următorul
anteriorul
articole

Știri

Reducerea la zero a poluării: Marea majoritate a apelor pentru scăldat din Europa îndeplinesc cele mai înalte standarde de calitate

Schimba limba
Știri Publicată 2021-06-01 Data ultimei modificări 2023-06-09
4 min read
Photo: © Marco Verch/Flickr
Raportul anual privind apa pentru scăldat publicat astăzi arată că în anul 2020, aproape 83 % din zonele de scăldat din Uniunea Europeană îndeplineau cele mai stricte standarde de calitate a apei, anume „excelentă”. Cea mai recentă evaluare, elaborată de Agenția Europeană de Mediu (AEM) în cooperare cu Comisia Europeană, se bazează pe monitorizarea din 2020 a 22 276 de zone de scăldat din întreaga Europă. Este vorba de o monitorizare pe întreaga durată a anului 2020 a zonelor de scăldat din statele membre UE, Albania și Elveția.

Calitatea apelor europene pentru scăldat rămâne ridicată după patru decenii de acțiuni menite să prevină și să reducă poluarea. Legislația UE a contribuit nu doar la creșterea calității generale, ci și la identificarea domeniilor în care este nevoie de acțiuni specifice.

Hans Bruyninckx, directorul executiv al AEM

Ponderea zonelor de scăldat costiere și de interior în care calitatea apei este „excelentă” s-a stabilizat în ultimii ani la aproximativ 85 %, iar în 2020 a ajuns la 82,8 % în întreaga Europă. Standardele minime de calitate a apei, și anume „satisfăcătoare”, au fost îndeplinite de 93 % din zonele de scăldat monitorizate în 2020, iar în cinci țări, și anume Cipru, Austria, Grecia, Malta și Croația, o proporție de 95 % sau mai mare din apele de scăldat au atins un nivel excelent de calitate a apei.

Virginijus Sinkevičius, comisarul pentru mediu, oceane și pescuit, a declarat:„Calitatea apei pentru scăldat în Europa rămâne ridicată și acest lucru transmite un semnal pozitiv pentru europeni, care vor alege plajele și zonele pentru scăldat în această vară. Acesta este rezultatul a peste 40 de ani de aplicare a Directivei privind apa pentru scăldat, al muncii intense depuse de profesioniști devotați și al cooperării. Planul de acțiune privind reducerea la zero a poluării, adoptat în mai, va avea o contribuție la menținerea în condiții de siguranță și de sănătate a apelor și a curățeniei în mările și râurile noastre.”

Hans Bruyninckx, directorul executiv al AEM, a declarat:„Calitatea apelor europene pentru scăldat rămâne ridicată după patru decenii de acțiuni menite să prevină și să reducă poluarea. Legislația UE a contribuit nu doar la creșterea calității generale, ci și la identificarea domeniilor în care este nevoie de acțiuni specifice.”

Două treimi din zonele pentru scăldat sunt situate de-a lungul coastelor europene. Rezultatele oferă celor interesați indicii utile cu privire la zonele de scăldat cu cea mai bună calitate a apei. În actuala evaluare nu s-a putut realiza o clasificare a calității pentru mai multe zone de scăldat, din cauza restricțiilor impuse de pandemie, care nu au permis prelevarea unui număr corespunzător de probe.

Numărul zonelor de scăldat din Europa care în 2020 au primit calificativul „nesatisfăcătoare” a fost de 296, adică 1,3 %. Deși ponderea zonelor de scăldat cu un nivel de calitate nesatisfăcătoare a înregistrat o ușoară scădere din 2013, problemele se mențin mai ales în ceea ce privește evaluarea surselor de poluare și aplicarea de măsuri integrate de gestionare a apei. În cazul zonelor de scăldat pentru care originile sau cauzele poluării sunt greu de identificat, este nevoie de studii speciale privind sursele de poluare.

În cadrul Planului de acțiune privind reducerea la zero a poluării și în conformitate cu Strategia UE privind biodiversitatea, Comisia a lansat recent o revizuire a Directivei privind apa pentru scăldat.- Obiectivul este acela de a evalua dacă normele actuale mai corespund scopului de protejare a sănătății publice și de îmbunătățire a calității apei sau dacă mai este necesară îmbunătățirea cadrului existent, în special prin abordarea noilor parametri. În cadrul acestui proces, în curând Comisia va interacționa cu părțile interesate prin intermediul unei consultări publice online.

Constatările raportului din acest an vor fi prezentate pe data de 2 iunie, în cadrul unei sesiuni din cadrul Săptămânii verzi a UE, care se concentrează anul acesta pe reducerea la zero a poluării. În afara raportului din acest an privind apa pentru scăldat, AEM a publicat și o hartă interactivă actualizată care indică nivelul de calitate corespunzător fiecărei zone de scăldat. Sunt disponibile, de asemenea, rapoarte de țară actualizate, precum și mai multe informații cu privire la punerea în aplicare a directivei la nivel național.

 

Context

Calitatea apelor pentru scăldat din Europa s-a îmbunătățit substanțial în ultimii 40 de ani, și ca urmare a adoptării Directivei UE privind apa pentru scăldat. Prin monitorizarea și gestionarea eficace introduse de directivă, împreună cu alte acte legislative ale UE în materie de mediu, cum ar fi Directiva privind tratarea apelor urbane reziduale (1991), s-a redus drastic volumul deșeurilor municipale și industriale netratate sau parțial tratate care ajung în apa de scăldat. Prin urmare, un număr tot mai mare de zone de scăldat au înregistrat o reducere a poluării, ceea ce a dus la o îmbunătățire considerabilă a calității apei. Revizuirea în curs a Directivei privind tratarea apelor urbane reziduale evaluează modul în care, în întreaga UE, se pot lua măsuri mai bune pentru a aborda în mod consecvent deversările de ape reziduale, în special având în vedere impactul schimbărilor climatice.

Toate statele membre ale UE, precum și Albania și Elveția își monitorizează zonele de scăldat în conformitate cu dispozițiile Directivei UE privind apa pentru scăldat.

Legislația prevede condițiile în care calitatea apei de scăldat poate fi clasificată ca fiind „excelentă”, „bună”, „satisfăcătoare” sau „nesatisfăcătoare”, în funcție de nivelurile de bacterii fecale detectate. Atunci când calitatea apei este clasificată drept „nesatisfăcătoare”, statele membre ale UE ar trebui să ia anumite măsuri, precum interzicerea scăldatului sau adresarea de recomandări populației de a nu intra în apă, furnizarea de informații publicului și luarea unor măsuri de remediere adecvate.

 

Pentru informații suplimentare

Evaluarea din 2020 a calității apei pentru scăldat, inclusiv rapoartele de țară și harta interactivă

Viitoarea consultare publică referitoare la Directiva privind apa pentru scăldat

Normele UE privind calitatea apei pentru scăldat  

 

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Topics

Acţiuni asupra documentului