următorul
anteriorul
articole

Press Release

Sectorul european al transporturilor trebuie să fie ambiţios pentru a-şi îndeplini obiectivele

Schimba limba
Press Release Publicată 2011-11-09 Data ultimei modificări 2017-02-20
Photo: © epSos.de
Emisiile de poluanţi de mai multe tipuri din domeniul transporturilor au scăzut în 2009. Totuşi, această reducere ar putea fi doar un efect temporar al recesiunii economice, potrivit celui mai recent raport anual al Agenţiei Europene de Mediu (AEM) privind emisiile din transporturi. Mecanismul de raportare privind transporturile şi mediul (TERM) analizează impactul transporturilor asupra mediului. Pentru prima dată, raportul analizează un set cuprinzător de obiective cantitative propuse în foaia de parcurs a Comisiei Europene privind transporturile pentru 2011.

Nivelurile de emisii ale aproape tuturor poluanţilor din transporturi au scăzut în 2009, deoarece a existat o reducere a cererii. Această reducere a fost însă cauzată de recesiunea economică. Astfel, este necesară o reorientare mai amplă a sistemului european de transport, în aşa fel încât emisiile să nu crească, chiar şi în perioadele în care există o creştere economică puternică

Profesorul Jacqueline McGlade, directorul executiv al SEE

„Nivelurile de emisii ale aproape tuturor poluanţilor din transporturi au scăzut în 2009, deoarece a existat o reducere a cererii”, spune profesorul Jacqueline McGlade, directorul executiv al SEE. „Această reducere a fost însă cauzată de recesiunea economică. Astfel, este necesară o reorientare mai amplă a sistemului european de transport, în aşa fel încât emisiile să nu crească, chiar şi în perioadele în care există o creştere economică puternică”.

Raportul AEM privind transporturile şi mediul arată că s-au înregistrat unele îmbunătăţiri ale eficienţei. De exemplu, autovehiculele noi au fost cu aproximativ o cincime mai eficiente în 2010 comparativ cu anul 2000. Totuşi, aceste îmbunătăţiri relativ modeste sunt de multe ori contracarate de creşterea cererii, chiar dacă recesiunea a condus la încetinirea ritmului de activitate în unele domenii. Între 1990 şi 2009, cererea în domeniul transporturilor a crescut cu aproximativ o treime, conducând la o creştere cu 27 % a gazelor cu efect de seră (GES) din transporturi în aceeaşi perioadă.

Noile obiective propuse în foaia de parcurs a Comisiei Europene vor reprezenta un cadru pentru elaborarea politicilor la nivel european, naţional şi municipal, în vederea abordării aspectelor de mediu în legătură cu transporturile. Raportul arată că există oportunităţi semnificative de soluţionare a acestor probleme în mod coerent de către factorii de decizie, de exemplu prin abordarea concomitentă a calităţii aerului şi schimbărilor climatice.

Pentru prima dată, AEM a dezvoltat un sistem de referinţă pentru evaluarea progresului către obiectivele de mediu din sectorul transporturilor. Acestea includ obiective privind emisiile de gaze cu efect de seră, consumul de energie şi zgomotul. A fost elaborat un set principal de 12 indicatori, vizând o gamă largă de domenii de politică.

Principalele constatări

  • Transporturile au generat 24 % din totalul emisiilor GES din UE în 2009. Potrivit foii de parcurs, statele membre ale UE trebuie să reducă GES din transporturi cu 60 % până în anul 2050, comparativ cu nivelurile din 1990. Deoarece emisiile au crescut în realitate cu 27 % între 1990 şi 2009, reducerea generală din UE între anii 2009 şi 2050 trebuie să fie de 68 %.
  • Consumul anual de energie din transporturi a crescut continuu între 1990 şi 2007 în statele membre ale SEE. Deşi cererea totală de energie din transporturi a scăzut cu 4 % în perioada 2007-2009, tendinţa ascendentă se va relua probabil, odată cu creşterea economică.
  • Obiectivele în privinţa calităţii aerului au fost depăşite în numeroase domenii. În ceea ce priveşte dioxidul de azot (NO2), care poate provoca astm şi alte probleme ale căilor respiratorii, valorile limită anuale au fost depăşite la 41 % dintre staţiile de monitorizare a traficului în 2009.
  • Particulele (PM10) din transporturi cauzează, de asemenea, probleme grave de sănătate. În 2009, valoarea limită zilnică pentru PM10 a fost depăşită în 30 % dintre zonele de trafic din UE-27.
  • Aproximativ 100 de milioane de persoane au fost expuse unor limite medii dăunătoare pe termen lung ale zgomotului cauzat de vehiculele rutiere pe drumurile importante.
  • Preţul mediu real al combustibililor pentru transportul rutier (calculat ca echivalent benzină fără plumb, inclusiv accize şi taxe) era de 1,14 EUR pentru un litru în iunie 2011, mai mare cu 15 % în termeni reali faţă de anul 1980. Aceasta înseamnă că preţul benzinei a crescut în medie cu mai puţin de 0,5 puncte procentuale pe an în termeni reali, ceea ce implică faptul că preţul combustibilului nu transmite semnale ferme pentru încurajarea unor opţiuni de transport mai eficiente.
  • Proporţia vehiculelor în rulare care utilizează combustibili alternativi a crescut constant, acestea reprezentând peste 5 % din parcul auto în 2009. Majoritatea acestora utilizau gaz petrolier lichefiat (GPL), în timp ce vehiculele electrice reprezentau 0,02 % din totalul parcului auto.
  • Şoselele, căile ferate şi autostrăzile împart peisajul european în porţiuni din ce în ce mai mici, ceea ce are consecinţe grave asupra biodiversităţii. Aproximativ 30 % din suprafaţa terestră a UE este mai mult sau mai puţin fragmentată, ceea ce limitează circulaţia şi reproducerea unui număr mare de specii diferite.

Note pentru editori

Raportul TERM în context

„Laying the foundations for greener transport” (Crearea bazelor pentru un transport mai ecologic) este cel mai recent dintr-o serie anuală de rapoarte publicate de Agenţia Europeană de Mediu în cadrul mecanismului de raportare privind transporturile şi mediul (TERM).

Raportul anual 2011 privind calitatea aerului în Europa oferă o imagine generală şi o analiză a calităţii aerului în Europa. Evaluarea situaţiei şi a tendinţelor calităţii aerului se bazează pe măsurători ale aerului ambiental (1999-2009), în coroborare cu emisiile antropogene şi tendinţele acestora (1990-2009).

Raportul TERM include un capitol privind emisiile de dioxid de carbon (CO2) de la autovehicule. În următoarele săptămâni, AEM va prezenta date actualizate privind progresul producătorilor către obiectivele referitoare la CO2 pentru autovehiculele noi. Aceste date vor fi publicate pe site-ul www.eea.europa.eu.

În 2012, raportul TERM va evalua pentru prima dată progresele faţă de punctul de referinţă stabilit în acest raport.

Definiţii

Emisiile de GES din transporturi au fost definite în Protocolul de la Kyoto ca emisiile rezultate în urma combustiei şi evaporării combustibilului în cadrul oricărei activităţi de transport, indiferent de sector, cu excepţia aviaţiei şi transporturilor maritime internaţionale (combustibili pentru consum internaţional). Obiectivul privind emisiile de GES pentru transporturi în foaia de parcurs a Comisiei este definit ca suma emisiilor măsurate conform Protocolului de la Kyoto şi a celor din aviaţia internaţională (dar excluzând transporturile maritime internaţionale). Cifrele sunt exprimate în echivalent CO2.

Transportul de mărfuri: acesta include căile rutiere (transportul naţional şi internaţional cu vehicule de mare tonaj, inclusiv traficul de tranzitare şi cabotajul), căile ferate şi căile navigabile interioare.

 

Informaţii suplimentare

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Topics

Acţiuni asupra documentului