Az európai közlekedési ágazatnak ambiciózusnak kell lennie a célok eléréséhez

Nyelv megváltoztatása
Press Release Publikálva / Megjelentetve 2011. 11. 09. Utolsó módosítás 2017. 02. 20.
2009-ben számos, a közlekedésből származó szennyező anyag kibocsátása csökkent. Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség (EKÜ) legfrissebb, a közlekedésből származó kibocsátásokról szóló éves jelentése szerint e csökkenés azonban csupán a gazdasági visszaesés egyik ideiglenes hatása lehet. A közlekedési és környezeti jelentési rendszer a közlekedés környezetvédelemre gyakorolt hatását vizsgálja. A jelentés először tekinti át az Európai Bizottság 2011. évi közlekedési ütemterve által javasolt átfogó mennyiségi célkitűzéseket.

 Image © epSos.de

2009-ben a keresletcsökkenés miatt a közlekedésből származó majdnem valamennyi szennyező anyag esetében csökkent a kibocsátási szint. Ám e csökkenés a gazdasági recessziónak tulajdonítható. Ezért most már lényegesebb átrendeződésre van szükségünk az európai közlekedési rendszerben, hogy a kibocsátások még jelentős gazdasági növekedés idején se növekedjenek

Jacqueline McGlade professzor

Jacqueline McGlade professzor, az EKÜ ügyvezető igazgatója szerint: „2009-ben a keresletcsökkenés miatt a közlekedésből származó majdnem valamennyi szennyező anyag esetében csökkent a kibocsátási szint. Ám e csökkenés a gazdasági recessziónak tulajdonítható. Ezért most már lényegesebb átrendeződésre van szükségünk az európai közlekedési rendszerben, hogy a kibocsátások még jelentős gazdasági növekedés idején se növekedjenek”.

AZ EKÜ közlekedésről és környezetvédelemről szóló jelentése szerint a hatékonyság területén sikerült némi előrehaladást elérni. A következőt hozhatjuk fel példának: Az új autók például körülbelül húsz százalékkal voltak hatékonyabbak 2010-ben, mint 2000-ben. A viszonylag mérsékelt javulást azonban gyakran felülmúlta a növekvő kereslet még akkor is, ha a recesszió bizonyos területeken a tevékenység lassulását okozta. 1990 és 2009 között a közlekedés iránti kereslet körülbelül harmadával nőtt, aminek következtében ugyanezen időszakban a közlekedés üvegházhatásúgáz-kibocsátása 27%-kal nőtt.

A bizottsági útitervben javasolt új célok a közlekedéshez kapcsolódó környezetvédelmi problémák rendezése érdekében keretbe foglalják az európai, nemzeti és települési szintű szakpolitikát. A jelentés kimutatja, hogy a döntéshozóknak óriási lehetőségeik vannak a problémák koherens módon történő kezelésére, például ha a levegőminőséggel és az éghajlatváltozással együttesen foglalkoznak.

Az EKÜ először dolgozta ki a közlekedési ágazat környezetvédelmi célkitűzéseinek eléréséhez szükséges kritériumokat. A célkitűzések például az üvegházhatást okozó gázok (ÜHG) kibocsátásához, az energiafogyasztáshoz és a zajhoz kapcsolódnak. Az EKÜ kidolgozott egy, a szakpolitikai területek széles körét felölelő, 12 mutatóból álló alapkészletet.

Fő megállapítások

  • 2009-ben a közlekedés az EU teljes ÜHG-kibocsátásának 24%-át adta. Az ütemterv szerint az EU tagállamainak a közlekedésből származó ÜHG-kibocsátásokat 2050-ig – az 1990-es szintekhez képest – 60%-kal kell csökkenteniük. Mivel a kibocsátások 1990 és 2009 között ténylegesen 27%-kal növekedtek, az EU-nak 2009 és 2050 között összesen 68%-os csökkenést kell elérnie.
  • 1990 és 2007 között a közlekedés éves energiafogyasztása folyamatosan nőtt az EGT tagországaiban. Noha a közlekedés teljes energiaigénye 2007–2009 viszonylatában 4%-kal csökkent, a gazdasági növekedéssel valószínűleg ismét folytatódik a növekvő tendencia.
  • A levegőminőséggel kapcsolatos célkitűzéseket több területen is meghaladták. A nitrogén-dioxid (NO2) esetében – amely asztmát és légzőszervrendszeri problémákat okozhat – az éves határértékek túllépése a forgalomfigyelő állomások 41%-ánál volt észlelhető 2009-ben.
  • A közlekedésből származó por (PM10) szintén súlyos egészségügyi problémákat okoz. 2009-ben a PM10 napi határértékeinek túllépése az EU-27 országai forgalomfigyelő állomásainak 30%-ánál volt megfigyelhető.
  • Körülbelül 100 millió ember van kitéve a főbb utak járműforgalma által előidézett zajkibocsátás hosszú távon káros hatású átlagos szintjének.
  • A közúti közlekedés tüzelőanyagainak átlagos (ólommentesbenzin-egyenértékre számított, vámokat és adókat magában foglaló) reálára 1,14 euró volt literenként 2011 júniusában, ami reálértékben 15%-kal haladja meg az 1980-as értéket. Ez azt jelenti, hogy a benzin ára reálértékben átlagosan kevesebb mint 0,5 százalékponttal nőtt évente, ami azt jelenti, hogy a tüzelőanyagárak nem ösztönöznek elég határozottan a hatékonyabb közlekedési megoldások alkalmazására.
  • Az alternatív üzemanyagokkal hajtott autók aránya folyamatosan nőtt a közlekedésben, 2009-ben a járműpark több mint 5%-át tették ki. Az ilyen autók többsége cseppfolyós propán-bután gázzal (pb-gázzal) üzemelt, a villamos üzemű járművek pedig a teljes járműpark 0,02%-át teszik ki.
  • A közutak, vasutak és autópályák egyre kisebb parcellákra szabdalják az európai tájat, ami súlyos következményekkel jár a biológiai sokféleségre nézve. Az EU földterületeinek közel 30%-a aprózódott szét kisebb, nagyobb vagy nagyon nagy mértékben, ami több faj esetében is korlátozza e fajok mozgását és tenyésztését.

Megjegyzések a szerkesztők számára

A TERM-jelentés háttere

Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség által a közlekedési és környezeti jelentési rendszer (TERM) keretében közzétett éves jelentések sorában „A környezetbarátabb közlekedés alapjainak megteremtése” című a legfrissebb.

A 2011-es éves európai levegőminőségi jelentés az európai levegőminőség áttekintését és elemzését adja. A levegőminőség állapotával és tendenciáival kapcsolatos értékelés alapjául a környezeti levegő minőségének (1999 és 2009 között elvégzett) mérése, továbbá az emberi eredetű (1990 és 2009 közötti) kibocsátások és ezek tendenciáinak alakulása szolgál.

A TERM-jelentés az autók szén-dioxid-kibocsátásával foglalkozó fejezetet is tartalmaz. Az elkövetkező hetekben az EKÜ közzéteszi a naprakész adatokat az új autók szén-dioxid-kibocsátási célkitűzései irányába tett gyártói eredményekről. Az adatok a www.eea.europa.eu webhelyen jelennek majd meg.

2012-ben a TERM-jelentés először követi majd figyelemmel az ebben a jelentésben meghatározott kritériumok felé tett előrehaladást.

Fogalommeghatározások

A közlekedés ÜHG-kibocsátását a Kiotói Jegyzőkönyvről szóló megállapodás a tüzelőanyagoknak az ágazattól függetlenül – de a nemzetközi légi és tengeri közlekedés (a nemzetközileg felhasznált bunkerolajok) nélkül – a valamennyi közlekedési tevékenység során való elégetéséből vagy elpárolgásából eredő kibocsátásként határozza meg. A bizottsági ütemterv a közlekedéssel kapcsolatos ÜHG-kibocsátási célt a Kiotói Jegyzőkönyv szerinti kibocsátásokként határozza meg, a nemzetközi légi közlekedés kibocsátásaival együtt (de a nemzetközi tengeri közlekedés kibocsátásai nélkül). A számadatok a szén-dioxid-egyenértéket fejezik ki.

Árufuvarozás: a közúti (a nehéz-tehergépjárművekkel történő nemzeti és nemzetközi fuvarozást, az átmenő forgalommal és a kabotázzsal együtt), vasúti és belvízi közlekedést foglalja magában.

További információk

Kapcsolódó tartalom

Hírek és cikkek

Kapcsolódó kiadványok

Kapcsolódó video

Lásd még

Temporal coverage

Dokumentumhoz kapcsolódó lépések
Európai Környezetvédelmi Ügynökség (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Dánia
Telefon +45 3336 7100