următorul
anteriorul
articole

Press Release

Miniştrii trebuie să îşi unească forţele pentru a asigura un mediu sănătos în regiunea pan-europeană

Schimba limba
Press Release Publicată 2007-09-28 Data ultimei modificări 2023-02-27
Politica de mediu din regiunea pan-europeană este îngreunată din cauza unor deficienţe în materie de informaţii de mediu dar şi de implementare, aşa cum reiese din noul raport al Agenţiei Europene de Mediu (AEM), publicat astăzi.

Raportul, intitulat „Mediul în Europa – A patra evaluare” („Europe's environment — The fourth assessment”), a fost prezentat la Belgrad, în Serbia, la sesiunea de deschidere a celei de-a şasea conferinţe ministeriale din cadrul procesului „Mediu pentru Europa” („Environment for Europe”), organizată sub auspiciile Comisiei Economice pentru Europa a Naţiunilor Unite (C.E.E./O.N.U.).

Acest raport, care este cel mai recent dintr-o serie de evaluări ale mediului la nivel pan-european, publicate de AEM în ultimii 15 ani, analizează progresele legate de mediu înregistrate în 53 de ţări — o zonă cu o populaţie totală de peste 870 de milioane de locuitori. Regiunea cuprinde: Europa de Est, Caucaz şi Asia Centrală, Europa de Sud-Est, precum şi Europa de Vest şi Centrală.

Imbunătăţirea procesului de punere în aplicare a politicilor existente şi stabilirea de obiective clare şi realiste constituie o recomandare esenţială din cadrul raportului. Cu toate acestea, se impune, de asemenea urgent crearea unui sistem comun de schimb informaţii în domeniul mediului, pentru a ameliora lipsa actuala a unor informaţii corecte, accesibile şi comparabile de mediu la nivelul întregii regiuni.

„Trebuie să întărim voinţa de a acţiona asupra problemelor de mediu existente la nivelul regiunii pan-europeane. Aceasta necesită o mai bună înţelegere a problemelor cu care ne confruntăm, a naturii şi răspândirii acestora la nivelul societăţii şi al generaţiilor. Analiza, evaluarea, comunicarea şi educaţia vor ajuta la depăşirea acestei «lipse de informaţii» şi îi vor pregăti mai bine pe cei care trebuie să acţioneze,” a declarat Profesorul Jacqueline McGlade, Director Executiv al AEM.

În raport se arată că majoritatea presiunilor exercitate asupra mediului în această regiune provin din activităţi economice, precum ar fi agricultura, turismul, transportul şi energia. Tendinţele actuale de consum şi producţie solicită, de asemenea, într-o măsură crescândă, resursele naturale expunând mediul la un risc şi mai accentuat.

Impacturile asociate sunt foarte variate: calitatea apei, a aerului şi a solului diferă extrem de mult în regiunea pan-europeană. Peste 100 de milioane de locuitori nu au acces la apă potabilă corespunzătoare şi la canalizare. În numeroase ţări din Europa de Est, Caucaz şi Asia Centrală precum şi din Europa de Sud-Est, calitatea reţelelor de alimentare cu apă şi a instalaţiilor de canalizare s-a deteriorat în ultimii 15 ani, populaţia rurală fiind cea mai afectată, aşa cum reiese din raport.

În ciuda anumitor succese în ceea ce priveşte poluarea atmosferică, se estimează că nivelurile actuale — în principal, de oxid de azot, particule fine şi ozon troposferic — scurtează speranţa medie de viaţă în ţările din Europa de Vest şi Centrală cu aproape un an şi ameninţă dezvoltarea sănătoasă a copiilor. În Europa de Est, Caucaz şi Asia Centrală, se estimează că situaţia este la fel de sumbră: aici, majoritatea emisiilor atmosferice poluante au crescut cu 10 % din anul 2000, ca urmare a redresării economice, a creşterii volumului de transport şi a unei eficienţe scăzute a politicilor referitoare la poluarea atmosferică.

Raportul, care include o evaluare cuprinzătoare a mediului marin din regiunea pan-europeană, subliniază ca aspecte îngrijorătoare pescuitul excesiv, eutroficarea precum şi presiunile crescute exercitate asupra zonelor de coastă. Numărul deversărilor accidentale majore de petrol în mările europene a scăzut. Cu toate acestea, scurgerile de petrol rezultate în urma activităţilor curente continuă să fie semnificative.

În ceea ce priveşte biodiversitatea, obiectivul de a stopa pierderea biodiversităţii până în 2010 nu va fi îndeplinit fără eforturi suplimentare considerabile. Peste 700 de specii europene sunt ameninţate cu dispariţia, inclusiv mai multe specii emblematice, cum ar fi de exemplu linxul iberic, ca urmare a distrugerii, degradării sau perturbării habitatelor.

Impactul schimbărilor climatice asupra societăţii şi a resurselor naturale este deja vizibil în întreaga lume. Se estimează că acesta va deveni şi mai pronunţat — chiar dacă emisiile globale de gaze cu efect de seră sunt drastic reduse. Raportul accentuează caracterul urgent al măsurilor de adaptare la riscurile potenţiale ale viitoarelor impacte ale schimbărilor climatice.

„Miniştrii au declarat conferinţa de la Belgrad ca o «conferinţă de livrare». Raportul nostru arată că s-au înregistrat progrese. Am redus poluarea atmosferică şi am îmbunătăţit tratamentul apelor uzate. Cu toate acestea, într-o epocă a schimbărilor, continuă să existe preocupări importante, cum ar fi pericolele de mediu asupra sănătăţii, cele legate de climă sau de biodiversitate. Pentru a răspunde la aceste probleme complexe de mediu, avem nevoie de o cooperare continuă în regiunea pan-europeană, dar şi de sprijin financiar şi tehnic focalizat,” a afirmat Profesorul McGlade.

Observaţii pentru editor:

A se consulta întreg raportul aici: http://www.eea.europa.eu/pan-european/fourth-assessment

Mediul în Europa — A patra evaluare

Fiind rezultatul unei cooperări fără precedent în ceea ce priveşte folosirea în comun a informaţiilor, raportul intitulat „Mediul în Europa — A patra evaluare” urmăreşte să ofere informaţii actualizate şi relevante privind interacţiunile dintre mediu şi societate şi să accentueze progresele înregistrate în ceea ce priveşte obiectivele legate de mediu, la nivel pan-european.

De la Kiev la Belgrad

Procesul „Mediu pentru Europa” reuneşte în prezent 56 de ţări de pe trei continente pentru a aborda în comun provocările legate de mediu. Procesul este un parteneriat unic al ţărilor membre din regiunea Comisiei Economice pentru Europa a Naţiunilor Unite (C.E.E./O.N.U.). Procesul „Mediu pentru Europa” cuprinde, de asemenea, organizaţii din sistemul Naţiunilor Unite, reprezentate în regiune, alte organizaţii interguvernamentale, centre regionale de mediu, organizaţii neguvernamentale şi alte grupuri importante.

În sprijinul acestui proces, AEM a pregătit o serie de evaluări de mediu pentru regiunea pan-europeană, pentru a oferi informaţii relevante din punctul de vedere al politicilor de mediu, actualizate şi fiabile despre interacţiunile dintre mediu şi societate.

Prima evaluare cuprinzătoare a stării mediului la nivel pan-european a fost prezentată la Sofia, în anul 1995. Evaluări actualizate au fost prezentate la conferinţele ministeriale de la Aarhus din 1998 şi de la Kiev din 2003.

Acesta este cel de-al patrulea raport din această serie. Acolo unde este posibil, raportul evaluează progresele înregistrate, în special în raport cu obiectivele celui de-al şaselea Program de acţiune privind mediul al Comunităţii Europene şi cu cele ale Strategiei privind Mediul pentru ţările din Europa de Est, Caucaz şi Asia Centrală.

Raportul, intitulat „Mediul în Europa — A patra evaluare”, face referire la 53 de ţări: Albania, Andora, Armenia, Austria, Azerbaidjan, Belarus, Belgia, Bosnia şi Herţegovina, Bulgaria, Croaţia, Cipru, Republica Cehă, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franţa, Georgia, Germania, Grecia, Ungaria, Islanda, Irlanda, Italia, Kazahstan, Kirgizstan, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburg, F.R.I. Macedonia, Malta, Republica Moldova, Monaco, Muntenegru, Norvegia, Olanda, Polonia, Portugalia, România, Federaţia Rusă, San Marino, Serbia, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Elveţia, Tadjikistan, Turcia, Turkmenistan, Ucraina, Regatul Unit şi Uzbekistan.

Despre Agenţia Europeană de Mediu (AEM)

AEM are sediul la Copenhaga. Agenţia urmăreşte să ajute la realizarea unor îmbunătăţiri semnificative şi măsurabile ale mediului din Europa prin furnizarea unor informaţii actuale, corecte, relevante şi fiabile factorilor de decizie politică şi publicului.

Pentru a afla mai multe despre AEM, vizitaţi site-ul nostru: http://www.eea.europa.eu

Informaţii de contact:

Pentru informaţii de presă:

Brendan Killeen
Ofiţer de presă

Telefon: +45 33 36 72 69
Telefon mobil: +45 23 68 36 71

Marion Hannerup
Şef Comunicare şi Relaţii Instituţionale

Telefon: +45 33 36 71 60
Telefon mobil: +45 51 33 22 43

Permalinks

Acţiuni asupra documentului