următorul
anteriorul
articole

Știri

Schimbările climatice reprezintă un factor de risc din ce în ce mai mare pentru ecosisteme, sănătatea oamenilor și economie în Europa

Schimba limba
Știri Publicată 2017-01-25 Data ultimei modificări 2020-11-23
Regiunile Europei se confruntă cu creșterea nivelului mărilor și condiții meteorologice mai extreme, cum ar fi valuri de căldură, inundații, perioade de secetă și furtuni mai frecvente și mai intense, cauzate de schimbările climatice, conform raportului Agenției Europene de Mediu, publicat astăzi. Raportul evaluează ultimele tendințe și previziuni în ceea ce privește schimbările climatice și impactul acestora pe teritoriul Europei și susține că utilizarea unor strategii, politici și măsuri de adaptare mai flexibile va deveni critică pentru a atenua acest impact.

Schimbările climatice vor continua să aibă loc de-a lungul multor decenii. Amploarea schimbărilor climatice viitoare și impactul acestora va depinde de eficiența implementării acordurilor noastre globale de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră, însă trebuie să ne asigurăm și de faptul că deținem strategiile și politicile de adaptare potrivite pentru a reduce riscurile rezultate din fenomenele climatice extreme actuale și cele prevăzute.

Hans Bruyninckx, director executiv al AEM

Schimbările climatice observate au deja un impact considerabil asupra ecosistemelor, economiei și sănătății oamenilor, precum și asupra bunăstării în Europa, conform raportului „Climate change, impacts and vulnerability in Europe 2016 (Schimbările climatice, impact și vulnerabilitate în Europa 2016)”. Se ating în continuare noi recorduri în ceea ce privește temperaturile globale și Europene, nivelul mărilor și nivelul redus al stratului de gheață din Oceanul Arctic. Regimul de precipitații se află în schimbare, crescând, în general, numărul de precipitații în regiunile umede și scăzând numărul de precipitații în regiunile aride.  Volumul ghețarilor și stratul de zăpadă se află în scădere. În același timp, fenomenele climatice extreme, cum ar fi valurile de căldură, precipitațiile abundente și perioadele de secetă cresc ca frecvență și intensitate în multe regiuni. Previziunile climatice îmbunătățite aduc dovezi suplimentare referitoare la faptul că fenomenele climatice extreme se vor intensifica în multe dintre regiunile Europene.

„Schimbările climatice vor continua să aibă loc de-a lungul multor decenii. Amploarea schimbărilor climatice viitoare și impactul acestora va depinde de eficiența implementării acordurilor noastre globale de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră, însă trebuie să ne asigurăm și de faptul că deținem strategiile și politicile de adaptare potrivite pentru a reduce riscurile rezultate din fenomenele climatice extreme actuale și cele prevăzute,” a spus Hans Bruyninckx, director executiv al AEM.

Puncte fierbinți pentru schimbările climatice

Toate regiunile din Europa sunt vulnerabile în fața schimbărilor climatice, însă anumite regiuni vor fi supuse unui impact mai negativ decât altele. Previziunile arată că sudul și sud-estul Europei vor fi puncte fierbinți în ceea ce privește schimbările climatice, având în vedere că aici se așteaptă cel mai mare număr de impacturi negative. Această regiune se confruntă deja cu creșteri semnificative ale temperaturile pozitive extreme, dar și cu scăderi ale precipitațiilor și debitelor râurilor, ceea ce a sporit riscul de perioade de secetă mai severe, productivitate mai slabă a culturilor, pierderi ale biodiversității și incendii forestiere. Se așteaptă ca valurile de căldură mai frecvente și schimbările în distribuția bolilor infecțioase influențate de climă să ducă la creșterea riscurilor pentru sănătatea și bunăstarea oamenilor.

De asemenea, zonele de coastă și zonele inundabile din părțile vestice ale Europei sunt și ele considerate a fi puncte fierbinți, fiind supuse unui risc sporit de inundație în urma creșterii nivelului mărilor și a unei potențiale creșteri a inundațiilor cauzate de furtuni. Totodată, schimbările climatice determină schimbări majore în ecosistemele marine, cauzate de acidificarea, încălzirea și extinderea „zonelor moarte”, lipsite de oxigen, ale oceanelor.

Ecosistemele și activitățile umane din regiunea Arctică vor fi și ele puternic afectate, mai ales ca urmare a unei creșteri rapide ale temperaturilor aerului și mării, precum și a fenomenului asociat de topire a stratului de gheață de pe uscat și din mare.

Cu toate că anumite regiuni pot avea parte și de anumite influențe pozitive, cum ar fi îmbunătățirea condițiilor pentru agricultură în regiuni din nordul Europei, majoritatea regiunilor și sectoarelor vor resimți un impact negativ.

Ecosisteme, sănătatea umană și economie

Ecosistemele și zonele protejate din Europa se află sub presiunea schimbărilor climatice și a altor factori de stres, cum ar fi schimbarea folosinței terenurilor. Raportul subliniază faptul că impactul schimbărilor climatice reprezintă o amenințare pentru biodiversitatea pe uscat și pe mare. Multe specii de animale și plante se confruntă cu modificări în ciclul lor de viață și migrează către regiunile nordice și către altitudini mai mari, în timp ce diverse specii invazive s-au statornicit sau  și-au extins aria de răspândire. Speciile marine, inclusiv stocurile de pești importante din punct de vedere comercial, migrează și ele către nord. Aceste modificări afectează diferite servicii ecosistemice și sectoare economice, cum ar fi agricultura, silvicultura și pescăriile.

Principalele efecte ale schimbărilor climatice asupra sănătății sunt legate de evenimentele meteorologice extreme, de modificări în distribuția bolilor influențate de climă, precum și de modificări în condițiile de mediu și sociale. În ultimul deceniu, inundațiile cauzate de râuri și din zonele de coastă au afectat milioane de oameni în Europa. Efectele asupra sănătății includ răniri, infecții, expunere la pericole chimice și consecințe asupra sănătății mintale. Valurile de căldură au devenit mai frecvente și mai intense, provocând zeci de mii de cazuri de deces prematur în Europa. Se prevede ca această tendință să crească și să se intensifice, dacă nu se vor lua măsuri de adaptare corespunzătoare. Răspândirea speciilor de căpușă, a țânțarului-tigru asiatic și a altor purtători de boli crește riscul de apariție a unor boli precum boala Lyme, encefalita transmisă de căpușe, febra West Nile, febra denga, Chikungunya și leishmanioza.

Costurile economice ale schimbărilor climatice pot fi foarte ridicate. Evenimentele climatice extreme în țările membre ale AEM reprezintă mai mult de 400 miliarde de euro în totalul pierderilor economice din anul 1980 și până în prezent. Estimările disponibile pentru costurile viitoare ale schimbărilor climatice în Europa au în vedere doar anumite sectoare și prezintă o incertitudine considerabilă. Cu toate acestea, costurile prevăzute priviind daunele cauzate de schimbările climatice sunt cele mai ridicate în regiunea Mediteraneeană. De asemenea, Europa este afectată și de către impactul schimbărilor climatice care au loc în afara Europei, în contextul efectelor comerciale, a infrastructurii, a riscurilor geopolitice și de securitate, precum și a migrației.

Sporirea nivelului de adaptare și a cunoștințelor

Integrarea adaptării la schimbările climatice în alte politici înregistrează progrese, dar poate fi îmbunătățită în continuare. Alte posibile acțiuni suplimentare includ îmbunătățirea coerenței politicilor între diversele domenii de politică și niveluri de guvernanță (UE, transnaționale, naționale și sub-naționale), metode de gestionare adaptabilă mai flexibile, precum și combinarea soluțiilor tehnologice cu abordări bazate pe ecosistem și cu măsuri „fără caracter obligatoriu”.

Dezvoltarea și utilizarea serviciilor climatice și de adaptare se află în creștere în Europa. Cunoștințe sporite în diferite domenii ar fi utile, de exemplu în ceea ce privește evaluările de vulnerabilitate și risc la diverse niveluri și în ceea ce privește monitorizarea, raportarea și evaluarea acțiunilor de adaptare, costurile și beneficiile acestora, precum și sinergiile și soluțiile de compromis cu alte politici.

Context

Raportul reprezintă o evaluare pe bază de indicatori a schimbărilor climatice din trecut și prevăzute, precum și a impactului acestor schimbări asupra ecosistemelor și societății. De asemenea, acesta analizează vulnerabilitatea societății la un astfel de impact precum și dezvoltarea politicilor de adaptare și a bazei de cunoștințe folosite.

Raportul a fost elaborat de către AEM în colaborare cu Centrul Comun de Cercetare al Comisiei Europene, Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor, Biroul Regional al Organizației Mondiale a Sănătății pentru Europa și cu trei Centre Tematice Europene (ETC-CCA, ETC-BD, ETC-ICM). Aceasta este a patra versiune a raportului „Climate change, impacts and vulnerability in Europe” (Schimbările climatice, impact și vulnerabilitate în Europa), care este publicat o dată la patru ani. Prezenta versiune are rolul de a oferi asistență în cadrul procesului de implementare și revizuire a Strategiei UE de adaptare 2013, care este prevăzută pentru 2018, precum și pentru dezvoltarea strategiilor și planurilor naționale și transnaționale de adaptare.


Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage