următorul
anteriorul
articole

Press Release

Seceta şi consumul excesiv de apă în Europa

Schimba limba
Press Release Publicată 2009-03-05 Data ultimei modificări 2017-05-08
De la terenurile de golf la cărţi, de la uleiul de măsline până la vaccinuri, toate produsele şi serviciile pe care le utilizăm, împreună cu multe dintre activităţile noastre zilnice, necesită o resursă vitală: apa. Un nou raport al Agenţiei Europene de Mediu (AEM) confirmă faptul că în multe părţi ale Europei consumul de apă nu este durabil şi recomandă o nouă abordare în ceea ce priveşte gestionarea resurselor de apă.

În ceea ce priveşte apa, consumăm mai mult decât ne putem permite. Soluţia pe termen scurt în ceea ce priveşte deficitul de apă a fost captarea unor cantităţi din ce în ce mai mari de apă din rezervele noastre de suprafaţă şi subterane. Supraexploatarea nu este durabilă. Aceasta are un impact foarte grav asupra calităţii şi cantităţii resurselor rămase de apă, precum şi asupra ecosistemelor care depind de acestea. Trebuie să reducem cererea, să minimizăm cantitatea de apă captată şi să creştem eficienţa utilizării acesteia.

Prof. Jacqueline McGlade, director executiv al AEM

Raportul AEM intitulat "Water resources across Europe – confronting water scarcity and drought" (Resursele de apă pe teritoriul Europei – lupta cu deficitul de apă şi seceta) subliniază faptul că, în timp ce sudul Europei continuă să se confrunte cu cele mai mari probleme legate de deficitul de apă, stresul hidric începe să se simtă tot mai mult şi în părţile nordice. De asemenea, schimbările climatice vor provoca agravarea şi creşterea frecvenţei secetelor în viitor, accentuând stresul hidric, în special în lunile de vară.

„În ceea ce priveşte apa, consumăm mai mult decât ne putem permite. Soluţia pe termen scurt în ceea ce priveşte deficitul de apă a fost captarea unor cantităţi din ce în ce mai mari de apă din rezervele noastre de suprafaţă şi subterane. Supraexploatarea nu este durabilă. Aceasta are un impact foarte grav asupra calităţii şi cantităţii resurselor rămase de apă, precum şi asupra ecosistemelor care depind de acestea”, a declarat prof. Jacqueline McGlade, director executiv al AEM. Trebuie să reducem cererea, să minimizăm cantitatea de apă captată şi să creştem eficienţa utilizării acesteia”.

Principalele concluzii şi recomandări

Pentru a schimba modul de gestionare a resurselor de apa prin concentrarea asupra diminuării cererii in loc de creşterea furnizării, este necesară adoptarea unor politici şi practici diferite: 

  • În toate sectoarele, inclusiv în agricultură, apa trebuie să fie tarifată în funcţie de volumul consumat.
  • Guvernele trebuie să pună în aplicare la scară mai largă planuri de gestionare a secetelor şi să acorde o mai mare atenţie riscurilor mai degrabă decât gestionării crizelor.
  • Culturile bioenergetice cu consum intensiv de apă trebuie evitate în zonele cu deficit de apă.
  • O combinaţie între selectarea culturilor şi metodele de irigaţie poate îmbunătăţi în mod semnificativ eficienţa utilizării apei în agricultură, dacă este însoţită de programe de pregatire pentru agricultori. Fondurile naţionale şi cele comunitare, inclusiv politica agricolă comună a Uniunii Europene pot juca un rol important în promovarea consumului eficient şi durabil de apă în agricultură.
  • Măsurile de sensibilizare a publicului, precum eticheta ecologică, certificarea ecologică, programele educaţionale în şcoli, sunt esenţiale pentru obţinerea unui consum durabil de apă.
  • Trebuie soluţionată problema pierderilor din sistemele publice de alimentare cu apă. In anumite părţi ale Europei, pierderea de apă din această cauză poate depăşi 40% din totalul de apă furnizată.
  • Captarea ilegală de apă, de cele mai multe ori pentru exploataţiile agricole, este foarte răspândită în anumite zone ale Europei. Pentru soluţionarea acestei probleme, trebuie pusă în aplicare o monitorizare adecvată şi un sistem de amenzi sau penalităţi corespunzătoare.
  • Autorităţile trebuie să creeze stimulente pentru utilizarea la scară mai largă a surselor alternative de apă, precum apa reziduală tratată, apa gri (apa menajeră?) şi apa pluvială „recoltată”, pentru a contribui la reducerea stresului hidric.

Consumului de apă în Europa – prezentare generală

In ansamblul Europei, 44% din apa captată se utilizează pentru producţia de energie, 24% pentru agricultură, 21% pentru aprovizionarea cu apă a populaţiei şi 11% în industrie. Totuşi, în spatele acestor cifre se ascund diferenţe semnificative în ceea ce priveşte consumul de apă în diverse sectoare pe teritoriul continentului. In sudul Europei, spre exemplu, agricultura reprezintă 60 % din totalul apei captate, procentul ajungând chiar şi la 80 % în anumite zone.

In Europa, apele de suprafaţă, respectiv lacurile şi râurile, furnizează 81 % din totalul apei dulci captate şi reprezintă sursa predominantă de apă pentru industrie, energie şi agricultură. In schimb, alimentarea cu apă a populaţiei se bazează în principal pe apa subterană datorită calităţii în general mai bune a acesteia. Aproape toată apa utilizată în producţia de energie se întoarce într-un corp de apă, în timp ce cu apa captată pentru agricultură nu se întâmplă acelaşi lucru.  

Desalinizarea a devenit o alternativă din ce în ce mai des folosită la sursele convenţionale de apă, în special în zonele Europei cu stres hidric accentuat. Cu toate acestea, la evaluarea impactului general al desalinizării asupra mediului, trebuie să se ia în considerare necesarul ridicat de energie al acestei metode, precum şi volumul de apa sărată rezultat.

Note adresate redactorului

Raportul este disponibil la adresa: www.eea.europa.eu/publications/water-resources-across-europe

Raportul va fi prezentat presei în cadrul celui de-al cincilea Forum Mondial al Apei organizat la Istambul, Turcia: http://worldwaterforum5.org/

Despre Agenţia Europeană de Mediu (AEM)

AEM are sediul la Copenhaga. Agenţia contribuie la îmbunătăţirea semnificativă şi cuantificabilă a mediului oferind informaţii prompte, precise, relevante şi fiabile factorilor de decizie şi publicului.

Date de contact

Pentru presă:

Dna Gülçin Karadeniz,

Ofiţer de presă

gulcin.karadeniz at eea.europa.eu

mobil +45 23 68 36 53

Cu legatura cu acest element

Permalinks

Geographic coverage

Acţiuni asupra documentului