următorul
anteriorul
articole

Știri

Agențiile UE: sunt necesare mai multe eforturi pentru ca produsele chimice să fie sigure și sustenabile

Schimba limba
Știri Publicată 2024-04-29 Data ultimei modificări 2024-05-15
3 min read
Photo: © Urszula Frydrych, WaterPIX/EEA
Tranziția către substanțe chimice mai sigure și mai sustenabile avansează în unele domenii, pe când în altele abia începe. Aceasta este concluzia unei prime evaluări comune la nivel european a factorilor determinanți și a impactului poluării chimice, efectuată de Agenția Europeană de Mediu (AEM) și Agenția Europeană pentru Produse Chimice (ECHA), publicată astăzi. Analiza comparativă a constatat că, pentru a reduce impactul substanțelor nocive asupra sănătății umane și a mediului, sunt necesare mai multe eforturi.

Numărul de substanțe chimice industriale examinate în baza legislației UE privind substanțele chimice pentru a li se determina siguranța a crescut substanțial. În prezent, autoritățile dispun de mult mai multe cunoștințe despre proprietățile periculoase ale substanțelor chimice utilizate în UE, ceea ce duce la numeroase acțiuni de reducere la minimum și combatere a riscurilor generate de mai multe grupe de substanțe. 

Potrivit raportului comun de sinteză al AEM-ECHA privind cadrul de indicatori ai UE pentru substanțele chimice, utilizarea generală a celor mai nocive substanțe chimice (în special a celor cancerigene, mutagene și toxice pentru reproducere) crește în continuare, dar mai încet decât creșterea globală a pieței produselor chimice. Presiunea este din ce în ce mai mare pentru a evita utilizarea așa-numitelor substanțe care prezintă motive de îngrijorare și pentru a aplica principiile cadrului sigur și sustenabil prin concepție. 

Este necesar să se asigure mai eficient că produsele de consum nu conțin substanțele cele mai nocive, de exemplu substanțele chimice care perturbă sistemul endocrin, care afectează sistemul hormonal sau substanțele persistente, bioacumulative și toxice, care prezintă un risc mulți ani după încetarea utilizării. 

Este nevoie de mai multe date și informații pentru a înțelege mai bine efectele expunerii oamenilor și a mediului la cele mai nocive substanțe chimice și impactul acestora. Cu toate acestea, indicatorii arată clar că trecerea la substanțe chimice sigure și sustenabile trebuie continuată și chiar accelerată.

 

Sănătatea cetățenilor europeni și a mediului nostru ar trebui să fie o prioritate, iar această primă analiză comparativă arată că, deși substanțele chimice au un rol pozitiv în viața noastră, sunt necesare de urgență și mai multe acțiuni pentru a contracara riscurile folosirii de substanțe nesigure și nesustenabile. Cunoștințele generate prin această evaluare ne vor ajuta să trecem la substanțe chimice sigure și sustenabile în viitor.Leena Ylä-Mononen
Directoarea executivă a AEM

 

Trebuie să accelerăm tranziția la substanțe chimice sigure și sustenabile. Acțiunile autorităților și ale industriei au contribuit la reducerea la minimum și combaterea riscurilor generate de substanțele chimice periculoase. Dar trebuie să îmbunătățim în continuare cunoștințele privind substanțele chimice și să susținem administrarea riscurilor generate de unele grupe de substanțe chimice pentru a proteja oamenii și mediul.Sharon McGuinness
Directoarea executivă a ECHA

 

Raportul se bazează pe o serie de 25 de indicatori-cheie, publicați tot astăzi, care monitorizează factorii determinanți și impactul poluării chimice în Europa. 

Indicatorii vor fi actualizați periodic pentru a monitoriza poluarea chimică și a măsura eficiența legislației europene în domeniul substanțelor chimice. Raportul oferă o evaluare generală a progreselor înregistrate în cadrul Strategiei UE pentru promovarea sustenabilității în domeniul substanțelor chimice - Către un mediu fără substanțe toxice.

 

Principalele constatări 

  • Tranziția către substanțe chimice mai sigure și mai sustenabile avansează în unele domenii, pe când în altele abia începe.
  • Acțiunile autorităților și ale industriei au contribuit la reducerea la minimum și combaterea riscurilor generate de mai multe grupe de substanțe chimice periculoase. Se depun în continuare eforturi pentru a cunoaște mai bine pericolele substanțelor chimice și a sprijini acțiunile de administrare a riscurilor, acolo unde este necesar.
  • Datele disponibile arată că există puține dovezi de progrese înregistrate în eliminarea substanțelor care prezintă motive de îngrijorare din deșeuri și materii secundare, ceea ce constituie un obstacol în calea tranziției către o economie mai circulară.
  • Emisiile de anumite substanțe chimice în apă și aer au scăzut în urma unor reglementări specifice ale UE (de exemplu, cele privind emisiile industriale) și a unor măsuri internaționale, dar, pentru a atinge niveluri de concentrație care să nu fie nocive pentru sănătatea umană și pentru mediu, sunt necesare mai multe măsuri. Emisiile industriale generează în continuare costuri majore în ceea ce privește efectele nocive asupra sănătății oamenilor și ecosistemelor.
  • Biomonitorizarea umană oferă posibilitatea de a înțelege expunerea oamenilor la substanțe chimice din mai multe surse și, prin urmare, riscurile pentru sănătate asociate cu poluarea chimică. Ca atare, biomonitorizarea constituie un instrument esențial pentru a măsura eficiența legislației privind substanțele chimice în protejarea sănătății umane și a mediului.

Cadrul UE de indicatori pentru substanțele chimice

Politicile UE privind substanțele chimice urmăresc să abordeze provocarea pe care o reprezintă producția și utilizarea substanțelor chimice pentru a răspunde nevoilor societății, respectând în același timp limitele planetei și evitând efectele nocive asupra oamenilor și mediului. Strategia pentru promovarea sustenabilității în domeniul substanțelor chimice urmărește să realizeze această viziune printr-o serie de măsuri, și anume acțiuni de sprijinire a inovării pentru substanțe chimice sigure și sustenabile, consolidarea protecției sănătății umane și a mediului, simplificarea și consolidarea cadrului legal privind substanțele chimice și crearea unei baze de cunoștințe cuprinzătoare pentru a sprijini elaborarea de politici bazate pe dovezi. 

AEM, ECHA și Comisia Europeană au elaborat un set de indicatori-cheie care să sprijine obiectivele strategiei. 

Cadrul are un tablou de bord online, iar indicatorii sunt accesibili și prin acest tablou de bord.

Informații suplimentare


Biroul de presă al AEM                                       Biroul de presă al AEM
Constant Brand                                                      Antti Kaartinen  
+45 2174 1872                                                        +45 2336 1381  constant.brand@eea.europa.eu                          antti.kaartinen@eea.europa.eu


Biroul de presă al ECHA
Tiiu Bräutigam
+358 40 506 9006
press@echa.europa.eu

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Topics