următorul
anteriorul
articole

Press Release

Signals 2002

Schimba limba
Press Release Publicată 2002-05-23 Data ultimei modificări 2016-06-28

 

COMUNICAT DE PRESĂ    

 

Copenhaga/Bruxelles, 23 mai 2002

 

Acţiunea de reducere a presiunii asupra mediului în Europa prezintă progrese neuniforme

 

Conform celei mai recente evaluari anuale ale Agentiei Europene de Mediu (EEA) eforturile de reducere a presiunii asupra mediului inconjurator, din Europa, prezinta un progres neuniform, in timp ce cresc presiunile asupra unor resurse naturale, in special asupra stocurilor de peste si a utilizarii terenurilor.

 

Raportul Semnale de mediu 2002, lansat cu ocazia unor serii de evenimente în Bruxelles, indică tendinţe generale pozitive în cadrul Uniunii Europene privind emisiile de gze cu efect de seră şi genererea de deşeuri, cât şi reduceri ale poluării apei şi aerului.

 

Emisiile de gaze cu efect de seră au scăzut cu 3,5% faţă de anii 1990, cu toate că în 2000 s-a înregistrat o creştere uşoara a acestora; emisiile unor poluanţi atmosferici au fost reduse considerabil. Cantitatea totală de deşeuri, aflată înca in creştere, pare a evolua mai încet decât economia; iar introducerea multor staţii noi de epurare duce la reducerea descarcarilor poluante în râuri şi în alte surse de apă.

 

Cu toate acestea, conform avertismentului raportului, aceste scăderi generale ale poluarii au loc în doar câteva ţări sau sectoare economice. Multe ţări şi unele sectoare de activitate nu au contribuit, insa, la tendinţele pozitive, conducand la progrese neuniforme.

 

Aceste intarzieri in reducerea poluarii, rasfrante asupra calitatii mediului inconjurator, la care se adauga poluarea istorica si din surse de alta provenienta, semnaleaza un motiv de ingrijorare.

 

În consecinţă, suprafeţe mari ale habitatelor naturale şi ale terenului agricol sunt încă expuse acidificării. Sunt slabe semnalele ca in zonele de coasta eutrofizarea nu va mai constitui o problema. O proporţie considerabliă a populaţiei urbane în Europa rămâne expusă concentraţiilor ridicate de ozon troposferic şi particulelor in suspensie.

 

Presiunea asupra unor resurse naturale continuă să crească, în special in cazul pescuitului. În ciuda reducerii generale a capacităţii flotelor, pescuitul excesiv continuă să expună numeroase si importante stocuri europene, comerciale, de peşte unui risc mare de distrugere.

 

Utilizarea terenurilor rămâne de asemenea expusa unor presiuni considerabile, cum ar fi extinderea suprafeţelor urbane şi a infrastructurii de transport.

 

În ultimii 20 de ani, suprafeţele urbane din marile ţări Vest şi Est europene a crescut cu 20%, mult mai rapid decât creşterea populaţiei UE (6%). Aceasta a dus la pierderea sau deteriorarea suprafeţelor naturale şi la fragmentarea considerabilă a habitatelor animale şi vegetale în marea parte a Europei.

 

Directorul Executiv EEA, dl. Domingo Jiménez-Beltrán, a declarat:

 

"Mai e de parcurs un drum lung, pănâ cand problemelor de mediu li se vor acorda importanta cuvenita în procesul de luare a deciziilor, alături de considerentele economice şi sociale."

 

"Furnizarea de informaţii de mediu, ca de exemplu acest raport anual privind starea mediului înconjurător, este esenţială in vederea reformularii, reorientarii, îmbunătăţirii a politicilor şi a altor inţiative,pentru o Europa mai sustenabilă."

 

Dl. Beltran a adăugat:

 

"Rapoartele anuale de Mediu nu prezinta, in general, schimbari majore in starea mediului importanta lor constă în identificarea tendinţelor de bază şi a necesitatilor de schimbare, cât şi a semnalarii din timp a unor potentiale motive de ingrijorare."

 

"Raportul din acest an prezintă o imagine mixtă a problemelor, fara modificari majore in starea mediului, fata de acum doi ani, cand a fost publicat primul raport Semnale de mediu."

 

"Cu toate acestea, au aparut, într-o anumită măsură, la nivel politic in cadrul UE condiţii pentru viitoare schimbări. Acest fapt se datorează adoptării Strategiei de dezvoltare durabila a UE, finalizării celui de-al saselea Program de Actiune şi efortului permanent de integrare a problemelor de mediu în politicile sectoriale, chiar dacă, uneori, rezultatele au dezamagit."

 

Domnul Jiménez-Beltrán a tras trei concluzii principale din raportul Semnale de mediu 2002:

  • Procesul de "dematerializare" - îmbunătăţirea calităţii vieţii prin reducerea consumului de energie şi materiale - anticipat de tranziţia către o economie cu o orientare mai dezvoltată pentru servicii, nu a fost încă pe deplin exploatat.

  • Unele presiuni asupra mediului sunt încă strâns legate de dezvoltarea economică. Exemple sunt emisiile de gaze cu efect de seră din transport şi turism; degradarea terenului şi a solului, consumul de energie şi resurse din gospodării şi reducerea stocurilor de peşte prin pescuit. Alte presiuni, cum ar fi mineritul şi deşeurile industriale, evolueaza mai încet decât economia, dar se dezvoltă totuşi în termeni considerabili.

  • În medie, UE utilizează energia mai eficient, fara a reduce, inca, consumul de energie în termeni considerabili. In timp ce unele ţări au demonstrat, creşterea procentului de energie regenerabilă, ui lor de energie, pot fi atins alte ţări s-au confruntat cu o deteriorare a eficienţei energetice. Extinderea cu succes a energiei regenerabile e periclitata de o creştere generală a consumului de energie, în special de electricitate.

  • Contribuţia domestica la presiunile asupra mediului e adeseori scăpată din vedere. În timp ce nivelul de consum continuă să crească în paralel cu venitul disponibil, nevoia de a indruma consumatorul către alegeri informate devine deosebit de importantă. Eco-etichetarea şi difuzarea de informaţii, cum ar fi campaniile de susţinere a economiei de energie, se află în creştere, însă aplicarea lor ramane marginala.

 

Textul integral al raportului Semnale de mediu 2002, cât şi un rezumat, sunt accesibile pe pagina de Internet a EEA
http://reports.eea.europa.eu/environmental_assessment_report_2002_9/.

 

 

Note pentru editori

  • Acidificarea reprezintă depunerea de substanţe acidifiante, care pot distruge mediul înconjurător, cum ar fi sistemele de apă dulce, pădurile, solul şi ecosistemele naturale. Substanţele acidifiante îşi au originea în mare parte în emisii, rezultate din acţiuni umane, ale celor trei poluanţi gazoşi: dioxid de sulf, oxizi de azot şi amoniac.

  • Eutrofizarea reprezintă excesul de nutrienti in ape, cauzând efecte biologice adverse, care duc la reducerea conţinutului de oxigen in ape si in consecinta a capacitatii de a sustine viata animala si vegetala.

  • UE a stabilit obiective de creştere, cu 12% din intregul consum energeticşi a consumului de electricitate cu 22,1%, ambele de realizat până în 2010.

 

Despre EEA

Agenţia Europeană de Mediu (EEA) este sursa principală de informaţii utilizată de Uniunea Europeană şi de Statele Membre ale UE în dezvoltarea politicilor de mediu. Agenţia are ca scop susţinerea dezvoltării sustenabile şi obţinerea unor îmbunătăţiri semnificative şi măsurabile ale mediului înconjurător în Europa, prin furnizarea de informaţii la timp, precise, relevante şi sigure pentru cei care elaboreaza politicile de mediu şi pentru public. Fondată de către UE în 1990 şi activă în Copenhaga din 1994, EEA reprezinta nodul central al unei retele -- EIONET -- Reteaua Europeana de Informare si Observare a starii mediului  formată din 600 de centre în Europa, prin care se colectează şi furnizează informaţii şi date referitoare la starea mediului înconjurător.

 

Agenţia, deschisă tuturor statelor care îi împărtăşesc obiectivele, cuprinde în prezent 29 de tări membre. Acestea sunt cele 15 State Membre ale UE, Islanda, Norvegia şi Liechtenstein, care sunt membre ale Zonei Economice Europene (European Economic Area), şi 11 din cele 13 ţări candidate la UE, din Europa Centrală şi de Est şi din zona mediterana - Bulgaria, Cipru, Cehia, Estonia, Ungaria, Letonia, Lituania, Malta, România, Slovenia şi Slovacia. EEA este astfel prima instituţie a UE, la care ţările candidate la UE sunt membre. Se anticipează, că celelalte două ţări candidate la UE, Polonia şi Turcia, vor ratifica acordul de parteneriat în următoarele luni. Astfel Agenţia va cuprinde 31 de ţări partenere. În curs de negociere este şi parteneriatul cu Elveţia.
Permalinks

Acţiuni asupra documentului