sonraki
önceki
öğeler

Haberler

AB Ajansları: Kimyasalları güvenli ve sürdürülebilir hale getirmek için daha fazla çalışma gerekli

Dili değiştir
Haberler Yayınlandı 15.05.2024 Son değiştirilme 15.05.2024
3 min read
Photo: © Urszula Frydrych, WaterPIX/EEA
Daha güvenli ve daha sürdürülebilir kimyasallara geçiş bazı alanlarda ilerlerken, diğerlerinde daha yeni başlıyor. Bu, Avrupa Çevre Ajansı (AÇA) ve Avrupa Kimyasallar Ajansı (AKA) tarafından bugün yayınlanan kimyasal kirliliğin nedenleri ve etkilerine ilişkin Avrupa çapında yapılan ilk ortak değerlendirmenin bulgusu. Karşılaştırma, zararlı maddelerin insan sağlığı ve çevre üzerindeki etkisini azaltmak için hâlâ daha fazla çalışmaya ihtiyaç duyulduğunu ortaya koyuyor.

AB’nin kimyasallar mevzuatı kapsamında güvenliklerinin belirlenmesi amacıyla incelenen endüstriyel kimyasalların sayısı önemli ölçüde arttı. Yetkililer AB genelinde kullanılan kimyasalların tehlikeli özellikleri hakkında artık çok daha iyi bilgiye sahipler ve bu da çeşitli madde gruplarının risklerini en aza indirmek ve kontrol etmek için birçok eyleme fayda sağlıyor. 

Kimyasallar için AB gösterge çerçevesine ilişkin ortak AÇA-AKA sentez raporuna göre, en zararlı kimyasalların (özellikle kanserojen, mutajenik ve üreme sistemine toksik (reprotoksik) olanların) genel kullanımı hâlâ artıyor ancak bu büyüme genel kimyasal pazar büyümesinden daha yavaş durumda. Endişe verici maddeler olarak adlandırılan maddelerin kullanımından kaçınılması ve güvenli ve sürdürülebilir tasarım çerçevesi  ilkelerinin uygulanması yönündeki baskılar artıyor. 

Tüketici ürünlerine ilişkin en zararlı maddelerin, örneğin hormon sistemini olumsuz yönde etkileyen endokrin bozucu kimyasallar,  veya kullanımları sona erdikten sonra bile yıllarca risk teşkil eden kalıcı, biyobirikimsel ve toksik maddeler içermemesini daha etkili bir şekilde sağlamaya ihtiyaç bulunuyor. 

İnsanların ve çevrenin bu en zararlı kimyasallara maruz kalmasını ve bunların etkilerini daha iyi anlamak için daha fazla veri ve bilgiye ihtiyaç var. Yine de göstergeler, güvenli ve sürdürülebilir kimyasallara geçişin devam etmesi ve hatta hızlandırılması gerektiğini açıkça gösteriyor.

 

Avrupa vatandaşlarının ve çevremizin sağlığı bir öncelik olmalı ve ilk kez yapılan bu karşılaştırma, kimyasalların hayatımızda olumlu bir rol oynamasına rağmen, güvenli olmayan ve sürdürülebilir olmayan maddelerin kullanımından kaynaklanan risklerin ele alınması için acilen daha fazla eyleme ihtiyaç olduğunu gösteriyor. Bu değerlendirmede elde edilen bilgiler gelecekte güvenli ve sürdürülebilir kimyasallara geçiş yapmamıza yardımcı olacak.Leena Ylä-Mononen
AÇA İcra Direktörü

 

Güvenli ve sürdürülebilir kimyasallara geçişi hızlandırmamız gerekiyor. Yetkililer ve endüstri tarafından atılan adımlar, tehlikeli kimyasallardan kaynaklanan risklerin en aza indirilmesine ve kontrol altına alınmasına yardımcı oldu. Ancak, insanları ve çevreyi korumak için kimyasallar hakkındaki bilgileri daha da arttırmamız ve kimyasal gruplarının risk yönetimini desteklememiz gerekiyor.Sharon McGuinness
AKA İcra Direktörü

 

Rapor, yine bugün yayınlanan ve Avrupa’daki kimyasal kirliliğin nedenlerini ve etkilerini izleyen 25 temel göstergeye dayanıyor. 

Göstergeler, kimyasal kirliliği izlemek ve Avrupa kimyasal mevzuatının etkinliğini ölçmek için düzenli olarak güncellenecek. Rapor, AB’nin toksiklerden arındırılmış bir çevreye doğru sürdürülebilirlik için kimyasallar stratejisi (CSS) kapsamındaki ilerlemenin genel bir değerlendirmesini sunuyor.

 

Önemli bulgular 

  • Daha güvenli ve daha sürdürülebilir kimyasallara geçiş, bazı alanlarda ilerlerken, diğerlerinde daha yeni başlıyor.
  • Yetkililer ve endüstri tarafından atılan adımlar, çeşitli tehlikeli kimyasal gruplarından kaynaklanan risklerin en aza indirilmesini ve kontrol altına alınmasını destekledi. Kimyasal tehlikeler hakkında bilgi düzeyini artırmak ve gerektiğinde risk yönetimi eylemlerini desteklemek için çalışmalar devam ediyor.
  • Mevcut veriler, atık ve ikincil malzemelerdeki endişe verici maddelerin ortadan kaldırılmasına yönelik ilerleme kaydedildiğine dair çok az kanıt olduğunu gösteriyor. Bu, daha döngüsel bir ekonomiye geçişin önündeki bir engel.
  • Belirli kimyasalların suya ve havaya yayılımları, belirli AB düzenlemelerini (örneğin endüstriyel emisyonlar) ve uluslararası eylemleri takiben düştü, ancak insan sağlığı ve çevre için zararlı olmayan konsantrasyon seviyelerine ulaşmak için daha fazla önlem alınması gerekiyor. Endüstri kaynaklı emisyonlar halen insan ve ekosistem sağlığına zarar verme açısından büyük maliyetlere yol açıyor.
  • İnsan biyo-gözlemi, insanların çeşitli kaynaklardan kimyasallara maruz kalmasını ve dolayısıyla kimyasal kirlilikle ilişkili sağlık risklerini anlama fırsatı sunuyor. Bu nedenle biyo-gözlem, kimyasallar mevzuatının insan sağlığını ve çevreyi korumadaki etkinliğini ölçmek için önemli bir araç oluşturuyor.

 

Kimyasallar için AB gösterge çerçevesi

AB’nin kimyasal politikaları, gezegensel sınırlara saygı göstererek ve insanlara ve çevreye zarar vermekten kaçınarak toplumsal ihtiyaçları karşılamak üzere kimyasalların üretilmesi ve kullanılması sorununu çözmeyi amaçlıyor. AB’nin Sürdürülebilirlik Kimyasal Stratejisi (CSS), güvenli ve sürdürülebilir kimyasallar için inovasyonu desteklemek, insan sağlığının ve çevrenin korunmasını güçlendirmek, kimyasallar hakkındaki yasal çerçeveyi basitleştirmek ve güçlendirmek ve kanıta dayalı politika yapımını desteklemek için kapsamlı bir bilgi tabanı oluşturmak dahil olmak üzere bir dizi önlemle bu vizyonu gerçekleştirmeyi amaçlıyor. 

AÇA, AKA ve Avrupa Komisyonu, stratejinin hedeflerini desteklemek için bir dizi temel gösterge geliştirdi. 

Çerçevenin bir çevrimiçi gösterge tablosu bulunuyor ve göstergelere bu gösterge tablosu üzerinden de erişilebilir.

Daha fazla bilgi


AÇA Basın Ofisi                                                  AÇA Basın Ofisi
Constant Brand                                                   Antti Kaartinen
+45 2174 1872                                                     +45 2336 1381
constant.brand@eea.europa.eu                       antti.kaartinen@eea.europa.eu


AKA Basın Ofisi
Tiiu Bräutigam
+358 40 506 9006
press@echa.europa.eu

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Topics