actuală expus la niveluri de zgomot considerate nocive pentru sănătate, conform raportului Agenției Europene de Mediu (AEM) privind poluarea fonică ambientală publicat azi, Prognozele arată că acest număr va crește în următorii ani.
Știri Starea mediului în Europa 2020: este nevoie de o schimbare de direcție urgentă pentru a face față provocărilor legate de schimbările climatice, pentru a inversa procesul de degradare și pentru a asigura prosperitatea în viitor — 2019-12-04
Europa nu își va atinge obiectivele stabilite pentru 2030 dacă nu se întreprind acțiuni urgente în următorii 10 ani pentru a soluționa rata alarmantă a pierderii biodiversității, impactul crescând al schimbărilor climatice și consumul excesiv de resurse naturale. Potrivit celui mai recent raport privind „Starea Mediului”, publicat astăzi de Agenția Europeană de Mediu (AEM), Europa se confruntă cu provocări în domeniul mediului de o amploare și o urgență fără precedent. Cu toate acestea, raportul susține că există motive de speranță în contextul creșterii sensibilizării publicului cu privire la necesitatea orientării către un viitor durabil, al inovațiilor tehnologice, al inițiativelor comunitare în creștere și al intensificării acțiunilor UE, precum Pactul ecologic european.
Știri Peste 85 % din zonele pentru scăldat din Europa au o calitate excelentă a apei — 2019-06-06
Potrivit ultimului raport anual privind calitatea apelor pentru scăldat din Europa, puțin peste 85 % din zonele pentru scăldat din Europa monitorizate anul trecut au îndeplinit standardul de calitate „excelent” al Uniunii Europene, cel mai înalt și mai strict în ceea ce privește apa pentru scăldat. Rezultatele publicate astăzi sunt un indicator bun al zonelor în care puteți găsi în această vară ape pentru scăldat de cea mai bună calitate. Potrivit
Știri Octet Stream Concurs de fotografie pe tema alimentelor, energiei și mobilității durabile — 2019-02-28
Modul în care producem și consumăm alimentele și energia și în care ne deplasăm și transportăm produsele are un impact asupra mediului, climei și sănătății. Noul concurs de fotografie al Agenției Europene de Mediu, „Sustainably Yours”, invită europenii să trimită fotografii ale provocărilor și oportunităților legate de opțiuni mai durabile în domeniul alimentației, energiei și mobilității.
Știri Sunt necesare eforturi suplimentare pentru a-i proteja pe cei mai vulnerabili cetățeni ai Europei de poluarea aerului, poluarea fonică și temperaturile extreme — 2019-02-04
Avem nevoie de acțiuni specifice pentru a proteja mai bine persoanele sărace, persoanele în vârstă și copiii de pericolele de mediu, precum poluarea atmosferică și fonică și temperaturile extreme, în special în regiunile din estul și sudul Europei. Un raport al Agenției Europene de Mediu (AEM) publicat astăzi avertizează că aceste pericole continuă să afecteze în mod disproporționat sănătatea celor mai vulnerabili cetățeni din Europa, în ciuda îmbunătățirii generale a calității mediului în Europa.
Știri Statele membre ale UE trebuie să dea dovadă de mai multă ambiție pentru a-și atinge obiectivul comun în materie de energie din surse regenerabile — 2019-01-10
Ponderea surselor regenerabile în totalul energiei consumate în Uniunea Europeană (UE) s-a dublat față de anul 2005, însă această creștere a încetinit în ultimii ani, în special ca urmare a consumului sporit de energie și a lipsei de progrese în sectorul transporturilor. Noul raport al Agenției Europene de Mediu (AEM) arată că statele membre trebuie să-și intensifice eforturile pentru a îndeplini obiectivul legat de energia din surse regenerabile stabilit pentru anul 2020.
Știri Octet Stream Poluarea aerului este încă prea ridicată în Europa — 2018-10-29
În ciuda îmbunătățirilor lente, poluarea aerului continuă să depășească limitele și valorile din ghidurile Uniunii Europene și ale Organizației Mondiale a Sănătății, potrivit datelor și informațiilor actualizate publicate de Agenția Europeană de Mediu (AEM). Poluarea aerului încă prezintă un pericol pentru sănătatea umană și pentru mediu.
Știri Octet Stream Vești bune pentru turiști: calitatea apei este excelentă în marea majoritate a zonelor de îmbăiere din Europa — 2018-05-29
Raportul anual privind calitatea apei de îmbăiere, publicat astăzi, arată că deși s-a înregistrat o ușoară scădere a rezultatelor, 85 % dintre zonele de îmbăiere din întreaga Europă monitorizate în 2017 au îndeplinit cele mai stricte standarde de calitate (calificativul „excelent”), fiind în general lipsite de substanțe poluante. Rezultatele le oferă turiștilor indicii utile cu privire la zonele de îmbăiere cu cea mai bună calitate a apei în vara aceasta.
Știri Octet Stream Concurs foto: Trimiteți-ne cele mai bune fotografii despre apă — 2018-04-16
Ce vă vine în minte când vă gândiți la apă? Puteți surprinde acest lucru într-o fotografie? Agenția Europeană de Mediu (AEM) vă invită să vă trimiteți cele mai creative poze la WaterPIX, un concurs foto despre apă. Cele mai bune materiale vor fi premiate în bani.
Știri Concurs video: Faceți-vă cunoscute acțiunile ecologice — 2017-12-01
Cum ați mers astăzi la serviciu sau la școală? Cu mașina, cu bicicleta sau cu mijloace de transport în comun? În fiecare zi luăm decizii care pot avea un impact asupra mediului. Unele din deciziile noastre zilnice sunt dovada eforturilor conștiente depuse pentru a trăi într-un mediu mai curat și mai sănătos. Concursul video „I LIVE GREEN” (TRĂIESC VERDE), organizat de Agenția Europeană de Mediu (AEM) și rețeaua sa parteneră, îi invită pe toți cetățenii europeni să își demonstreze creativitatea și să își facă cunoscute acțiunile de protecție a mediului. Cele mai bune materiale video vor fi premiate în bani.
Știri Indicele european al calității aerului: informații privind calitatea actuală a aerului, la îndemâna dumneavoastră — 2017-11-16
Un nou indice european privind calitatea aerului, lansat astăzi de Agenția Europeană de Mediu (AEM) și de Comisia Europeană, permite utilizatorilor să verifice calitatea actuală a aerului în toate orașele și regiunile Europei. Indicele este însoțit de fișe informative naționale noi care oferă informații actualizate privind calitatea aerului pentru țările membre ale AEM.
Știri Îmbunătățirea calității aerului în orașele europene va aduce beneficii majore pentru sănătate — 2017-10-06
Majoritatea locuitorilor din orașele europene sunt expuși unui aer de proastă calitate. Cele mai recente estimări ale Agenției Europene de Mediu (AEM), publicate astăzi, arată că particulele fine în suspensie continuă să cauzeze anual decesul prematur a peste 400 000 de europeni. Transportul rutier, agricultura, termocentralele, industria și gospodăriile sunt cele mai mari surse de poluanți atmosferici din Europa.
Știri Numărul zonelor pentru scăldat din Europa care îndeplinesc standarde de calitate excelentă a apei este mai mare ca niciodată — 2017-05-23
Peste 85 la sută din zonele pentru scăldat monitorizate la nivel european în 2016 au îndeplinit cele mai stricte standarde de calitate (calificativul „excelent”), ceea ce înseamnă că ele au fost, în mare parte, lipsite de substanțe poluante nocive pentru sănătatea umană și pentru mediu, în conformitate cu Raportul anual privind calitatea apei pentru scăldat, publicat astăzi. Peste 96 la sută din zonele pentru scăldat au îndeplinit cerințele minime de calitate stabilite în conformitate cu normele Uniunii Europene.
Știri Ce înseamnă natura pentru tine? A fost lansat concursul de fotografii NATURE@work — 2017-03-15
Deseori, se subestimează efortul naturii de a ne proteja și de a ne susține în viața de zi cu zi. Ea joacă însă un rol vital pentru că ne oferă aer curat, apă potabilă curată, haine, mâncare și materii prime pentru a ne construi adăpost. Nu toate beneficiile sunt la fel de cunoscute, de exemplu rolul naturii în reducerea efectelor provocate de schimbările climatice. Pentru a evidenția rolul important pe care îl joacă natura în viața noastră, Agenția Europeană de Mediu (AEM) vă invită să surprindeți beneficiile aduse de natură participând la concursul de fotografii „NATURE@work”.
Știri Schimbările climatice reprezintă un factor de risc din ce în ce mai mare pentru ecosisteme, sănătatea oamenilor și economie în Europa — 2017-01-25
Regiunile Europei se confruntă cu creșterea nivelului mărilor și condiții meteorologice mai extreme, cum ar fi valuri de căldură, inundații, perioade de secetă și furtuni mai frecvente și mai intense, cauzate de schimbările climatice, conform raportului Agenției Europene de Mediu, publicat astăzi. Raportul evaluează ultimele tendințe și previziuni în ceea ce privește schimbările climatice și impactul acestora pe teritoriul Europei și susține că utilizarea unor strategii, politici și măsuri de adaptare mai flexibile va deveni critică pentru a atenua acest impact.
Press Release Patruzeci de ani de investiții au îmbunătățit calitatea apei pentru scăldat din Europa — 2016-05-20
Eforturile Uniunii Europene de a asigura o apă pentru scăldat curată și sănătoasă au început în urmă cu patruzeci de ani, atunci când a fost adoptată prima directivă privind apa pentru scăldat. Raportul anual privind apa pentru scăldat publicat astăzi demonstrează valoarea legislației adoptate, a investițiilor realizate de-a lungul anilor în infrastructura de tratare a apelor reziduale și a celorlalte măsuri de reducere a poluării. Raportul indică o îmbunătățire constantă a apei pentru scăldat de-a lungul timpului, astfel încât, în 2015, 96 % din zonele pentru scăldat monitorizate la nivelul Uniunii Europene îndeplinesc standardele minime de calitate a apei.
Press Release Europenii beneficiază în continuare de ape pentru scăldat de înaltă calitate — 2015-05-13
Nouăzeci și cinci la sută dintre zonele pentru scăldat monitorizate din Uniunea Europeană au îndeplinit standardele minime pentru calitatea apei în 2014. Calitatea apei a fost excelentă în cazul a 83 % dintre acestea, ceea ce reprezintă o creștere cu aproape 1 punct procentual în comparație cu 2013.
Press Release Mediul european 2015: prosperitatea viitoare depinde de măsuri mai îndrăznețe în domeniul politicilor, al cunoașterii, al investițiilor și al inovării — 2015-02-24
Politicile europene în domeniul mediului și al climei au adus beneficii substanțiale, contribuind la îmbunătățirea mediului și a calității vieții și, în același timp, impulsionând inovarea, crearea de noi locuri de muncă și creșterea economică. Însă, în pofida acestor câștiguri, Europa se confruntă în continuare cu o serie de probleme persistente și din ce în ce mai grave legate de mediu. Soluționarea acestora va presupune schimbări fundamentale în sistemele de producție și consum, care sunt cauza principală a problemelor de mediu.
Press Release Calitatea apei din majoritatea zonelor pentru scăldat din Europa este excelentă — 2014-05-23
În 2013, calitatea apei mării, a râurilor și a lacurilor din Europa a fost în general foarte bună, în contextul în care peste 95 % din aceste zone au îndeplinit cerințele minime în materie. Din datele prezentate rezultă că gradul de calitate a apelor costiere a fost ușor mai ridicat decât în cazul apelor pentru scăldat interioare.
Press Release Octet Stream Apele pentru scăldat din Europa continuă să se îmbunătățească — 2013-05-21
În Uniunea Europeană, 94% din zonele pentru scăldat respectă standardele minime pentru calitatea apei, potrivit raportului anual al Agenției Europene de Mediu cu privire la calitatea apei pentru scăldat din Europa. Calitatea apei este excelentă în cazul a 78% din zone și aproape cu 2% mai multe zone îndeplinesc cerințele minime în comparație cu raportul de anul trecut.
Press Release Austria şi Germania înregistrează cele mai ridicate rate de reciclare – dar creşterea cea mai mare este în Regatul Unit şi Irlanda — 2013-03-14
Austria, Germania şi Belgia au reciclat cea mai mare proporţie de deşeuri urbane din Europa în 2010. Deşi, în unele ţări, ratele de reciclare au crescut rapid, Europa încă iroseşte mari cantităţi de resurse valoroase trimiţându-le la depozitele de deşeuri, iar multe ţări riscă să nu îndeplinească obiectivele de reciclare obligatorii din punct de vedere legal.
Press Release Poluarea cauzată de trafic este încă nocivă pentru sănătate în multe părţi ale Europei — 2012-11-26
În Europa, transportul este responsabil pentru nivelurile nocive ale poluanţilor atmosferici şi pentru un sfert din emisiile de gaze cu efect de seră ale UE. Multe dintre problemele de mediu care decurg de aici pot fi rezolvate prin intensificarea eforturilor în vederea îndeplinirii noilor obiective ale UE, potrivit celui mai recent raport al Agenţiei Europene de Mediu (AEM).
Press Release Schimbările climatice devin evidente în întreaga Europă, confirmând necesitatea urgentă de adaptare — 2012-11-20
Schimbările climatice afectează toate regiunile din Europa, producând o gamă largă de efecte asupra societăţii şi mediului. Se preconizează alte efecte în viitor care ar putea provoca costuri ridicate ale pagubelor, conform celei mai recente evaluări publicate astăzi de Agenţia Europeană de Mediu.
Press Release Mulți europeni sunt încă expuși unor poluanți atmosferici nocivi — 2012-09-24
Aproape o treime dintre locuitorii europeni din mediul urban sunt expuși unor concentrații excesive de particule în suspensie în aer. Particulele sunt unul dintre cei mai importanți poluanți din punctul de vedere al efectelor dăunătoare asupra sănătății umane, deoarece reușesc să ajungă în unele zone sensibile ale sistemului respirator. În ultimele decenii, UE a făcut progrese în ceea ce privește reducerea poluanților atmosferici aflați la originea acidificării, însă un nou raport, publicat astăzi de Agenția Europeană de Mediu (AEM), indică faptul că numeroase regiuni din Europa se confruntă cu dificultăți persistente privind concentrațiile de particule în atmosferă și ozonul troposferic.
Press Release Apă curată în majoritatea destinațiilor de vacanță din UE — 2012-05-22
Vești bune dacă aveți de gând să petreceți o vacanță la plajă în Europa, în această vară. Dintre apele pentru scăldat din Uniunea Europeană, 92,1 % îndeplinesc acum standardele minime de calitate a apei prevăzute de Directiva privind apa pentru scăldat. Aceste ape includ și lacul Serpentine din Londra, care va găzdui mai multe evenimente olimpice, printre care se numără proba de maraton înot în ape deschise și proba de înot din cadrul triatlonului.
Press Release Octet Stream Europa trebuie să utilizeze apa mai eficient — 2012-03-08
Europa trebuie să-şi redubleze eforturile de utilizare mai eficientă a apei pentru a evita subminarea economiei sale, se afirmă în noul raport al Agenţiei Europene a Mediului (AEM). Utilizarea ineficientă a apei are consecinţe semnificative asupra resurselor de care au nevoie ecosistemele şi oamenii, elemente esenţiale ale productivităţii şi securităţii europene.
Press Release Concurs video pentru tineri: Împărtăşeşte viziunea ta despre un viitor durabil şi câştigă premii în bani — 2012-02-08
Care este viziunea ta despre un stil de viaţă durabil peste 20 de ani? Concursul "Generaţia '92" oferă tinerilor europeni născuţi în 1991, 1992 sau 1993 ocazia să realizeze un material video care să prezinte viziunea lor despre un viitor durabil. Câştigătorii concursului vor fi invitaţi să participe la un eveniment dedicat dezvoltării durabile care va avea loc la Copenhaga, pe data de 5 iunie. Cele mai bune materiale video trimise vor câştiga premii în bani în valoare totală de 6 000 EUR. Materialele video trebuie trimise în perioada 1 martie – 2 aprilie.
Press Release Sectorul european al transporturilor trebuie să fie ambiţios pentru a-şi îndeplini obiectivele — 2011-11-09
Emisiile de poluanţi de mai multe tipuri din domeniul transporturilor au scăzut în 2009. Totuşi, această reducere ar putea fi doar un efect temporar al recesiunii economice, potrivit celui mai recent raport anual al Agenţiei Europene de Mediu (AEM) privind emisiile din transporturi. Mecanismul de raportare privind transporturile şi mediul (TERM) analizează impactul transporturilor asupra mediului. Pentru prima dată, raportul analizează un set cuprinzător de obiective cantitative propuse în foaia de parcurs a Comisiei Europene privind transporturile pentru 2011.
Press Release Octet Stream Evaluarea pan-europeană ridică întrebarea : „Ce ştim despre apă şi economia verde?” — 2011-09-08
Miniştrii se vor întruni astăzi la Astana, Kazahstan pentru a discuta aspecte legate de apă şi de ecologizarea economiei în cadrul celei de-a şaptea conferinţe ministeriale „Mediul pentru Europa”, care se va avea loc în perioada 21 - 23 septembrie 2011. Pentru susţinerea conferinţei, Agenţia Europeană de Mediu (AEM) lansează un raport inovator a raportului de evaluare a evaluărilor, care recomandă modalităţi pentru o mai bună corelare a informaţiilor de mediu şi a procesului de luare a deciziilor.
Press Release chemical/x-mopac-input Mediu: Calitatea apei pentru scăldat rămâne superioară în întreaga Uniune Europeană — 2011-06-15
Calitatea apei pentru scăldat din întreaga Europă a scăzut ușor între 2009 și 2010, însă rămâne în general superioară. Peste nouă din 10 zone pentru scăldat îndeplinesc astăzi cerințele minime.
Press Release audio/x-realaudio Mediu: noi hărți care oferă europenilor o imagine detaliată a poluării atmosferice din surse difuze — 2011-05-25
Registrul european are ca scop să-i ajute pe europeni să se implice activ în luarea deciziilor referitoare la mediu. Noile hărți online publicate astăzi de Comisia Europeană și de Agenţia Europeană de Mediu, în strânsă cooperare cu Centrul Comun de Cercetare (serviciul științific intern al Comisiei), permit pentru prima dată cetățenilor să localizeze principalele surse difuze de poluare atmosferică, precum transporturile și aviația. Noul set de 32 de hărți indică locurile în care se emit anumiți poluanți, cum ar fi oxizii de azot și pulberile în suspensie și completează datele existente cu privire la emisiile generate de instalații industriale individuale, disponibile în Registrul European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi (EPRTR).
Press Release Octet Stream Fluturi sau dezvoltare economică? Europa le poate avea pe amândouă! — 2010-11-17
Agenţia Europeană de Mediu (AEM) a publicat astăzi cel de-al patrulea raport al său despre starea şi perspectivele mediului (SOER 2010) – o evaluare complexă a modului în care se schimbă mediul înconjurător şi a motivelor care stau la baza schimbării mediului în Europa, precum şi a acţiunilor noastre în acest domeniu. Concluzia SOER 2010 este că o abordare cuprinzătoare şi integrată de a transforma Europa într-o economie ecologică care utilizează eficient resursele nu determină numai un mediu sănătos, ci totodată este benefică pentru prosperitate şi coeziune socială.
Press Release Calitatea apei pentru scăldat din UE rămâne la cote înalte — 2010-06-09
Apele pentru scăldat curate sunt vitale atât pentru sectoarele economice cheie precum turismul, cât și pentru floră și faună. Raportul anual privind apa pentru scăldat prezentat de Comisia Europeană și de Agenția Europeană de Mediu demonstrează că 96% din zonele pentru scăldat costiere și 90% din zonele pentru scăldat din râuri și lacuri au respectat standardele minime din 2009. De asemenea, raportul prezintă modalitatea de a obține informații detaliate și actualizate cu privire la zonele pentru scăldat.
Press Release Transportul devine mai ecologic în Europa? Parţial. — 2010-04-19
Cu toate că progresele tehnologice fac posibilă producerea unor vehicule mai ecologice, eficienţa astfel câştigată este contracarată de numărul tot mai mare de călători şi mărfuri şi de distanţele din ce în ce mai mari parcurse. Pe baza unei analize a tendinţelor pe termen lung, un nou raport al Agenţiei Europene de Mediu (AEM) atrage atenţia asupra necesităţii unei viziuni clare care să definească sistemul de transport european până în 2050 şi a unor politici coerente de realizare a acestuia.
Press Release audio/x-realaudio Biodiversitatea, schimbările climatice şi dumneavoastră — 2010-03-18
Semnale de mediu AEM 2010: poveşti despre oameni şi mediul în care trăiesc
Press Release Calitatea apei pentru scăldat se îmbunătățește în UE — 2009-05-27
Raportul anual privind apa pentru scăldat, prezentat astăzi de Comisia Europeană și de Agenția Europeană de Mediu, indică faptul că, în 2008, marea majoritate a zonelor pentru scăldat din întreaga Uniune Europeană au respectat standardele comunitare de igienă. Pe parcursul sezonului respectiv, 96 % din zonele pentru scăldat costiere și 92 % din zonele pentru scăldat din râuri și lacuri au respectat standardele minime. Raportul oferă milioanelor de persoane care frecventează plajele europene în fiecare vară informații utile privind calitatea apei.
Press Release Octet Stream Europa trebuie să orienteze politica în domeniul transporturilor în direcţia corectă — 2009-03-26
Transporturile contribuie în continuare în mod disproporţionat la emisiile de gaze cu efect de seră în Europa, la calitatea scăzută a aerului şi la nivelul de zgomot, şi încă utilizează mijloacele cele mai puţin eficiente pentru deplasarea persoanelor şi mărfurilor.
Press Release Octet Stream Seceta şi consumul excesiv de apă în Europa — 2009-03-05
De la terenurile de golf la cărţi, de la uleiul de măsline până la vaccinuri, toate produsele şi serviciile pe care le utilizăm, împreună cu multe dintre activităţile noastre zilnice, necesită o resursă vitală: apa. Un nou raport al Agenţiei Europene de Mediu (AEM) confirmă faptul că în multe părţi ale Europei consumul de apă nu este durabil şi recomandă o nouă abordare în ceea ce priveşte gestionarea resurselor de apă.
Știri Octet Stream Vino să devii agent de spionaj ca să protejezi mediul într-o bandă desenată — 2008-04-30
Copiii pot învăţa acum în ce mod pot ocroti mediul înconjurător, urmărindu-i pe eco-răufăcătorii de pe noul site web al “eco-agenţilor” al Agenţiei Europene pentru Mediu, disponibil în 24 de limbi.
Press Release UE nu reuşeşte să reducă emisiile provenite din transporturi: sunt necesare progrese semnificative şi obiective clare — 2008-02-20
Sectorul transporturilor din UE trebuie să aplice măsuri riguroase pentru a ajuta Europa să-şi îndeplinească obiectivele privind emisiile de gaze cu efect de seră, menţionează un nou raport publicat de Agenţia Europeană de Mediu (EEA).
Press Release Octet Stream Miniştrii trebuie să îşi unească forţele pentru a asigura un mediu sănătos în regiunea pan-europeană — 2007-09-28
Politica de mediu din regiunea pan-europeană este îngreunată din cauza unor deficienţe în materie de informaţii de mediu dar şi de implementare, aşa cum reiese din noul raport al Agenţiei Europene de Mediu (AEM), publicat astăzi.
Press Release Troff document În 2005, emisiile de gaze cu efect de seră din UE au scăzut — 2007-08-10
Emisiile de gaze cu efect de seră au scăzut în intervalul 2004-2005, după cum menţionează raportul anual de inventariere a emisiilor de gaze cu efect de seră al Comunităţii Europene, pregătit de Agenţia Europeană de Mediu (AEM) din Copenhaga.
Press Release object code Transporturile — din nou cea mai mică notă la examenul Kyoto — 2007-02-22
Potrivit unui nou raport al Agenţiei Europene de Mediu (EEA), făcut public azi la Copenhaga, emisiile de gaze cu efect de seră provenite din transporturi rămân încă un obstacol major — deşi nu imposibil de evitat – în calea îndeplinirii de către UE a obiectivelor de la Kyoto privind schimbările climatice.
Press Release Epansiunea urbană - O problemă ignorată a Europei — 2006-11-22
Este nevoie de politici UE care să ghideze o planificare urbană eficientă
Press Release object code Un nou sistem de monitorizare a poluării aerului prin internet — 2006-07-18
Site-ul Ozone Web, un nou instrument internet, lansat azi în Copenhaga de Agenţia Europeană de Mediu (EEA), oferă pentru prima dată utilizatorilor posibilitatea de a monitoriza şi de a identifica incidentele de poluare cu ozon la nivelul solului în întreaga Europă.
Press Release object code Presiunea asupra coastei litorale Europene a atins punctul critic — 2006-07-03
Mediul specific din zonele costiere ale Europei se află sub o ameninţare din ce în ce mai mare din cauza atractivitaţii lor, conform noului raport întocmit de Agenţia Europeană de Mediu (AEE), publicat azi la Copenhaga.
Press Release object code Europa se încălzeşte, iar schimbările climatice sunt în fruntea listei problemelor de mediu — 2005-11-29
Factorii de decizie, întreprinderile şi indivizii trebuie să acţioneze acum într-o serie întreagă de probleme de mediu; dacă nu, vor plăti mai târziu un preţ mai ridicat
Press Release object code Jocuri gratuite pe calculator despre mediul înconjurător în 26 de limbi — 2005-08-25
Jucătorii din toată Europa pot juca acum jocuri pe calculator şi, în acelaşi timp, să înveţe despre mediul înconjurător. Agenţia Europeană de Mediu din Copenhaga a lansat jocul Honoloko pe calculator în 26 de limbi. Jocul este accesibil pe internet şi gratuit.
Press Release object code AEM dezvăluie prima hartă digitală privind schimbările petrecute in peisajul Europei — 2004-11-17
Prima hartă digitală a schimbărilor multiple intervenite în peisajul Europei începând din 1990 a fost dezvăluită astăzi, dând posibilitate factorilor de decizie politica să tragă învăţăminte despre felul în care deciziile lor în domenii cum ar fi agricultura şi transporturile influenţează teritoriul Europei ca resursa finita şi mediul în general.
Press Release object code Ţările candidate preiau practicile nedurabile in materie de transport din cadrul UE — 2002-12-03
Press Release object code Signals 2002 — 2002-05-23

Permalinks

Acţiuni asupra documentului