következő
előző
tételek

Press Release

Környezetvédelem: Az európaiak új térképek segítségével részletes képet kaphatnak a diffúz forrásokból származó légszennyezésről

Nyelv megváltoztatása
Press Release Publikálva / Megjelentetve 2011. 05. 25. Utolsó módosítás 2016. 06. 03.
Az európai szintű nyilvántartás célja, hogy segítse a kontinens polgárainak aktív közreműködését a környezetüket érintő döntések meghozatalában. Az Európai Bizottság és az Európai Környezetvédelmi Ügynökség – a Közös Kutatóközponttal, a Bizottság belső tudományos szolgálatával szorosan együttműködve – a mai napon publikálta új online térképeit, amelyek első alkalommal teszik láthatóvá a légszennyezés legfőbb diffúz forrásait, így a közlekedést és a repülést. A 32 térképből álló új sorozat megmutatja az egyes szennyező anyagok, így például a nitrogén-oxidok és a szálló por kibocsátásának a helyét. Ez a nyilvántartás kiegészíti az egyes ipari létesítmények kibocsátását rögzítő Európai Szennyezőanyag-kibocsátási és Hulladékszállítási Nyilvántartás (E-PRTR) már létező adatbázisát.

A légszennyezés súlyos veszélyt jelent különösen a kockázatnak kitett csoportok, így a gyermekek és a légzőszervi megbetegedésben szenvedők egészségre. E térképeken keresztül a lakosok tájékozódhatnak a lakóhelyük környékén a közlekedésből, a háztartásokból és más forrásokból származó légszennyezésről; ez az új lehetőség a polgárokat cselekvésre, a hatóságokat pedig változtatásokra sarkallja.

Jacqueline McGlade professzor asszony, az Európai Környezetvédelmi Ügynökség ügyvezető igazgatója

Janez Potočnik környezetvédelmi biztos így nyilatkozott: „Valódi tudás nélkül cselekedeteink hiteltelenek. Ez az új nyilvántartás elengedhetetlen információkkal látja el a lakosságot. A térképek pedig kifejezetten azt a célt szolgálják, hogy még jobban tudatosítsa az emberekben, honnan származik légszennyezés.”

Jacqueline McGlade professzor asszony, az Európai Környezetvédelmi Ügynökség ügyvezető igazgatója hozzátette: „A légszennyezés súlyos veszélyt jelent különösen a kockázatnak kitett csoportok, így a gyermekek és a légzőszervi megbetegedésben szenvedők egészségre. E térképeken keresztül a lakosok tájékozódhatnak a lakóhelyük környékén a közlekedésből, a háztartásokból és más forrásokból származó légszennyezésről; ez az új lehetőség a polgárokat cselekvésre, a hatóságokat pedig változtatásokra sarkallja.”

Az E-PRTR — amelyet 2009-ben hozták létre a környezettel kapcsolatos információkhoz való hozzáférés javításának szándékával —, már tartalmazza az egyes ipari létesítmények (pontszerű szennyező források) által jelentett adatokat, de mától kezdve már a közúti közlekedésből, a hajózásból, a légi közlekedésből, az épületek fűtéséből, a mezőgazdaságból és a kisebb vállalkozásokból (diffúz források) származó kibocsátással kapcsolatos adatok is nyilvánosak.

A szennyezés diffúz forrásai elszórtan helyezkednek el és/vagy a sűrűn lakott területeken koncentrálódnak. A háztartásokból és gépjárművekből származó kisebb mértékű kibocsátások sokasága együttesen tekintélyes méretű diffúz kibocsátási forrássá duzzad, főként a nagyvárosokban.

A 32 térképből álló átfogó új sorozat 5 km-es felbontással mutatja be a szennyezőanyagok kibocsátásának helyét. A térképek a nitrogén-oxidokra (NO), a kén-oxidokra (SO), a szén-monoxidra (CO), az ammóniára (NH3) és a szálló porra (PM10) vonatkozó részleteket is tartalmaznak.

Mit láthatunk a térképeken?

Noha a légminőségi adatok mind a nemzeti, mind pedig az európai adatszolgáltatókon[1] keresztül elérhetőek a nyilvánosság számára, ezek az adatbázisok nem nyújtanak információt a különböző szennyező forrásokkal kapcsolatban. Az új interaktív térképek felhívják a figyelmet a légszennyező anyagok helyi kibocsátására, és lehetővé teszik, hogy az érdeklődő ráközelíthessen saját lakóhelyére. Emellett a légminőségi szakemberek az adatok segítségével modellezhetik és értékelhetik a helyi kibocsátás környezeti hatásait.

A térbeli eloszlást mutató térképeken többek között láthatóak a mezőgazdaságból származó ammónia-kibocsátás (NH3) által súlyosan érintett területek, így a Pó-völgye Olaszországban, a franciaországi Bretagne és a Benelux-államok. A magas ammónia-kibocsátás a talaj és az édesvizek elsavasításával és eutrofizációjával károsítja a környezetet.

Hasonlóképpen megmutatják a közúti közlekedésből származó, így a kiterjedt városi területek és a főútvonal-hálózatok mentén jellemző NO és PM10 mennyiségét. A városi közúti közlekedés különösképpen növeli a lakosság által belélegzett levegő PM10-szintjét.

A térképek megtekintéséhez látogassa meg a http://prtr.ec.europa.eu/DiffuseSourcesAir.aspx honlapot.

Előzmények

Az Aarhusi Egyezmény szerződő felei – köztük az EU is — 2003-ban elfogadták a Európai Szennyezőanyag-kibocsátási és Hulladékszállítási Nyilvántartásról (PRTR) szóló jegyzőkönyvet, amely 2009. október 8-án lépett hatályba. Az EU a PRTR-jegyzőkönyv által meghatározott követelményeken túl előírja a tagállamoknak, hogy a felsorolt 85 mellett további öt szennyező anyagról szolgáltassanak adatot, valamint hat esetében szigorúbb jelentéstételi küszöböt állapított meg.

Az E-PRTR-ben nyilvántartott adatokat minden év májusában frissítik. Az EU 27 tagállama mellett Svájcról, Izlandról, Liechtensteinről és Norvégiáról is tartalmaz adatokat. Szerbia 2011-től közöl adatokat az E-PRTR felé. A honlap már tartalmaz a 2008-as évre vonatkozó új információkat a levegőt diffúz forrásokból szennyező legfontosabb anyagokkal kapcsolatban. További, a vizeket és a talajt érintő, diffúz forrásokból származó szennyezésekkel kapcsolatosan a következő években várhatóak adatok.

Az Európai Környezetvédelmi Ügynökségről (EEA)

Az EEA székhelye Koppenhága. Az ügynökség hozzájárul ahhoz, hogy az európai környezetvédelem területén jelentős és mérhető javulás következzen be az általa a döntéshozóknak és a közvéleménynek szolgáltatott időszerű, célzott, releváns és megbízható információknak köszönhetően.

A Közös Kutatóközpontról (JRC)

A Közös Kutatóközpont (JRC) az Európai Bizottság belső tudományos szolgálata. Feladata, hogy biztosítsa az EU-politikák koncepciójának, kidolgozásának, végrehajtásának és nyomon követésének ügyfélközpontú, tudományos és technikai hátterét. A JRC EDGAR adatbázisa (Globális Légkörkutatási Kibocsátási Adatbázis) az üvegházhatást okozó gázok és légszennyező anyagok antropogén eredetű, világszintű kibocsátási trendjeit mutatja be körülbelül 10 km-es felontásban.

 


[1] Így például az EEA Ozone honlapján: http://www.eea.europa.eu/maps/ozone/map, valamint egy sor, közel valós idejű légminőségi adatokat szolgáltató helyi és nemzeti szerven keresztül: http://www.eea.europa.eu/maps/ozone/resources/about-the-data

Permalinks

Dokumentumhoz kapcsolódó lépések