næste
forrige
emner

Nyheder

Ingen forurening: Langt størstedelen af Europas badevand opfylder de højeste kvalitetsstandarder

Skift sprog
Nyheder Udgivet 01/06 2021 Sidst ændret 09/06 2023
3 min read
Photo: © Marco Verch/Flickr
Den årlige badevandsrapport, der offentliggøres i dag, viser, at næsten 83 % af Europas badevandsområder i 2020 opfyldte EU's strengeste standarder for "fremragende" vandkvalitet. Den seneste vurdering, som Det Europæiske Miljøagentur (EEA) har foretaget i samarbejde med EuropaKommissionen, er baseret på sidste års overvågning af 22 276 badeområder i Europa. Det omfatter EU-landene, Albanien og Schweiz i hele 2020.

Kvaliteten af de europæiske badevandsområder er fortsat høj efter fire årtier med tiltag for at forebygge og reducere forurening. EU-lovgivningen har ikke blot bidraget til at højne den overordnede kvalitet, men også til at udpege områder, hvor der er behov for en særlig indsats.

Hans Bruyninckx, der er administrerende direktør for Det Europæiske Miljøagentur

Andelen af badesteder ved kysterne og inde i landet, der var "fremragende", har i de seneste år ligget stabilt på omkring 85 % og var i 2020 på 82,8 % i hele Europa. Minimumsstandarderne for "tilstrækkelig" vandkvalitet blev opfyldt på 93 % af de steder, der blev overvåget i 2020, og i fem lande – Cypern, Østrig, Grækenland, Malta og Kroatien – var 95 % eller mere af badevandet af god kvalitet.

Virginijus Sinkevičius, kommissær med ansvar for miljø, hav og fiskeri, udtaler:

"Badevandskvaliteten i Europa er fortsat høj, og det er en god nyhed for europæerne, som vil være på vej til strande og badeområder her til sommer. Det er resultatet af mere end 40 år med badevandsdirektivet, hårdt arbejde af fagfolk og godt samarbejde. Handlingsplanen for nulforurening, der blev vedtaget i maj, vil bidrage til at holde vandet til sundt og sikkert og vores have og floder rene."

Hans Bruyninckx, der er administrerende direktør for Det Europæiske Miljøagentur, udtaler: "Kvaliteten af de europæiske badevandsområder er fortsat høj efter fire årtier med tiltag for at forebygge og reducere forurening. EU-lovgivningen har ikke blot bidraget til at højne den overordnede kvalitet, men også til at udpege områder, hvor der er behov for en særlig indsats."

To tredjedele af badeområderne ligger langs Europas kyster. Resultaterne giver et godt fingerpeg om, hvor svømmere kan finde badevand af bedste kvalitet. Kvaliteten af en række badevandsområder kunne ikke klassificeres i den aktuelle vurdering, da pandemirestriktioner førte til, at der blev indsamlet et utilstrækkeligt antal prøver.

I 2020 var 296 eller 1,3 % af badevandsområderne i Europa af dårlig kvalitet. Andelen af områder af dårlig kvalitet er faldet en smule siden 2013, men der er stadig problemer med at vurdere forureningskilderne og indføre integrerede vandforvaltningsforanstaltninger. På badeområder, hvor det er vanskeligt at identificere forureningens oprindelse eller årsager, er der behov for særlige undersøgelser af forureningskilderne.

Kommissionen har som led i handlingsplanen for nulforurening og i tråd med biodiversitetsstrategien for nylig lanceret en revision af badevandsdirektivet. Formålet er at vurdere, om de nuværende regler stadig er egnede til at beskytte folkesundheden og forbedre vandkvaliteten, eller om der er behov for at forbedre den eksisterende ramme, navnlig ved at bringe nye parametre i spil. Som led i denne proces vil Kommissionen snart starte en dialog med interesserede parter i form af en offentlig onlinehøring.

Resultaterne af dette års rapport vil blive fremlagt den 2. juni på et møde under EU's Grønne Uge, der i år har fokus på nulforurening. Sammen med dette års badevandsrapport har EEA også offentliggjort et ajourført interaktivt kort, der viser hvert badeområdes resultater. Ajourførte landerapporter er også tilgængelige samt flere oplysninger om gennemførelsen af direktivet i landene.

 

Baggrund

Kvaliteten af Europas badevand er blevet væsentligt forbedret i løbet af de seneste 40 år, bl.a. takket være EU's badevandsdirektiv. Den effektive overvågning og forvaltning, der er indført i medfør af direktivet, kombineret med anden EU-miljølovgivning såsom direktivet om rensning af byspildevand (1991), har ført til en drastisk reduktion af den mængde ubehandlet eller delvis behandlet kommunalt og industrielt spildevand, som udledes i badevandet. Som følge heraf er forureningen blevet mindre ved et stigende antal lokaliteter, hvilket har ført til en betydelig forbedring af vandkvaliteten. Som led i den igangværende revision af direktivet om rensning af byspildevand er man ved at vurdere, hvordan der i hele EU kan gøres en bedre indsats for konsekvent at håndtere overløb fra spildevand, navnlig i lyset af virkningerne af klimaændringerne.

Alle EU-landene samt Albanien og Schweiz overvåger deres badeområder i overensstemmelse med bestemmelserne i EU's badevandsdirektiv.

Lovgivningen præciserer, om badevandskvaliteten kan klassificeres som "udmærket", "god", "tilfredsstillende" eller "ringe", afhængigt af mængden af fækale bakterier. Hvis vandet er klassificeret som "ringe", skal medlemsstaterne træffe visse foranstaltninger som f.eks. at forbyde eller fraråde badning, informere offentligheden og træffe passende afhjælpende foranstaltninger.

 

Yderligere oplysninger

2020-vurdering af badevandskvaliteten, herunder landerapporter og interaktivt kort

Kommende offentlig høring om badevandsdirektivet

EU-regler om badevandskvaliteten  

 

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Topics