dalje
prethodno
stavke

News

EU Agencije: potrebno je više raditi na sigurnosti i održivosti kemikalija

Promijenite jezik
News Objavljeno 2024-04-29 Zadnja izmjena 2024-05-15
4 min read
Photo: © Urszula Frydrych, WaterPIX/EEA
Prelazak na sigurnije i održivije kemikalije dobro napreduje u nekim područjima, dok u drugima tek počinje. Tako glasi danas objavljeni zaključak prve procjene uzroka i učinaka kemijskog onečišćenja, koju su na razini Europe zajednički provele Europska agencija za okoliš (EEA) i Europska agencija za kemikalije (ECHA). Usporedna analiza pokazala je da su još uvijek potrebni dodatni napori na smanjenju učinaka štetnih tvari na zdravlje ljudi i okoliš.

Znatno se povećao broj industrijskih kemikalija koje se ispituju u skladu sa EU zakonodavstvom  o kemikalijama kako bi se utvrdila njihova sigurnost. Nadležna tijela sada su mnogo bolje upoznata s opasnim svojstvima kemikalija koje se upotrebljavaju unutar EU, a rezultat toga je uvođenje brojnih mjera za smanjenje i kontrolu rizika koji proizlaze iz nekoliko skupina tvari. 

Prema zajedničkom sažetom Izvješću EEA i ECHA o okviru EU pokazatelja za kemikalije, ukupna uporaba najštetnijih kemikalija (posebno onih koje su karcinogene, mutagene i reproduktivno toksične) i dalje raste, ali sporije od ukupnog rasta tržišta kemikalija. Pojačava se pritisak da se izbjegava uporaba zabrinjavajućih tvari i primjenjuju načela okvira za sigurnost i održivost po dizajnu. 

Potrebne su učinkovitije mjere kako bi se osiguralo da potrošački proizvodi ne sadržavaju najštetnije tvari, kao što su endokrino disruptivne kemikalije, koje negativno utječu na hormonski sustav, ili postojane, bioakumulirajuće i toksične tvari, koje predstavljaju rizik čak i godinama nakon prestanka njihove uporabe. 

Osim toga, potrebno je više podataka i informacija za bolje razumijevanje izloženosti ljudi i okoliša tim najštetnijim kemikalijama i njihovim učincima. Ipak, pokazatelji jasno upućuju na to da se prelazak na sigurne i održive kemikalije mora nastaviti i ubrzati.

 

Zdravlje europskih građana i naš okoliš trebali bi biti prioritet, a prva usporedna analiza pokazuje da su, iako kemikalije imaju pozitivnu ulogu u našim životima, hitno potrebne dodatne mjere kako bi se otklonili rizici koji proizlaze iz uporabe tvari koje nisu sigurne i održive. Znanje koje se prikuplja u okviru ove procjene pomoći će nam u prelasku na sigurne i održive kemikalije u budućnosti.Leena Ylä-Mononen
izvršna direktorica Europske agencije za okoliš

 

Moramo ubrzati prelazak na sigurne i održive kemikalije. Postupci nadležnih tijela i industrijskih subjekata doprinijeli su smanjenju i kontroli rizika od opasnih kemikalija. Međutim, i dalje moramo proširivati znanje o kemikalijama i pružati podršku pri upravljanju rizicima od skupina kemikalija u interesu zaštite ljudi i okoliša.Sharon McGuinness
izvršna direktorica Europske agencije za kemikalije

 

Izvješće se temelji na skupu od 25 ključnih pokazatelja kojima se prate uzroci i učinci kemijskog onečišćenja u Europi, a koji su također objavljeni danas. 

Pokazatelji će se redovito ažurirati radi praćenja kemijskog onečišćenja i procjene učinkovitosti europskog zakonodavstva o kemikalijama. U Izvješću se iznosi sveobuhvatna procjena napretka u skladu sa EU dokumentom „Strategija održivosti u području kemikalija – Prelazak na netoksični okoliš” (CSS).

 

Glavni zaključci 

  • Prelazak na sigurnije i održivije kemikalije dobro napreduje u nekim područjima, dok u drugima tek počinje.
  • Postupci nadležnih tijela i industrije doprinijeli su smanjenju i kontroli rizika od nekoliko skupina opasnih kemikalija. Nastavljaju su poduzimati napori za proširivanje znanja o kemijskim opasnostima i podršku pri upravljanju rizicima gdje je to potrebno.
  • Dostupni podatci upućuju na zaključak da postoji malo dokaza o napretku u pogledu uklanjanja zabrinjavajućih tvari iz otpada i sekundarnih materijala. To je prepreka prelasku na gospodarstvo s višim stupnjem kružnosti.
  • Emisije određenih kemikalija u vodu i zrak smanjile su se zahvaljujući donošenju posebnih EU propisa (npr. o industrijskim emisijama) i međunarodnom djelovanju, ali potrebne su dodatne mjere kako bi se njihove koncentracije spustile na razine koje nisu štetne za zdravlje ljudi i okoliš. Emisije iz industrije i dalje uzrokuju velike troškove u smislu štete za zdravlje ljudi i ekosustava.
  • Biomonitoring ljudi omogućuje razumijevanje izloženosti ljudi kemikalijama iz više izvora, a time i zdravstvenih rizika povezanih s kemijskim onečišćenjem. S obzirom na to, biomonitoring je ključan alat za mjerenje učinkovitosti zakonodavstva o kemikalijama u zaštiti ljudskog zdravlja i okoliša.

 

Okvir EU pokazatelja za kemikalije

EU politikama o kemikalijama nastoji se riješiti izazov proizvodnje i uporabe kemikalija kako bi se zadovoljile potrebe društva, uzimajući pritom u obzir ograničenja planeta i izbjegavajući štetne učinke za ljude i okoliš. EU Strategijom održivosti u području kemikalija (CSS) ta se vizija nastoji ostvariti nizom mjera, uključujući one usmjerene na potporu inovacijama za sigurne i održive kemikalije, jačanje zaštite zdravlja ljudi i okoliša, pojednostavnjenje i jačanje pravnog okvira o kemikalijama te izgradnju sveobuhvatne baze znanja za potporu donošenju politika na temelju dokaza. 

Europska agencija za okoliš, Europska agencija za kemikalije i Europska komisija utvrdile su skup ključnih pokazatelja kao potporu pri ostvarenju ciljeva Strategije. 

Okvir ima mrežnu nadzornu ploču, putem koje su dostupni i navedeni pokazatelji.

Više informacija


EEA – Ured za medije                                         EEA – Ured za medije
Constant Brand                                                     Antti Kaartinen   
+45 2174 1872                                                       +45 2336 1381  constant.brand@eea.europa.eu                        antti.kaartinen@eea.europa.eu


ECHA – Ured za medije
Tiiu Bräutigam
+358 40 506 9006
press@echa.europa.eu

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Topics