seuraava
edellinen
kohdat

Uutiset

Saasteettomuus: Suurin osa Euroopan uimavesistä täyttää tiukimmat laatuvaatimukset

Vaihda kieli
Uutiset Julkaistu 01.06.2021 Viimeksi muokattu 09.06.2023
3 min read
Photo: © Marco Verch/Flickr
Tänään julkaistun vuoden 2020 uimavesiraportin mukaan lähes 83 % Euroopan uimarannoista kuului Euroopan unionin laatuluokkaan ”erinomainen”. Euroopan ympäristökeskuksen (EEA) yhteistyössä Euroopan komission kanssa laatima tuorein arviointi perustuu 22 276 uimarannan seurantaan eri puolilla Eurooppaa vuonna 2020. Seuranta kattaa EU-maiden lisäksi myös Albanian ja Sveitsin.

EU-lainsäädäntö on paitsi osaltaan parantanut laatua yleisesti myös auttanut kartoittamaan alueita, joilla tarvitaan erityistoimia.

EEA:n pääjohtaja Hans Bruyninckx

Erinomaisiksi luokiteltujen Euroopan rannikkoalueiden ja sisämaan uimarantojen osuus on asettunut viime vuosina noin 85 %:iin. Vuonna 2020 tämä osuus oli 82,8 %. Vuonna 2020 seuratuista uimarannoista 93 % täytti vähimmäislaatuvaatimukset. Viidessä maassa eli Kyproksessa, Itävallassa, Kreikassa, Maltassa ja Kroatiassa yli 95 % uimavesistä oli erinomaisessa kunnossa.

Ympäristö-, kalastus- ja valtameriasioista vastaavan komissaarin Virginijus Sinkevičiusin mukaan Euroopan uimavesien laatu on edelleen korkea, mikä on hyvä uutinen eurooppalaisille, jotka suuntaavat uimarannoille tänä kesänä. ”Tämä on tulosta kovasta työstä ja yhteistyöstä, jota alan ammattilaiset ovat tehneet jo yli 40 vuoden ajan uimavesidirektiivin täytäntöön panemiseksi. Toukokuussa hyväksytty saasteettomuuteen tähtäävä toimintasuunnitelma auttaa pitämään vesistöt terveinä ja turvallisina ja niin meret kuin joetkin puhtaina.”

EEA:n pääjohtaja Hans Bruyninckx totesi, että Euroopan uimavesien laatu on edelleen korkea sen työn ansiosta, jota on tehty jo neljän vuosikymmenen ajan saastumisen ennalta ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi. EU-lainsäädäntö on paitsi osaltaan parantanut laatua yleisesti myös auttanut kartoittamaan alueita, joilla tarvitaan erityistoimia.”

Kaksi kolmesta Euroopan uimarannasta sijaitsee merenrannalla. Raportin tulokset antavat uimareille osviittaa siitä, mistä löytyvät puhtaimmat uimavedet. Monet uimavedet jäivät tässä arvioinnissa kuitenkin luokittelematta, koska pandemiarajoitusten vuoksi näytteitä ei saatu kerättyä tarpeeksi.

Vuonna 2020 Euroopassa oli yhteensä 296 huonolaatuista uimarantaa (1,3 % kaikista uimarannoista). Huonolaatuisten uimarantojen osuus on laskenut hieman vuodesta 2013. Ongelmia liittyy edelleen erityisesti pilaantumislähteiden arviointiin ja yhdennetyn vesihuollon käyttöönottoon. Uimarannoilla, joilla saastumisen alkuperää tai syytä on vaikea tunnistaa, on tehtävä selvityksiä saastumislähteistä.

Osana saasteettomuuteen tähtäävää toimintasuunnitelmaa ja linjassa biodiversiteettistrategian kanssa komissio on hiljattain käynnistänyt uimavesidirektiivin uudelleentarkastelun. Tavoitteena on arvioida, voidaanko voimassa olevilla säännöillä edelleen suojella kansanterveyttä ja parantaa uimavesien laatua vai onko niitä muutettava, erityisesti ottamalla käyttöön uusia parametrejä. Komissio aikoo tältä osin olla pian yhteydessä sidosryhmiin julkisen verkkokuulemisen kautta.

Uusimman raportin tulokset esitellään 2. kesäkuuta EU:n vihreän viikon aikana. Vihreän viikon teemana on tänä vuonna saasteettomuus. Uimavesiraportin lisäksi Euroopan ympäristökeskus on julkaissut myös päivitetyn interaktiivisen kartan, josta käy ilmi kunkin uimarannan tilanne. Lisäksi saatavilla on maakohtaisia raportteja ja tarkempia tietoja uimavesidirektiivin täytäntöönpanosta eri maissa.

 

Tausta

Euroopan uimavesien laatu on parantunut huomattavasti viimeksi kuluneiden 40 vuoden aikana muun muassa EU:n uimavesidirektiivin ansiosta. Direktiivillä käyttöön otetut tehokkaat seuranta- ja hallinnointitoimet yhdessä EU:n ympäristölainsäädännön, kuten yhdyskuntajätevesidirektiivin (1991), kanssa ovat merkittävästi vähentäneet käsittelemättömän tai heikosti käsitellyn yhdyskunta- ja teollisuusjäteveden päätymistä uimavesiin. Tämän tuloksena saastuminen on vähentynyt yhä useammilla uimarannoilla, minkä ansiosta uimavesien laatu on parantunut huomattavasti. Meneillään olevan yhdyskuntajätevesien käsittelystä annetun direktiivin tarkistamisen yhteydessä arvioidaan, miten EU-toimilla voitaisiin puuttua johdonmukaisesti viemärien tulvimiseen, erityisesti kun otetaan huomioon ilmastonmuutoksen vaikutukset.

Kaikki EU-maat sekä Albania ja Sveitsi seuraavat uimavesiensä laatua EU:n uimavesidirektiivin mukaisesti.

Uimavedet luokitellaan havaittujen ulosteperäisten bakteerien määrän perusteella direktiivin laatuluokkiin ”huono”, ”riittävä”, ”hyvä” tai ”erinomainen”. Jos uimaveden laatu luokitellaan huonoksi, EU-maan on ryhdyttävä tiettyihin toimenpiteisiin, esim. kiellettävä uiminen tai suositeltava uimisen välttämistä, tiedotettava asiasta yleisölle ja ryhdyttävä toimiin tilanteen korjaamiseksi.

 

Lisätietoa

Uimaveden laadun arviointi vuonna 2020, maakohtaiset raportit ja interaktiivinen kartta

Tuleva julkinen kuuleminen uimavesidirektiivistä

Uimaveden laatua koskevat EU-säännöt 

 

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Topics

tallenna toimenpiteet