következő
előző
tételek

Hírek

Uniós ügynökségek: további munkára van szükség a vegyi anyagok biztonságosságának és fenntarthatóságának megvalósításához

Nyelv megváltoztatása
Hírek Publikálva / Megjelentetve 2024. 04. 29. Utolsó módosítás 2024. 05. 15.
3 min read
Photo: © Urszula Frydrych, WaterPIX/EEA
A biztonságosabb és fenntarthatóbb vegyi anyagokra való átállással kapcsolatos néhány területen sikerült előrehaladást elérni, míg máshol éppen csak elkezdődött a folyamat. Ezt a megállapítást fogalmazták meg az Európai Környezetvédelmi Ügynökség (EEA) és az Európai Vegyianyag-ügynökség (ECHA) ma közzétett, a vegyi szennyezés kiváltó okairól és hatásairól szóló első közös, európai szintű értékelésében. Az összehasonlító értékelés megállapította, hogy a káros anyagok emberi egészségre és környezetre gyakorolt hatásának csökkentése érdekében még több munkára van szükség.

Jelentősen megnőtt azoknak az ipari vegyi anyagoknak a száma, amelyeket az EU vegyi anyagokra vonatkozó jogszabályai alapján vizsgálatnak vetnek alá annak megállapítása céljából, hogy mennyire biztonságosak. A hatóságok ma már sokkal több ismerettel rendelkeznek az EU-ban használt vegyi anyagok veszélyes tulajdonságairól, aminek eredményeként számos intézkedés született több anyagcsoport kockázatainak minimálisra csökkentése és kezelése céljából. 

A vegyi anyagokra vonatkozó mutatók uniós keretrendszeréről szóló EEA-ECHA közös összefoglaló jelentés szerint a legkárosabb (különösen a rákkeltő, mutagén és reprodukciót károsító) vegyi anyagok általános használata még mindig fokozódik, de lassabban, mint a vegyi anyagok piacának általános növekedése. Egyre nagyobb a nyomás az úgynevezett aggodalomra okot adó anyagok használatának kerülése és a beépített biztonság és fenntarthatóság keretrendszere elveinek a gyakorlatba történő átültetése érdekében. 

Hatékonyabban kell biztosítani, hogy a fogyasztási cikkek ne tartalmazzák azokat a legkárosabb anyagokat – például az endokrin rendszert károsító vegyi anyagokat –, amelyek kedvezőtlenül hatnak a hormonrendszerre, illetve olyan perzisztens, bioakkumulatív és mérgező anyagokat, amelyek használatuk megszűnését követően is még évekig kockázatot jelentenek. 

Több adatra és információra van szükség ahhoz, hogy jobban megértsük az emberek és a környezet legkárosabb vegyi anyagoknak való kitettségét és annak hatásait. Mindazonáltal a mutatók egyértelműen arra utalnak, hogy a biztonságos és fenntartható vegyi anyagokra való átállást folytatni, sőt, gyorsítani kell.

 

Az európai polgárok egészségének és környezetünknek kiemelt fontosságot kell tulajdonítani, és ez a legelső összehasonlító értékelés azt mutatja, hogy bár a vegyi anyagok pozitív szerepet játszanak életünkben, sürgősen további intézkedésekre van szükség a nem biztonságos és nem fenntartható anyagok használatából eredő kockázatok kezelése érdekében. Az értékelés során szerzett ismeretek segítenek abban, hogy a jövőben át tudjunk térni a biztonságos és fenntartható vegyi anyagok használatára.Leena Ylä-Mononen
az EEA ügyvezető igazgatója

 

Fel kell gyorsítanunk a biztonságos és fenntartható vegyi anyagokra való átállás folyamatát. A hatóságok és az ipar fellépése hozzájárul a veszélyes vegyi anyagokból eredő kockázatok minimálisra csökkentéséhez és kezeléséhez. Az emberek és a környezet védelme érdekében azonban tovább kell bővítenünk a vegyi anyagokkal kapcsolatos ismereteinket, és elő kell segítenünk a vegyi anyagok csoportjaival kapcsolatos kockázatok kezelését.Sharon McGuinness
az ECHA ügyvezető igazgatója

 

A jelentés a szintén a mai napon közzétett azon 25 fő mutatót veszi alapul, amelyek nyomon követik a vegyi szennyezés kiváltó okainak és hatásainak alakulását Európában. 

A mutatókat rendszeresen frissítik a vegyi szennyezés nyomon követése és a vegyi anyagokra vonatkozó európai jogszabályok eredményességének mérése érdekében. A jelentés átfogó értékelést nyújt a toxikus anyagoktól mentes környezet érdekében a vegyi anyagokra vonatkozó uniós fenntarthatósági stratégia keretében elért eredményekről.

 

Legfontosabb megállapítások 

  • A biztonságosabb és fenntarthatóbb vegyi anyagokra való áttéréssel kapcsolatban bizonyos területeken előrehaladást értünk el, míg máshol még csak most kezdődik a folyamat.
  • A hatóságok és az ipar fellépései elősegítik a veszélyes vegyi anyagok számos csoportjával kapcsolatos kockázatok minimálisra csökkentését és kezelését. Folyamatban vannak a kémiai veszélyekre vonatkozó ismeretek bővítésére és szükség esetén a kockázatkezelési intézkedések támogatására irányuló erőfeszítések.
  • A rendelkezésre álló adatok arra utalnak, hogy kevés bizonyíték van az előrehaladásra az aggodalomra okot adó anyagoknak a hulladékból és a másodlagos nyersanyagokból való eltávolítása terén. Ez akadályozza a fokozottabban körforgásos gazdaságra való áttérést.
  • Egyes vegyi anyagok vízbe és levegőbe történő kibocsátása konkrét uniós rendeletek (például az ipari kibocsátásokra vonatkozó szabályok) és nemzetközi intézkedések nyomán csökkent, de további intézkedésekre van szükség az emberi egészségre és a környezetre nem ártalmas koncentrációszintek eléréséhez. Az iparból származó kibocsátások még mindig jelentős költségeket okoznak az emberek és az ökoszisztéma egészségét érintő károk miatt.
  • A humán biomonitoring lehetőséget nyújt arra, hogy több forrásból is ismereteket szerezzünk a vegyi anyagoknak való humán expozícióról és ezáltal a vegyi szennyezéssel kapcsolatos egészségügyi kockázatokról. Ily módon a biomonitoring kulcsfontosságú eszköz a vegyi anyagokkal kapcsolatos jogszabályoknak az emberi egészség és a környezet védelme terén kimutatható eredményességének a méréséhez.

 

A vegyi anyagokra vonatkozó mutatók uniós keretrendszere

Az EU vegyi anyagokkal kapcsolatos politikájának célja azon kihívás kezelése, hogy a vegyi anyagok társadalmi igények kielégítését célzó előállítása és használata bolygónk határainak tiszteletben tartása mellett, az embereket és a környezetet érő károk elkerülésével valósuljon meg. Az EU vegyi anyagokra vonatkozó fenntarthatósági stratégiájának (CSS) célja, hogy ezt a jövőképet több intézkedés végrehajtása révén – többek között a biztonságos és fenntartható vegyi anyagokra irányuló innovációt támogató intézkedésekkel, az emberi egészség és a környezet védelmének megerősítésével, a vegyi anyagokra vonatkozó jogi keret egyszerűsítésével és megerősítésével, valamint a tényeken alapuló szakpolitikai döntéshozatalt támogató átfogó tudásbázis létrehozásával – megvalósítsa. 

Az EEA, az ECHA és az Európai Bizottság a stratégia céljainak támogatása érdekében kulcsfontosságú mutatókat dolgozott ki. 

A keretrendszer egy online eredménytáblát is magában foglal, és a mutatók ezen az eredménytáblán keresztül is elérhetők.

További információk


Az EEA sajtóirodája                                             Az EEA sajtóirodája 
Constant Brand                                                      Antti Kaartinen   
+45 2174 1872                                                        +45 2336 1381    
constant.brand@eea.europa.eu                          antti.kaartinen@eea.europa.eu


Az ECHA sajtóirodája
Tiiu Bräutigam
+358 40 506 9006
press@echa.europa.eu

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Topics