următorul
anteriorul
articole

Știri

Îmbunătățirea calității aerului în orașele europene va aduce beneficii majore pentru sănătate

Schimba limba
Știri Publicată 2017-10-06 Data ultimei modificări 2019-12-10
4 min read
Photo: © Rastislav Staník, My City /EEA
Majoritatea locuitorilor din orașele europene sunt expuși unui aer de proastă calitate. Cele mai recente estimări ale Agenției Europene de Mediu (AEM), publicate astăzi, arată că particulele fine în suspensie continuă să cauzeze anual decesul prematur a peste 400 000 de europeni. Transportul rutier, agricultura, termocentralele, industria și gospodăriile sunt cele mai mari surse de poluanți atmosferici din Europa.

Ca societate, nu ar trebui să acceptăm costul poluării atmosferice. Luând decizii curajoase și făcând investiții inteligente pentru ca transportul, energia și agricultura să fie mai curate, putem să combatem poluarea și în egală măsură să îmbunătățim calitatea vieții. Este încurajator să vezi că multe guverne și în special orașe europene iau măsuri hotărâte de protecție a sănătății oamenilor, îmbunătățind calitatea aerului. Aerul curat aparține tuturor, inclusiv celor care trăiesc la oraș.

Hans Bruyninckx, director executiv al AEM

Raportul „Calitatea aerului în Europa – 2017” al AEM prezintă o analiză actualizată cu privire la calitatea aerului și impactul acesteia, pe baza datelor oficiale provenite de la peste 2 500 de stații de monitorizare din întreaga Europă în 2015. Raportul a fost lansat de AEM în timpul Săptămânii europene a regiunilor și orașelor 2017.

Conform datelor, calitatea aerului în Europa se îmbunătățește treptat, datorită politicilor și progreselor tehnologice trecute și actuale. Totuși, concentrațiile mari de poluanți atmosferici continuă să aibă un impact semnificativ asupra sănătății europenilor, efectul cel mai nociv fiind cauzat de particulele în suspensie (PM), de dioxidul de azot (NO2) și de ozonul de la nivelul solului (O3).

Potrivit raportului, în 2014 concentrațiile de particule în suspensie PM2,5 au cauzat 428 000 de decese premature în 41 de țări europene, dintre care circa 399 000 în UE-28. Proasta calitate a aerului are și un impact economic considerabil, ducând la creșterea costurilor medicale și la reducerea productivității lucrătorilor și provocând daune solului, culturilor, pădurilor, lacurilor și râurilor.

„Ca societate, nu ar trebui să acceptăm costul poluării atmosferice. Luând decizii curajoase și făcând investiții inteligente pentru ca transportul, energia și agricultura să fie mai curate, putem să combatem poluarea și în egală măsură să îmbunătățim calitatea vieții”, a afirmat Hans Bruyninckx, directorul executiv al AEM. „Este încurajator să vezi că multe guverne și în special orașe europene iau măsuri hotărâte de protecție a sănătății oamenilor, îmbunătățind calitatea aerului. Aerul curat aparține tuturor, inclusiv celor care trăiesc la oraș.”

Potrivit raportului AEM, calitatea proastă a aerului continuă să afecteze sănătatea în mod semnificativ. Comisia Europeană se angajează să abordeze această problemă și să ajute statele membre să se asigure că cetățenii lor beneficiază de un aer care respectă cel mai înalt standard de calitate”, a adăugat Karmenu Vella, comisarul UE pentru mediu, afaceri maritime și pescuit.

Raportul din acest an pune un accent special și asupra agriculturii, care este o sursă importantă de poluanți atmosferici și de gaze cu efect de seră. Pentru reducerea emisiilor din agricultură sunt disponibile acțiuni variate, inclusiv măsuri viabile din punct de vedere tehnic și economic, dar acestea nu au fost încă adoptate la scara și cu intensitatea de care este nevoie, se remarcă în raport.

(1) Populația urbană a UE expusă la concentrații nocive de poluanți atmosferici în perioada 2013-2015, în conformitate cu:

(2) Valorile limită/țintă ale UE

(3) Orientările OMS

Principalele constatări

  • Particule în suspensie: În 2015, 7 % din populația urbană din UE-28 a fost expusă la niveluri de PM2,5 mai mari decât valoarea limită anuală a UE. Aproximativ 82 % au fost expuși la niveluri care depășesc valorile mai stricte din orientările OMS. În 2014, expunerea la PM2,5 a fost cauza decesului prematur al unui număr estimat la 428 000 de oameni din 41 de țări europene.
  • Dioxid de azot: În 2015, 9 % din populația urbană din UE-28 a fost expusă la niveluri de NO2 mai mari decât valoarea limită anuală din UE și decât cea indicată în orientările OMS. În 2014, expunerea la NO2 a fost cauza decesului prematur al unui număr estimat la 78 000 de oameni din 41 de țări europene.
  • Ozon la nivelul solului: În 2015, 30 % din populația urbană din UE-28 a fost expusă la niveluri de O3 mai mari decât valoarea țintă din UE. Aproximativ 95 % au fost expuși la niveluri care depășesc valorile mai stricte din orientările OMS. În 2014, expunerea la O3 a fost cauza decesului prematur al unui număr estimat la 14 400 de oameni din 41 de țări europene.

Informații generale privind estimările referitoare la starea de sănătate

Estimările din raport privind impactul asupra sănătății se referă la expunerea la PM2,5, la NO2 și la O3 în Europa în 2014. Aceste estimări se bazează pe informații despre poluarea atmosferică, pe date demografice și pe legătura dintre expunerea la concentrațiile de poluanți și anumite consecințe asupra sănătății.

Decesele premature sunt definite ca fiind cele care survin înainte ca o persoană să atingă o anumită vârstă preconizată. De regulă, aceasta este vârsta care corespunde speranței de viață standard pentru o anumită țară și pentru un anumit sex. Se consideră că decesele premature pot fi prevenite dacă se poate elimina cauza lor.

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage