următorul
anteriorul
articole

Știri

Poluarea aerului este încă prea ridicată în Europa

Schimba limba
Știri Publicată 2018-10-29 Data ultimei modificări 2019-12-10
5 min read
Photo: © Ieva Bruneniece, My City /EEA
În ciuda îmbunătățirilor lente, poluarea aerului continuă să depășească limitele și valorile din ghidurile Uniunii Europene și ale Organizației Mondiale a Sănătății, potrivit datelor și informațiilor actualizate publicate de Agenția Europeană de Mediu (AEM). Poluarea aerului încă prezintă un pericol pentru sănătatea umană și pentru mediu.

Poluarea aerului este un inamic invizibil și trebuie să ne intensificăm eforturile pentru a combate cauzele. În ceea ce privește poluarea aerului, emisiile generate de transportul rutier sunt adesea mai dăunătoare decât cele provenite din alte surse, deoarece aceste emisii au loc la nivelul solului și tind să se producă în orașe, aproape de oameni. De aceea, este atât de important ca Europa să își dubleze eforturile pentru a reduce emisiile din transport, energie și agricultură și pentru a investi în a le face mai ecologice și mai durabile

Hans Bruyninckx, director executiv al AEM

Transportul rutier este una dintre principalele surse de poluare a aerului din Europa, în special poluanții nocivi, cum ar fi dioxidul de azot și pulberile în suspensie, potrivit raportului AEM intitulat „Calitatea aerului în Europa — Raport 2018”.  Emisiile provenite din agricultură, producție de energie, industrie și gospodării contribuie, de asemenea, la poluarea aerului. Raportul prezintă cele mai recente date oficiale privind calitatea aerului raportate de peste 2 500 de stații de monitorizare din Europa în 2016.

Impactul poluării aerului asupra sănătății este semnificativ

Pulberile în suspensie (PM), dioxidul de azot (NO2) și ozonul troposferic (O3) afectează cel mai mult sănătatea umană. Nivelurile mari de poluare a aerului au în continuare un impact negativ asupra europenilor, în special a celor care trăiesc în zone urbane. Poluarea aerului are totodată un impact considerabil asupra economiei, scăzând durata de viață, mărind costurile medicale și reducând productivitatea economică ca urmare a numărului de zile de lucru pierdute din cauza problemelor de sănătate. Poluarea aerului are un impact negativ și asupra ecosistemelor, pentru că degradează solurile, pădurile, lacurile și râurile și reduce producția agricolă.

Politicile anterioare și actuale și progresele tehnologice au dus la un progres lent, dar constant în direcția reducerii acestor efecte negative. Estimările actualizate din raport arată că, în 2015, concentrațiile de PM2,5 au cauzat aproximativ 422 000 de decese premature în 41 de țări europene, din care circa 391 000 au fost în cele 28 de state membre ale UE. O evaluare mai amplă, inclusă în raportul din acest an, care analizează retrospectiv anul 1990, arată că decesele premature cauzate de PM2,5 au fost reduse cu aproximativ jumătate de milion de decese premature pe an. Acest lucru se datorează punerii în aplicare de politici europene privind calitatea aerului și introducerii de măsuri la nivel național și local care au dus, de exemplu, la automobile, industrie și producție de energie mai ecologice.

„Poluarea aerului este un inamic invizibil și trebuie să ne intensificăm eforturile pentru a combate cauzele. În ceea ce privește poluarea aerului, emisiile generate de transportul rutier sunt adesea mai dăunătoare decât cele provenite din alte surse, deoarece aceste emisii au loc la nivelul solului și tind să se producă în orașe, aproape de oameni. De aceea, este atât de important ca Europa să își dubleze eforturile pentru a reduce emisiile din transport, energie și agricultură și pentru a investi în a le face mai ecologice și mai durabile”, a declarat directorul executiv al AEM, Hans Bruyninckx. „Abordarea integrată a acestor sectoare poate aduce beneficii evidente atât pentru calitatea aerului, cât și pentru climă, și va contribui la îmbunătățirea sănătății și a stării noastre de bine.”

Alte constatări de bază

Particulele în suspensie: Pentru PM2,5 (particule cu diametrul de 2,5 microni sau mai puțin), procentul populației urbane din UE-28 expuse la PM2,5 s-a situat la 6 % în 2016, în scădere de la 7 % în anul precedent. Aproximativ 74 % din populația urbană a UE a fost însă expusă la concentrații care depășesc valorile mai stricte din ghidurile OMS. În 2015, expunerea la PM2,5 a fost cauza decesului prematur al unui număr estimat la 422 000 de oameni din 41 de țări.

Dioxidul de azot: Valoarea limită anuală pentru NO2 continuă să fie foarte mult depășită în întreaga Europă. În 2016, 7 % din populația urbană din UE-28 locuia în zone cu concentrații mai mari decât valoarea limită anuală a UE și din ghidurile OMS, ceea ce reprezintă o scădere de la 9 % în 2015. În 2015, expunerea la NO2 a fost cauza decesului prematur al unui număr estimat la 79 000 de oameni din 41 de țări europene.

Ozonul troposferic: Aproximativ 12 % din populația urbană din UE-28 a fost expusă la niveluri de O3 peste valoarea țintă a UE în 2016, ceea ce reprezintă o scădere considerabilă față de 2015 (30 %). Cu toate acestea, procentul continuă să fie mai mare decât procentul de 7 % înregistrat în 2014. Aproximativ 98 % din oameni au fost expuși la niveluri care depășesc valorile mai stricte din ghidurile OMS. În 2015, expunerea la ozon a fost cauza decesului prematur al unui număr estimat la 17 700 de persoane din 41 de țări europene.

Un nou "briefing" ale AEM, care explică evaluările riscurilor pentru sănătate

Un "briefing" publicat tot astăzi, EEA’s health risk assessments of air pollution (Evaluările AEM ale riscurilor poluării aerului pentru sănătate), oferă o prezentare detaliată a metodei AEM de calcul al estimărilor anuale privind sănătatea și calitatea aerului, prin care cuantifică impactul poluării aerului asupra sănătății populației.

Efectele expunerii la poluarea aerului asupra sănătății sunt diverse, de la inflamarea plămânilor până la decese premature. În cazul evaluării riscurilor pentru sănătate efectuate de AEM, mortalitatea este selectată ca rezultat cuantificat din punct de vedere al sănătății, fiind cel pentru care probele sunt cele mai solide. Mortalitatea cauzată de expunerea la poluarea aerului este estimată ca „decese premature” și ca „ani de viață pierdută”. Estimările din raportul AEM privind calitatea aerului referitoare la impactul asupra sănătății se referă la expunerea la PM2,5, la NO2 și la O3 în Europa, în 2015. Aceste estimări se bazează pe informații despre poluarea atmosferică, pe date demografice și pe legătura dintre expunerea la concentrațiile de poluanți și anumite consecințe asupra sănătății. Estimările oferă o măsură a impactului general al poluării atmosferice la nivelul unei populații date și, de exemplu, nu pot fi atribuite unor persoane particulare care locuiesc într-o anumită zonă geografică.

 

Notă privind estimările decesului prematur

Impactul estimat pentru diferiții poluanți nu poate fi pur și simplu adăugat pentru a se determina impactul total estimat asupra sănătății care poate fi atribuit expunerii. De exemplu, deoarece concentrațiile de PM2,5 și NO2 sunt corelate (uneori puternic), impacturile estimate pentru acestea nu pot fi agregate, pentru că se poate ajunge astfel la o dublă contabilizare.

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage