următorul
anteriorul
articole

Știri

Transportul maritim din UE: primul raport privind impactul asupra mediului recunoaște progresele semnificative în direcția durabilității și confirmă că sunt necesare mai multe eforturi pentru a face față cererii în creștere

Schimba limba
Știri Publicată 2021-09-01 Data ultimei modificări 2023-02-09
7 min read
Photo: © Getty Images
Transportul maritim joacă și va continua să joace un rol esențial în comerțul și economia de la nivel mondial și european. În ultimii ani, sectorul maritim a luat măsuri importante pentru a atenua impactul său asupra mediului. Înainte de creșterea preconizată a volumelor de transport maritim la nivel mondial, noul raport dezvăluie pentru prima dată întreaga amploare a impactului asupra mediului pe care o are sectorul transportului maritim din UE și identifică provocările în calea îndeplinirii obiectivelor de durabilitate.

Deși s-au luat deja măsuri pe baza politicilor europene și internaționale, sunt necesare mult mai multe eforturi pentru o tranziție fundamentală către un sector al transportului maritim durabil, care să contribuie la asigurarea bunăstării și supraviețuirii viitoare a celor mai sensibile ecosisteme și zone costiere, precum și a bunăstării europenilor

Hans Bruyninckx, director executiv al AEM

Având în vedere că 77 % din comerțul exterior european și 35 % din valoarea totală a schimburilor comerciale dintre statele membre ale UE sunt transportate pe mare, transportul maritim reprezintă o verigă esențială în lanțul internațional de aprovizionare. În pofida scăderii activității de transport maritim în 2020 din cauza efectelor pandemiei de COVID-19, se preconizează că sectorul va crește puternic în următoarele decenii, impulsionat de creșterea cererii de resurse primare și de transportul maritim containerizat.

În acest context, raportul European Maritime Transport Environment Report (Raportul de mediu privind transportul maritim european), lansat astăzi de Agenția Europeană de Mediu și de Agenția Europeană pentru Siguranță Maritimă, marchează primul bilanț de sănătate cuprinzător al sectorului. Raportul arată că navele produc 13,5 % din totalul emisiilor de gaze cu efect de seră generate de transporturi în cadrul UE, situându-se în urma emisiilor generate de transportul rutier (71 %) și de cel aviatic (14,4 %). Emisiile de dioxid de sulf (SO2) provenite de la navele care fac escală în porturile europene s-au ridicat la aproximativ 1,63 milioane de tone în 2019, cifră care se preconizează că va continua să scadă în următoarele decenii datorită unor norme și măsuri de mediu mai stricte.

Se estimează că transportul maritim a contribuit la creșterea de peste două ori a nivelului de zgomot subacvatic din apele UE între 2014 și 2019 și a fost responsabil pentru jumătate din totalul speciilor alogene introduse în mările europene începând cu 1949. Cu toate acestea, deși volumul de produse petroliere transportate pe mare a crescut în mod constant, în ultimul deceniu s-au produs în apele UE doar 8 deversări accidentale de la tancuri petroliere de dimensiuni medii spre mari, dintr-un total de 62 la nivel mondial.

Raportul comun evaluează situația actuală a soluțiilor emergente pentru durabilitatea transportului maritim, și anume combustibilii alternativi, bateriile și alimentarea cu energie electrică de la mal, și oferă o imagine cuprinzătoare a adoptării lor în UE. De asemenea, raportul evidențiază provocările viitoare pe care schimbările climatice le reprezintă pentru industrie, inclusiv impactul potențial al creșterii nivelului mării asupra porturilor.

„Din strategia noastră pentru mobilitate durabilă și inteligentă reiese clar că toate modurile de transport trebuie să devină mai durabile, mai inteligente și mai reziliente – inclusiv transportul maritim. Deși în ultimii ani transportul maritim și-a îmbunătățit amprenta ecologică, acesta se confruntă în continuare cu mari provocări în ceea ce privește decarbonizarea și reducerea poluării. Pe baza celor mai recente dovezi, politicile noastre urmăresc să ajute sectorul să facă față acestor provocări, valorificând la maximum soluțiile inovatoare și tehnologiile digitale. Astfel, transportul maritim poate continua să crească și să răspundă nevoilor zilnice ale cetățenilor noștri, în armonie cu mediul, menținând în același timp competitivitatea și creând în continuare locuri de muncă de calitate”, a declarat Adina Vălean, comisarul UE pentru transporturi.

„Acest raport comun ne oferă o imagine de ansamblu excelentă asupra provocărilor prezente și viitoare legate de transportul maritim. Mesajul său este clar: se preconizează că transportul maritim va crește în următorii ani și, dacă nu acționăm acum, va produce din ce în ce mai multe emisii de gaze cu efect de seră, poluanți atmosferici și zgomot subacvatic. O tranziție lină, dar rapidă a sectorului este esențială pentru îndeplinirea obiectivelor Pactului Verde European și pentru trecerea la neutralitatea emisiilor de dioxid de carbon. Acest lucru va crea, de asemenea, noi oportunități economice pentru industria europeană a transporturilor, ca parte a tranziției necesare către o economie albastră durabilă. Provocarea este uriașă, dar avem tehnologiile, resursele și voința de a o aborda”, a declarat Virginijus Sinkevičius, comisarul european pentru mediu, oceane și pescuit.

„Durabilitatea bazată pe inovare reprezintă pentru transportul maritim ocazia de a realiza o transformare la aceeași scară ca înlocuirea navelor cu pânze cu vapoare cu aburi. Această nouă revoluție maritimă va depinde de navele concepute prin tehnologii avansate și soluții digitale, dar și de un proces pe mai multe niveluri, pe deplin incluziv, la nivel național, european și internațional, care să cuprindă aspecte sociale, de siguranță și de securitate, precum și aspecte de mediu. Este esențial însă și rolul transportului maritim în cadrul unui lanț logistic transnațional. Mai precis, fiecare verigă din lanțul respectiv – de la porturi la sectorul construcțiilor navale, de la expeditori la sectorul financiar privat și public – trebuie inclusă în eforturile noastre către durabilitate”, a declarat Maja Markovčić Kostelac, directorul executiv al EMSA.

„Deși sectorul transportului maritim din Europa joacă un rol vital în ceea ce privește bunăstarea noastră economică, prezentul raport arată în mod clar că transportul maritim în Europa și întreaga comunitate internațională de transport maritim au responsabilitatea urgentă de a-și intensifica eforturile de reducere a amprentei ecologice a acestui sector. Deși s-au luat deja măsuri pe baza politicilor europene și internaționale, sunt necesare mult mai multe eforturi pentru o tranziție fundamentală către un sector al transportului maritim durabil, care să contribuie la asigurarea bunăstării și supraviețuirii viitoare a celor mai sensibile ecosisteme și zone costiere, precum și a bunăstării europenilor”, a declarat Hans Bruyninckx, director executiv al AEM.

Impactul principal asupra mediului

  • Emisiile de gaze cu efect de seră: În total, navele care au făcut escală în porturile din UE și din Spațiul Economic European (SEE) au generat 140 de milioane de tone de emisii de CO2 în 2018 (aproximativ 18 % din totalul emisiilor de CO2 generate de transportul maritim la nivel mondial în anul respectiv).
  • Poluarea aerului: În 2019, emisiile de SO2 generate de navele care au făcut escală în porturile europene s-au ridicat la aproximativ 1,63 milioane de tone – aproximativ 16 % din emisiile globale de SO2 cauzate de transportul maritim internațional.
  • Zgomotul subacvatic: Zgomotul făcut de nave poate afecta speciile marine în diferite moduri. Se estimează că, în perioada 2014-2019, totalul cumulat al energiei sonore emise în mediul subacvatic a crescut de peste două ori în apele UE. Din cauza utilizării elicelor, navele container, navele de pasageri și cele petroliere generează cele mai mari emisii de energie sonoră.
  • Speciile alogene: Per total, începând din 1949 sectorul transportului maritim reprezintă proporțional cea mai mare sursă de introducere a speciilor alogene în mările din jurul UE – aproape 50 % din totalul speciilor, cel mai mare număr regăsindu-se în Marea Mediterană. În total, 51 de specii sunt clasificate ca fiind de mare impact, ceea ce înseamnă că pot afecta ecosistemele și speciile indigene. Raportul remarcă, de asemenea, datele limitate disponibile pentru evaluarea întregului impact asupra habitatelor și speciilor.
  • Poluarea cu hidrocarburi: din cele 18 deversări accidentale mari de hidrocarburi în 2010, doar trei au avut loc pe teritoriul UE (17 %); o mai bună monitorizare, punere în aplicare și sensibilizare contribuie la reducerea cazurilor de poluare cu hidrocarburi, chiar dacă cantitatea de petrol transportată pe mare a crescut constant în ultimii 30 de ani.

Navigația pe calea durabilității

Transportul maritim din UE traversează un deceniu crucial în tranziția către un sector mai durabil din punct de vedere economic, social și ecologic. Majoritatea navelor care fac escală în UE și-au redus deja viteza cu până la 20 % față de 2008, reducând astfel și emisiile, potrivit raportului.

În plus, câștigă teren ca alternative posibile pentru transportul maritim diferite surse de energie și combustibili netradiționali, precum biocombustibilii, bateriile, hidrogenul sau amoniacul, care au potențialul de a decarboniza sectorul și de a reduce emisiile până la zero. Alimentarea cu energie electrică de la mal (când navele opresc motoarele și se conectează la o sursă de energie pe uscat în timp ce sunt ancorate în port) poate oferi, de asemenea, o sursă curată de energie în porturile maritime și în cele de pe căile navigabile interioare.

LINK CĂTRE RAPORT ȘI FIȘE INFORMATIVE

AEM: https://www.eea.europa.eu/publications/maritime-transport/

EMSA: http://www.emsa.europa.eu/emter

CONTACTE PENTRU PRESĂ

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Tag-uri

Acţiuni asupra documentului