următorul
anteriorul
articole

Știri

Acum este momentul să accelerăm trecerea la o economie mai circulară în Europa

Schimba limba
Știri Publicată 2024-04-25 Data ultimei modificări 2024-04-25
4 min read
Photo: © Massimo Campioli, ZeroWaste PIX/EEA
În pofida progresului legislativ din ultimii cinci ani, eforturile de a transforma economia europeană, în mare parte liniară și cu accent pe consum, într-una circulară vor necesita acțiuni îndrăznețe suplimentare și o fermă punere în aplicare a măsurilor existente. Potrivit unei importante evaluări a stadiului actual al economiei circulare, publicată astăzi de Agenția Europeană de Mediu (AEM), o acțiune decisivă este esențială pentru a reduce drastic deșeurile, pentru a acorda prioritate reducerii utilizării resurselor, pentru a îmbunătăți ratele de reciclare și pentru a încuraja intens introducerea de produse care sunt concepute pentru circularitate încă de la început.

Politicile Uniunii Europene în materie de economie circulară au fost consolidate în ultimii ani. Cu toate acestea trebuie să aibă un grad mai mare de obligativitate și să fie mai orientate spre obiective, pentru a accelera adoptarea unei economii mai regenerative în Europa. Aceasta înseamnă să se depășească accentul puternic pus în prezent asupra deșeurilor pentru a aborda mai direct utilizarea resurselor. În raportul AEM „Accelerating circular economy in Europe — state and outlook 2024” (Accelerarea economiei circulare în Europa — situația actuală și perspectivele pentru 2024) sunt explicate beneficiile care stau la baza stabilirii potențiale a obiectivelor viitoare privind utilizarea resurselor sau amprenta materiilor prime și a posibilelor căi de accelerare a tranziției către un model mai circular.

Dezvoltarea unei economii circulare este o parte esențială a eforturilor Uniunii Europene de a aborda schimbările climatice, pierderea biodiversității și poluarea. Raportul AEM oferă o analiză cuprinzătoare a modului în care se descurcă UE în tranziția către o economie mai circulară și impulsul politic puternic observat în cadrul Pactului verde european, împreună cu opțiuni și perspective pentru a-l continua.

 

Progres neuniform până în prezent

Dependența puternică a Europei de resursele naturale pentru furnizarea de materiale, alimente și combustibil are un impact semnificativ asupra climei și mediului înconjurător. Se arată însă în raport că, în urma creșterilor abrupte ale consumului de resurse în trecut, în ultimii ani această tendință s-a stabilizat. A fost observată o decuplare modestă a consumului de resurse din UE de creșterea economică, consumul total de materiale scăzând ușor în timp ce produsul intern brut (PIB) al UE a crescut. În același timp, dependența Europei de importurile globale pentru aprovizionarea cu unele materii prime critice, minereuri metalifere și fosile este în prezent în creștere, pe fondul unui context geopolitic mai provocator.

UE a pus în aplicare măsuri pentru a permite trecerea la o economie circulară, ceea ce înseamnă trecerea de la actualele modele de producție și tipare de consum „liniare”. Această transformare este consacrată în Planul de acțiune privind economia circulară, una dintre părțile esențiale ale Pactului verde european. În ultimii ani s-au înregistrat progrese pozitive către circularitate în Europa, cum ar fi ratele crescute  de reciclare,  apariția unei economii de partajare și alte modele de afaceri circulare.

Cu o rată de circularitate de 11,5 % în 2022, Europa consumă o proporție mai mare de materiale reciclate decât alte regiuni ale lumii. Cu toate acestea, progresul în UE a fost lent și suntem încă departe de ambiția de a dubla rata de circularitate a Uniunii până în 2030.

Evaluând progresul către ambițiile actuale în materie de circularitate, raportul AEM afirmă că există o probabilitate scăzută sau moderată ca acestea să fie atinse în următorii ani.

Raportul explică, totuși, că multe dintre politicile privind economia circulară sunt încă relativ noi, iar unele dintre ele nu au fost încă pe deplin implementate la nivel național. În plus, este nevoie de timp pentru ca impactul acestor măsuri să se reflecte în schimbarea modelelor de afaceri, a tiparelor de consum și, în cele din urmă, a modelelor noastre de utilizare a resurselor. Cu toate acestea, pe lângă implementarea politicilor existente, se pot face mai multe.

 

Acțiune viitoare

Raportul analizează, de asemenea, acțiunile potențiale pentru viitor, cum ar fi stabilirea de obiective și promovarea unei reciclări de mai bună calitate – în care materialele își păstrează funcția și valoarea inițială pentru mai mult timp – pentru a stimula independența resurselor UE și a reduce importl. Pe lângă implementarea principiilor de proiectare ecologică, creșterea circularității prin maximizarea utilizării și a duratei de viață a produselor prin reutilizare, reparare și refabricare este, de asemenea, esențială.

De asemenea, ar trebui acordată o atenție sporită economiei aprovizionării cu materii prime, astfel încât stimulentele și prețurile materiilor prime să țină seama de impactul lor asupra mediului, iar materialele reciclate să aibă o cale mai bună de a fi reintroduse în economie.

La baza acestor schimbări se află necesitatea de a reduce consumul de produse de la nivelurile actuale nesustenabile, dar tendințele actuale din UE se îndreaptă, din păcate, în direcția opusă. Există numeroase oportunități pentru ca viitoarele politici ale UE să se inspire din cercetările în desfășurare cu privire la cererea consumatorilor, la modul de schimbare a comportamentelor acestora, precum și prin includerea principiilor tranziției juste în acțiunile viitoare.

 

Alte constatări cheie

  • Maximizarea valorii și a funcției produselor existente necesită o intensitate semnificativ mai mare a utilizării per produs și durate de viață mult mai lungi.
  • Este puțin probabil să se poată obține o reducere semnificativă a generării de deșeuri până în 2030. Reciclarea a crescut de-a lungul timpului, dar ratele au stagnat în ultimii ani.
  • Succesul pe scară largă al unei economii circulare se bazează în mare măsură pe returnarea unor cantități substanțiale de materii prime secundare de înaltă calitate pentru utilizare  productivă.
  • Numai Europa nu poate împiedica utilizarea nesustenabilă a resurselor care are loc la scară globală; prin urmare, un cadru integrat de guvernanță globală privind utilizarea resurselor și economia circulară va fi esențial.

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Tag-uri

Acţiuni asupra documentului