următorul
anteriorul
articole

Article

AEM împlinește 25 de ani: valorificarea experienței în vederea realizării sustenabilității în Europa

Schimba limba
Article Publicată 2019-07-16 Data ultimei modificări 2021-05-11
6 min read
Photo: © Rosana Grecchi, Sustainably Yours /EEA
Cum va arăta mediul în Europa peste 25 de ani? Vom reuși să ne concretizăm viziunea comună privind „o viață bună, în limitele planetei noastre”? Vom fi în măsură să limităm încălzirea globală și să construim orașe rezistente la schimbările climatice, înconjurate de o natură sănătoasă? Europenii sunt din ce în ce mai îngrijorați, după cum au arătat recentele alegeri pentru Parlamentul European. Următoarea generație a Europei reclamă, de asemenea, luarea de măsuri urgente, dar ce impact vor avea cererile lor pentru un viitor sustenabil asupra politicilor socioeconomice și de mediu ale Europei? La cea de-a 25-a aniversare a noastră, reflectăm asupra modului în care cunoștințele și politicile de mediu ale Europei s-au dezvoltat în ultimii 25 de ani și asupra modului în care noi, AEM împreună cu rețelele sale, putem sprijini eforturile în direcția sustenabilității în următorii 25 ani.

Politici: de la probleme punctuale la măsuri sistemice

Conștientizarea aspectelor de mediu și reflectarea lor în elaborarea de politici au început odată cu identificarea unor aspecte punctuale, precum ploile acide, contaminarea chimică a corpurilor de apă sau declinul rapid al populațiilor de albine, și a consecințelor lor asupra sănătății umane și a economiei. Începând cu anii 1970, statele membre ale Uniunii Europene au început să-și coordoneze eforturile, aliniindu-și din ce în ce mai mult politicile, deoarece se recunoaște tot mai mult că problemele de mediu transfrontaliere, cum sunt poluarea aerului sau a apei, necesită acțiuni comune.

În această perioadă, de peste aproape 50 de ani, țările UE și-au extins treptat sfera de acțiune comună și au avut aspirații tot mai mari. Pe măsură ce a crescut înțelegerea problemelor de mediu, a devenit evident că preocupările legate de mediu trebuiau integrate în cadrele de politică globale — atât în Europa, cât și la nivel mondial. În Uniunea Europeană, politicile privind clima și energia sunt în prezent mai bine aliniate, iar politicile de mobilitate au devenit parte a unei viziuni pe termen mai lung pentru o economie neutră din punct de vedere climatic până în 2050.

Din discuțiile referitoare la politici a reieșit din ce în ce mai clar că informațiile sigure privind mediul sunt esențiale pentru elaborarea și punerea în aplicare de politici eficiente.

 

Cunoaștere: înțelegere mai aprofundată și mai extinsă

Agenția Europeană de Mediu a fost înființată în 1994[1] pentru a furniza informații independente și sigure privind mediul din Europa, cu scopul de a susține elaborarea de politici în Europa. Decizia a fost luată deoarece acțiunea comună necesită o înțelegere comună a problemei respective și pentru că, fără date complete și comparabile, este imposibil să se elaboreze politici comune și să se monitorizeze progresele.

În paralel cu evoluția nevoilor în materie de politici, au fost adăugate în timp noi domenii de activitate. A crescut totodată și acoperirea temporală și spațială a bazei noastre de cunoștințe. În prezent, cunoștințele AEM acoperă analiza tematică de probleme punctuale, de la calitatea aerului, calitatea apei pentru scăldat, schimbări în ocuparea terenurilor și prevenirea generării de deșeuri până la gazele cu efect de seră și emisiile de dioxid de carbon provenite de la automobilele și camionetele noi, dar și analize mai transversale și mai sistemice privind clima și energia, sistemul alimentar și vulnerabilitățile sociale datorate expunerii inegale la factori multipli de impact asupra mediului. De asemenea, o dată la cinci ani, completăm aceste evaluări cu raportul nostru „Mediul european – Starea și perspectiva” (SOER), a cărui ediție din 2020 va fi publicată în luna decembrie a acestui an. Activitatea noastră de evaluare și de cunoaștere va continua să se dezvolte împreună cu nevoile în curs și emergente în materie de politici.

 

Datele și tehnologia: acceptarea schimbării și explorarea oportunităților

La început, raportarea de date privind mediul însemna să trimiți materiale tipărite la agenție prin poștă sau, mai târziu, prin fax. În prezent, statele membre pot transmite cantități masive de date direct la Reportnet — platforma noastră electronică de raportare. După verificarea calității, aceste date sunt puse la dispoziția tuturor utilizatorilor, oameni sau mașini.

O parte tot mai mare a datelor culese sunt însoțite de informații geospațiale, care ne permit să vedem schimbarea în timp și pe întregul continent. Putem mări acum o hartă pentru a vedea zonele protejate din rețeaua Natura 2000 a UE și putem obține informații despre speciile protejate care trăiesc aici. Unele date sunt raportate și puse la dispoziție în timp real. Mii de stații de monitorizare din întreaga Europă, care măsoară concentrațiile de poluanți principali din aer, sunt acum conectate la aceeași rețea și toate aceste informații sunt accesibile prin intermediul indicelui european al calității aerului — platforma noastră comună cu Comisia Europeană.

Digitalizarea și internetul au transformat ceea ce era de neimaginat cu 25 de ani în urmă în instrumente obișnuite în prezent. Această revoluție în materie de date privind mediul este departe de a se fi încheiat. Într-adevăr, programul Copernicus de observare a Pământului al Uniunii Europene oferă nenumărate oportunități care ne ajută să monitorizăm schimbările din mediul Europei cu o precizie și la un nivel de detaliu care erau de neconceput în urmă cu 25 de ani. De la densitatea pădurilor până la extinderea urbană, datele Copernicus obținute prin satelit completează observațiile de pe teren pentru a ne oferi o înțelegere deplină a ceea ce se întâmplă, unde și de ce.

Având în vedere amploarea schimbărilor din tehnologie și din culegerea de date din ultimii 25 de ani, putem fi siguri că tehnologia — sub forma inteligenței artificiale, a teledetecției sau a puterii de procesare din ce în ce mai mari — va continua să ne modeleze cunoștințele și felul în care sunt accesate.

 

Rețea de persoane: experiență, expertiză și angajament

AEM nu este numai un centru de cunoaștere care leagă lumea științei de cea a politicilor, ci și o organizație de colaborare în rețea, care reunește sute de actori — agenții și ministere de mediu, administrații publice și organizații de cercetare — în Rețeaua europeană de informare și observare a mediului (Eionet). Ceea ce a început ca o rețea cu 12 state membre ale UE și cu câteva zeci de angajați cuprinde astăzi 33 de state membre și 6 țări cooperante din întreaga Europă și sute de angajați foarte implicați și specializați în domenii de expertiză variate. Eionet contribuie la stabilirea și menținerea unor fluxuri regulate de date în întreaga Europă. În prezent, pe lângă rolul său cheie privind datele, Eionet funcționează și ca rețea de cunoștințe, acumulând și făcând schimb de experiență și de expertiză cu organizațiile sale membre. Această expertiză și experiență comună AEM-EIONET este benefică și partenerilor și proiectelor din afara UE, de exemplu țărilor din vecinătatea europeană și biomonitorizării umane în Europa (HBM4EU).

În ultimii 25 de ani, mediul, politica, cunoștințele, datele, tehnologia și AEM/Eionet s-au schimbat și vor continua să evolueze. În centrul acestei creșteri, inovări și schimbări continue, un lucru rămâne neschimbat: angajamentul ferm al persoanelor din agenție și din rețelele sale de a îmbunătăți mediul și, prin urmare, calitatea vieții în Europa și în afara acesteia.

Având în vedere că, în acest an, sărbătorim cea de-a 25-a aniversare a AEM, vom reflecta, alături de acești parteneri, la contribuțiile noastre din trecut și din viitor și la modul în care, împreună, putem răspunde cel mai bine schimbării și contribui la realizarea sustenabilității Europei pe termen lung.

Moștenirea noastră nu trebuie să fie degradarea mediului pe care nu am reușit să o oprim, ci un punct de cotitură unde am inversat degradarea luând măsuri ferme. Când mii de studenți ies în stradă pentru a reclama măsuri și majoritatea europenilor își exprimă îngrijorarea cu privire la mediu și la schimbările climatice, este momentul să se ia măsuri mai ferme.

 Hans Bruyninckx

Hans Bruyninckx

Directorul executiv al AEM

Editorial publicat în ediția 02/2019 a Buletinului informativ al AEM din iunie 2019

 [1] Regulamentul de înființare a Agenției Europene de Mediu a fost adoptat în 1990. AEM și-a început activitatea în 1994.

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Acţiuni asupra documentului