următorul
anteriorul
articole

Știri

Sunt necesare eforturi suplimentare pentru a-i proteja pe cei mai vulnerabili cetățeni ai Europei de poluarea aerului, poluarea fonică și temperaturile extreme

Schimba limba
Știri Publicată 2019-02-04 Data ultimei modificări 2023-02-12
6 min read
Photo: © Elena Georgiou, My City /EEA
Avem nevoie de acțiuni specifice pentru a proteja mai bine persoanele sărace, persoanele în vârstă și copiii de pericolele de mediu, precum poluarea atmosferică și fonică și temperaturile extreme, în special în regiunile din estul și sudul Europei. Un raport al Agenției Europene de Mediu (AEM) publicat astăzi avertizează că aceste pericole continuă să afecteze în mod disproporționat sănătatea celor mai vulnerabili cetățeni din Europa, în ciuda îmbunătățirii generale a calității mediului în Europa.

În ciuda succesului foarte important al politicilor europene de-a lungul anilor de a îmbunătăți calitatea vieții și de a proteja mediul, știm că pot fi făcute mai multe în UE pentru a ne asigura că toți europenii, indiferent de vârstă, venituri sau studii, sunt bine protejați de pericolele de mediu cu care ne confruntăm

Hans Bruyninckx, director executiv AEM

Raportul AEM „Expunere inegală și consecințe inegale: vulnerabilitate socială la poluarea aerului, poluarea fonică și temperaturi extreme în Europa” atrage atenția asupra legăturilor strânse care există între problemele sociale și cele de mediu din Europa. Repartiția acestor amenințări de mediu și impactul lor asupra sănătății umane reflectă fidel diferențele în ceea ce privește nivelul veniturilor, șomajului și educațieia pe teritoriul Europei.

Deși legislația și politicile UE din ultimele decenii au dus la îmbunătățiri considerabile ale condițiilor de trai, atât din punct de vedere economic, cât și al calității mediului, inegalitățile regionale continuă să existe. Raportul subliniază că sunt necesare o mai bună aliniere a politicilor sociale și de mediu și acțiuni locale îmbunătățite, pentru a rezolva cu succes dificultățile privind accesul la justiție în probleme de mediu.

„Comisia Europeană a subliniat constant că, în ceea ce privește problemele de mediu, suntem o Europă care protejează. Cel mai bun mod de a testa acest principiu este să analizăm cum protejăm persoanele vulnerabile, slabe și fără apărare. Agenția Europeană de Mediu trebuie felicitată pentru acest raport care analizează riscurile la care sunt cel mai expuse persoanele sărace, persoanele în vârstă și cele foarte tinere  datorită calității proaste a aerului, zgomotului excesiv și temperaturilor extreme. Raportul ne orientează eforturile, astfel încât să ne asigurăm că suntem o Europă care îi protejează pe toți”, a declarat Karmenu Vella, comisarul UE pentru mediu, afaceri maritime și pescuit.

„În ciuda succesului foarte important al politicilor europene de-a lungul anilor de a îmbunătăți calitatea vieții și de a proteja mediul, știm că pot fi făcute mai multe în UE pentru a ne asigura că toți europenii, indiferent de vârstă, venituri sau studii, sunt bine protejați de pericolele de mediu cu care ne confruntăm”, a declarat Hans Bruyninckx, director executiv AEM.

Exposure to PM2.5 mapped against GDP per capita, 2013-2014

Note: Exposure is expressed as population-weighted concentrations; mapped for NUTS 3 regions. 
Source: Based on ETC/ACM (2018a).

 

Annual number of cooling degree days (CDDs; 1990-2016 average) mapped against long-term unemployment (left) and proportion of people 75 years old or older (right), 2013-2014

Note: Number of cooling degree days per year is the 1990-2015 average. The long-term unemployment rate and the percentage of people 75 years old or older are classified using quantiles, i.e. five equal intervals. Mapped for NUTS 2 regions. 
Source: EEA based on the E-OBS dataset (updated from Haylock et al., 2008) and Eurostat.

Principalele constatări

Poluarea atmosferică și fonică

  • Regiunile din Europa de Est (printre care Polonia, Slovacia, Ungaria, România și Bulgaria) și regiunile din Europa de Sud (printre care Spania, Portugalia, Italia și Grecia), unde nivelul de venituri și de educație este mai mic și rata șomajului este mai mare față de mediile europene, au fost mai expuse la poluanți atmosferici, inclusiv particule în suspensie (PM) și ozon troposferic (O3).
  • Regiunile mai bogate, inclusiv orașele mari, tind să înregistreze, în medie, niveluri mai mari de dioxid de azot (NO2), în principal datorită concentrării mari de trafic rutier și de activități economice. Cu toate acestea, chiar în cadrul acestor regiuni, comunitățile care tind să fie expuse la concentrații locale mai mari de NO2 sunt tot cele mai sărace.
  • Expunerea la zgomot este mult mai localizată decât expunerea la poluarea atmosferică, iar nivelurile ambientale variază semnificativ pe distanțe scurte. Analiza a identificat o legătură potențială între nivelurile de zgomot din orașe și gospodăriile cu venituri mai mici, ceea ce sugerează că nivelurile de zgomot în orașele cu populații mai sărace sunt mai mari.

Temperaturi extreme

  • Regiunile europene din partea de sud și sud-est sunt mai afectate de temperaturile ridicate. Multe regiuni din Bulgaria, Croația, Grecia, Italia, Portugalia și Spania sunt caracterizate și prin venituri și nivel de educație mai mici, prin rate mai mari de șomaj și prin populații în vârstă mai numeroase. Acești factori socio-democratici pot reduce capacitatea persoanelor de a reacționa la căldură și de a evita căldura, ducând, astfel, la efecte negative asupra sănătății.
  • În unele părți ale Europei, multe persoane nu își pot încălzi locuințele corespunzător din cauza locuințelor de slabă calitate și a prețului energiei. Prin urmare, continuă să apară boli și decese asociate expunerii la temperaturi scăzute.

Ce măsuri se iau pentru rezolvarea acestei probleme?

Per ansamblu, Uniunea Europeană (UE) a înregistrat un progres semnificativ în ultimele decenii în ceea ce privește reducerea poluării aerului, iar statele membre ale UE au pus în aplicare diferite politici UE pentru a îmbunătăți adaptarea la schimbările climatice. Politica regională a UE și-a dovedit eficacitatea în combaterea inegalităților sociale și economice. O serie de autorități regionale și municipale sunt proactive și în reducerea impactului pericolelor de mediu asupra celor mai vulnerabili membri ai societății:

  • îmbunătățirea amenajării teritoriale și a gestionării traficului rutier, precum introducerea de zone cu emisii reduse în centrele orașelor, contribuie la reducerea expunerii la poluarea atmosferică și fonică în zone unde locuiesc grupurile sociale vulnerabile;
  • interzicerea anumitor combustibili domestici destinați încălzirii, precum cărbunele, determină, de asemenea, o ameliorare a calității aerului în zonele cu venituri mici. Cu toate acestea, acest lucru trebuie însoțit de subvenții pentru adoptarea de soluții de încălzire mai curate pentru gospodăriile cu venituri mici;
  • printre acțiunile care vizează protejarea copiilor de zgomotul produs de avioane și de traficul rutier se numără instalarea de bariere fonice și de structuri protectoare în zonele de joacă exterioare;
  • numeroase autorități naționale și locale au pus în aplicare planuri de acțiuni pentru a îmbunătăți reacția în cazuri de urgență pentru a ajuta persoanele în vârstă și alte grupuri vulnerabile de persoane în timpul valurilor de căldură sau a valurilor de frig. La acestea se adaugă adesea inițiative din domeniul comunitar sau al voluntariatului;
  • adaptarea la schimbările climatice permite pregătirea pentru valuri de căldură din ce în ce mai frecvente și extreme. În special, crearea de spații verzi mai numeroase contribuie la răcorirea centrelor orașelor, aducând beneficii pentru sănătatea și calitatea vieții rezidenților urbani.

Contextul evaluării

Poluarea și alte pericole de mediu prezintă riscuri de sănătate pentru toată lumea, însă au un impact mai mare asupra anumitor persoane din cauza vârstei sau stării lor de sănătate. Capacitatea oamenilor de a evita sau de a face față acestor pericole este influențată și de veniturile, statutul profesional sau nivelul lor de educație. Raportul AEM evaluează legăturile dintre inegalitățile sociale și demografice și expunerea la poluarea aerului, poluarea fonică și temperaturile extreme la diferite nivele în Europa.

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage