următorul
anteriorul
articole

Press Release

Mediu: noi hărți care oferă europenilor o imagine detaliată a poluării atmosferice din surse difuze

Schimba limba
Press Release Publicată 2011-05-25 Data ultimei modificări 2016-06-03
Registrul european are ca scop să-i ajute pe europeni să se implice activ în luarea deciziilor referitoare la mediu. Noile hărți online publicate astăzi de Comisia Europeană și de Agenţia Europeană de Mediu, în strânsă cooperare cu Centrul Comun de Cercetare (serviciul științific intern al Comisiei), permit pentru prima dată cetățenilor să localizeze principalele surse difuze de poluare atmosferică, precum transporturile și aviația. Noul set de 32 de hărți indică locurile în care se emit anumiți poluanți, cum ar fi oxizii de azot și pulberile în suspensie și completează datele existente cu privire la emisiile generate de instalații industriale individuale, disponibile în Registrul European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi (EPRTR).

Poluarea atmosferică reprezintă o amenințare gravă pentru sănătate, în special pentru grupurile vulnerabile, cum sunt copiii și persoanele suferind de afecțiuni pulmonare. Grație informațiilor pe care le conțin referitoare la poluarea atmosferică generată de transporturi, de gospodării și de alte surse din mediul cotidian, aceste hărți le oferă cetățenilor posibilitatea de a acționa în acest sens și îndeamnă autoritățile să ia măsuri pentru ameliorarea situației.

Profesorul Jacqueline McGlade, director executiv al Agenției Europene de Mediu

Comisarul european pentru mediu, Janez Potočnik, a declarat: „Cunoașterea este esențială pentru credibilizarea acțiunilor noastre și pentru informarea cetățenilor europeni. Aceste hărți demonstrează un angajament autentic pentru a face mai bine înțeleasă originea poluării atmosferice.”

Profesorul Jacqueline McGlade, director executiv al Agenției Europene de Mediu, a adăugat: „Poluarea atmosferică reprezintă o amenințare gravă pentru sănătate, în special pentru grupurile vulnerabile, cum sunt copiii și persoanele suferind de afecțiuni pulmonare. Grație informațiilor pe care le conțin referitoare la poluarea atmosferică generată de transporturi, de gospodării și de alte surse din mediul cotidian, aceste hărți le oferă cetățenilor posibilitatea de a acționa în acest sens și îndeamnă autoritățile să ia măsuri pentru ameliorarea situației.”

E-PRTR, lansat în 2009 pentru a îmbunătăți accesul la informații de mediu, conține deja date raportate de instalații industriale individuale (surse punctuale) și, începând de astăzi, informații privind emisiile generate de transportul rutier, de transportul naval, de aviație, de sectorul încălzirii clădirilor, de agricultură și de micile întreprinderi (surse difuze).

Sursele difuze de poluare sunt larg răspândite și/sau concentrate în zone foarte populate. Un număr mare de emisii cu volum redus, generate de case și vehicule, reprezintă împreună o mare sursă difuză de poluare, în special în orașe.

Noul set cuprinzător de 32 de hărți le permite europenilor să localizeze sursele de poluanți, la o scară de 5 km pe 5 km. Hărțile conțin detalii privind oxizii de azot (NOX), oxizii de sulf (SOX), monoxidul de carbon (CO), amoniacul (NH3) și pulberile în suspensie (PM10).

Ce arată hărțile?

Deși datele privind calitatea aerului sunt puse la dispoziția publicului atât de furnizorii de date europeni, cât și de cei naționali[1], aceste date nu oferă informații cu privire la diversele surse de poluare. Noile hărți atrag atenția asupra emisiilor locale de poluanți atmosferici și le permit cetățenilor să vizualizeze în detaliu zona în care locuiesc. În plus, experții în calitatea aerului pot utiliza datele în cadrul activității de modelare, analizând astfel consecințele emisiilor locale asupra mediului.

Hărțile referitoare la distribuția spațială indică, de exemplu, existența unor mari focare de emisii de amoniac (NH3) provenind din agricultură pe valea râului PO (Italia), în Bretania (Franța) și în țările Benelux. Nivelurile ridicate ale emisiilor de amoniac sunt nocive pentru mediu, contribuind la acidificarea și la eutrofizarea solului și a apelor dulci.

De asemenea, hărțile indică nivelurile emisiilor de NOX și de PM10 generate de transportul rutier în marile zone urbane și de-a lungul principalelor rețele rutiere. În orașe, transportul rutier, în special, contribuie semnificativ la creșterea nivelurilor de PM10 în aerul pe care-l respirăm.

Context

În 2003, părțile la Convenția de la Aarhus - inclusiv UE - au adoptat protocolul privind registrele emisiilor și transferului de poluanți (PRTR), care a intrat în vigoare la 8 octombrie 2009. UE a depășit cerințele protocolului PRTR, solicitând statelor membre să raporteze informații referitoare la cinci poluanți suplimentari adăugați la lista celor 85 de substanțe și impunând praguri de raportare mai stricte pentru alți șase.

Informațiile din E-PRTR sunt actualizate în luna mai a fiecărui an. Pe lângă datele referitoare la cele 27 de state membre ale Uniunii Europene, registrul conține si date referitoare la Elveția, Islanda, Liechtenstein și Norvegia. Serbia a început să transmită rapoarte către E-PRTR în 2011. În prezent, site-ul web al E-PRTR include noile informații privind principalii poluanți atmosferici generați din surse difuze pentru anul 2008. În anii următori vor fi incluse informații suplimentare cu privire la emisiile din surse difuze în apă și sol.

Despre Agenția Europeană de Mediu (AEM)

AEM are sediul la Copenhaga. Agenția contribuie la realizarea de îmbunătățiri semnificative și măsurabile în ceea ce privește mediul înconjurător din Europa, furnizând factorilor de decizie politică și publicului informații rapide, orientate, pertinente și fiabile.

Despre Centrul Comun de Cercetare (JRC)

Centrul Comun de Cercetare (JRC) este serviciul științific intern al Comisiei Europene, a cărui misiune este de a furniza asistență tehnică și științifică orientată spre client, pentru elaborarea, dezvoltarea, implementarea și monitorizarea politicilor UE. Baza de date privind emisiile pentru cercetări atmosferice globale a JRC (Emissions Database for Global Atmospheric Research - EDGAR) prezintă tendințele mondiale în materie de emisii antropice de gaze cu efect de seră și de poluanți atmosferici, la o scară de aproximativ 10 km pe 10 km.[1] De exemplu, pagina web referitoare la ozon: http://www.eea.europa.eu/maps/ozone/map și cea cuprinzând lista furnizorilor locali și naționali de date privind calitatea aerului aproape în timp real: http://www.eea.europa.eu/maps/ozone/resources/about-the-data ale AEM.

Permalinks

Acţiuni asupra documentului