następne
poprzednie
pozycje

Press Release

Susze i nadmierne zużycie wody w Europie

Zmień język:
Press Release Opublikowane 2009-03-05 Ostatnio modyfikowane 2017-05-08
Od pól golfowych po książki, od oliwy z oliwek po szczepionki – wszystkie towary i usługi, z ktorych korzystamy, a także wiele naszych codziennych czynności, wymagają użycia podstawowego surowca, jakim jest woda. Nowy raport Europejskiej Agencji Środowiska (EEA) potwierdza, że w wielu zakątkach Europy woda jest zużywana w sposób niezrównoważony. Zawarto w nim również zalecenia dotyczące nowego podejścia do gospodarowania zasobami wodnymi.

Jeśli chodzi o wodę, żyjemy ponad stan. Krótkotrwałe rozwiązanie problemu niedoboru wody polegało na pobieraniu większej ilości wody z powierzchni ziemi i zasobów zgromadzonych pod jej powierzchnią. Zasoby wodne są nadmiernie eksploatowane, co wywiera silny wpływ na jakość i ilość pozostałej wody oraz na ekosystemy, które są od niej uzależnione. Musimy zmniejszyć popyt, ograniczyć do minimum ilość pobieranej wody oraz zwiększyć efektywność jej zużycia.

Prof. Jacqueline McGlade, dyrektor zarządzająca EEA

W raporcie EEA „Zasoby wodne w Europie – zagrożenie brakiem wody i suszą” zwrócono uwagę na fakt, że w czasie, gdy państwa Europy Południowej nadal borykają się z ogromnymi problemami niedoboru wody, rośnie jej deficyt również na północy kontynentu. Ponadto wraz ze zmianami klimatu nasili się dotkliwość i częstotliwość występowania suszy w przyszłości, co jeszcze bardziej zwiększy deficyt wody, zwłaszcza w miesiącach letnich.

„Jeśli chodzi o wodę, żyjemy ponad stan. Krótkotrwałe rozwiązanie problemu niedoboru wody polegało na pobieraniu większej ilości wody z powierzchni ziemi i zasobów zgromadzonych pod jej powierzchnią. Zasoby wodne są nadmiernie eksploatowane, co wywiera silny wpływ na jakość i ilość pozostałej wody oraz na ekosystemy, które są od niej uzależnione” - powiedziała prof. Jacqueline McGlade, dyrektor zarządzająca EEA. „Musimy zmniejszyć popyt, ograniczyć do minimum ilość pobieranej wody oraz zwiększyć efektywność jej zużycia.

Najważniejsze wnioski i zalecenia

W zarządzaniu, przesunięcie nacisku ze zwiększania  podaży wody na ograniczenie popytu wymaga zastosowania różnych strategii politycznych i praktyk:

  • we wszystkich sektorach, również w rolnictwie, opłaty za wodę powinny być ustalane na podstawie zużytej ilości;
  • rządy powinny w większym zakresie wdrażać plany zarządzania ryzykiem wystąpienia suszy i bardziej koncentrować się na samym ryzyku niż na zarządzaniu w sytuacjach kryzysowych;
  • należy unikać prowadzenia upraw bioenergetycznych wymagających dużych ilości wody na obszarach, na których występuje jej niedobór;
  • połączenie wyboru upraw i metod nawadniania może zapewnić istotną poprawę efektywności użytkowania zasobów wodnych dla potrzeb rolnictwa, jeśli towarzyszyć temu będą programy doradcze dla rolników; fundusze krajowe i unijne, w tym wspólna polityka rolna Unii Europejskiej, mogą odegrać istotną rolę w promowaniu efektywnego i zrównoważonego zużycia wody w rolnictwie;
  • środki mające na celu zwiększanie świadomości publicznej, np. oznakowanie ekologiczne, certyfikacja ekologiczna, programy edukacyjne w szkołach, są niezbędne dla zrównoważonego zużycia wody;
  • należy rozwiązać problem nieszczelności sieci wodociągowych; w niektórych krajach Europy straty wody z powodu nieszczelności przekraczają 40% całkowitych dostaw wody;
  • na niektórych obszarach Europy powszechnym zjawiskiem jest nielegalny pobór wody, często dla potrzeb rolnictwa. Aby rozwiązać ten problem należy wprowadzić odpowiedni nadzór oraz system grzywien i kar;
  • władze powinny opracować zachęty sprzyjające większemu wykorzystaniu alternatywnych źródeł wody, takich jak oczyszczone ścieki, tzw. „szara woda”, czy zgromadzona woda deszczowa, aby zmniejszyć deficyt wody.

Przegląd zużycia wody w Europie

W Europie 44% pobieranej wody zużywa się do produkcji energii, 24% dla potrzeb rolnictwa, 21% na dostawy publiczne, a 11% dla potrzeb przemysłu. Za tymi danymi liczbowymi kryją się jednak znaczące różnice dotyczące sektorowego zużycia wody na całym kontynencie. W południowej Europie, na przykład, rolnictwo zużywa 60% całkowitej ilości pobieranej wody, a na niektórych obszarach osiąga poziom 80%.

W całej Europie wody powierzchniowe, takie jak jeziora i rzeki, zapewniają 81% całkowitej ilości pobieranej wody słodkiej i stanowią główne źródło wody dla potrzeb przemysłu, produkcji energii i rolnictwa. Z kolei wodociągi bazują przede wszystkim na wodach gruntowych ze względu na zwykle wyższą jakość. Prawie cała woda zużywana do produkcji energii powraca do wód powierzchniowych, co nie ma miejsca w przypadku wody pobieranej dla potrzeb rolnictwa.

Szybko rozwijającą się alternatywą dla konwencjonalnych źródeł zaopatrzenia w wodę, szczególnie w tych regionach Europy, których dotyka deficyt wody, stało się odsalanie. W ocenie ogólnego wpływu odsalania na środowisko należy jednak uwzględnić duże ilości energii, jakich wymaga ten proces oraz wytwarzaną podczas niego solankę.

Informacje dla redaktorów

Raport jest dostępny na stronie: http://www.eea.europa.eu/publications/water-resources-across-europe

Raport zostanie przedstawiony prasie podczas V Światowego Forum Wody w Istambule w Turcji: http://worldwaterforum5.org/

O Europejskiej Agencji Środowiska (EEA)

Siedziba EEA mieści się w Kopenhadze. Celem Agencji jest wspieranie działań na rzecz znaczącej i wymiernej poprawy stanu środowiska w Europie poprzez dostarczanie aktualnych, odpowiednich, rzetelnych i wiarygodnych informacji decydentom i społeczeństwu.

 

Osoby do kontaktów

W przypadku pytań ze strony mediów:

Pani Gülçin Karadeniz,

Rzecznik prasowy

gulcin.karadeniz w eea.europa.eu

Tel. kom.: +45 23 68 36 53

Permalinks

Geographic coverage

Akcje Dokumentu