următorul
anteriorul
articole

Știri

Zero poluare: Obiectivele pentru 2030 sunt realizabile, dar necesită acțiuni mai ferme

Schimba limba
Știri Publicată 2023-03-20 Data ultimei modificări 2023-08-03
7 min read
Astăzi, Comisia Europeană publică primul său raport de monitorizare și prospectivă privind reducerea la zero a poluării, care stabilește căi către un aer, o apă și un sol mai curate. Raportul Comisiei, împreună cu evaluarea de monitorizare efectuată de Agenția Europeană de Mediu, arată că politicile UE au contribuit la reducerea poluării aerului, precum și a poluării cu pesticide. În alte domenii însă, cum ar fi poluarea fonică, poluarea cu nutrienți sau generarea de deșeuri municipale, problemele persistă. Rezultatele arată că, în general, sunt necesare măsuri mult mai ferme pentru ca UE să atingă obiectivele de reducere la zero a poluării până în 2030, prin adoptarea de noi legi antipoluare și o mai bună punere în aplicare a celor existente.

S-au înregistrat progrese în direcția atingerii obiectivelor pentru 2030, dar nivelurile de poluare sunt încă prea ridicate

Progresele înregistrate în direcția atingerii celor șase obiective privind „reducerea la zero a poluării” sunt inegale. Poluarea cauzată de pesticide, antimicrobiene și deșeuri marine este în scădere. Nu s-au înregistrat multe progrese în ceea ce privește poluarea fonică, cu nutrienți și deșeuri. Pe de altă parte, ratele generale ridicate de conformitate cu standardele UE privind poluarea apei potabile și a apei pentru scăldat (> 99 % și, respectiv, > 93 %) sunt încurajatoare. Putem atinge majoritatea obiectivelor pentru 2030 dacă se depun eforturi suplimentare.

Cu toate acestea, nivelurile actuale de poluare sunt încă prea ridicate: peste 10 % din decesele premature din UE în fiecare an sunt încă legate de poluarea mediului. Acest lucru se datorează în principal poluării aerului, dar și poluării fonice și expunerii la substanțe chimice, care sunt probabil subestimate. În mod similar, poluarea dăunează biodiversității. Există diferențe semnificative între statele membre, cu niveluri de decese premature de aproximativ 5-6 % în nordul Europei și de 12-14 % în sudul și estul Europei.

Până în prezent, Comisia a realizat sau a înregistrat progrese cu privire la toate cele 33 de acțiuni anunțate în Planul de acțiune privind reducerea la zero a poluării din 2021. Pentru ca acestea să aibă un impact, raportul Comisiei solicită un acord rapid și adoptarea propunerilor legislative, precum și o mai bună punere în aplicare a celor existente la nivel local, național și transfrontalier. În special, raportul constată că, dacă UE ar pune în aplicare toate măsurile relevante propuse de Comisie, numărul deceselor premature cauzate de poluarea aerului ar scădea cu până la 66 % în 2030, comparativ cu 2005, beneficiile măsurilor privind aerul curat depășind costurile și ducând la creșteri globale ale PIB-ului. Raportul subliniază, de asemenea, importanța promovării inițiativelor globale și a sprijinirii țărilor terțe în eforturile lor de reducere a poluării.

Vicepreședintele executiv pentru Pactul verde european, Frans Timmermans, a declarat: 

„Încă o dată, dovezile prezentate astăzi ne arată că beneficiile acțiunii în favoarea aerului, apei și solului curat sunt mult mai mari decât investiția. Aceasta este și dorința cetățenilor, întrucât peste 80 % din ei sunt îngrijorați de problemele de sănătate și de mediu cauzate de poluare”.

Comisarul pentru mediu, oceane și pescuit, Virginijus Sinkevičius, a afirmat:

„Astăzi prezentăm dovezi convingătoare cu privire la rezultatele acțiunilor ambițioase de reducere a poluării. Rapoartele arată că ambiția UE de reducere la zero a poluării este realistă și posibilă, dar numai dacă accelerăm adoptarea propunerilor legislative legate de poluare și dacă intensificăm punerea în aplicare a legislației UE existente în materie de poluare. Sper, de asemenea, că rapoartele de astăzi îi vor convinge pe partenerii noștri mondiali să convină obiective la fel de ambițioase în contextul viitoarelor negocieri COP15 privind biodiversitatea”.

Directorul executiv al Agenției Europene de Mediu, Hans Bruyninckx, a adăugat:

Primul raport de monitorizare al AEM privind reducerea la zero a poluării arată că Europa înregistrează progrese în ceea ce privește reducerea și prevenirea poluării în domenii-cheie, cum ar fi aerul, apa pentru scăldat și apa potabilă, și utilizează pesticide mai puțin periculoase. Pentru a realiza viziunea noastră pentru 2050, avem însă nevoie de progrese în ceea ce privește reducerea excesului de nutrienți din mediu și a impactului zgomotului și al substanțelor chimice asupra sănătății, precum și identificarea problemelor emergente mai din timp.

Evaluarea monitorizării efectuată de AEM prezintă o imagine eterogenă

  • S-au înregistrat progrese satisfăcătoare în ceea ce privește reducerea impactului poluării aerului asupra sănătății, cu o scădere de 45 % a numărului de decese premature față de anul 2005. Dacă această tendință continuă, UE va fi în parametri în ceea ce privește îndeplinirea obiectivului de reducere cu 55 % a numărului acestor decese.
  • Suprafața terenurilor afectate negativ de poluarea aerului a scăzut cu 12 % față de anul 2005. Dacă această tendință continuă, UE nu își va îndeplini obiectivul de reducere cu 25 % a suprafețelor de teren afectate.
  • S-au înregistrat puține progrese în ceea ce privește reducerea pierderilor de nutrienți de la nivelul de referință din 2012-2015. Având în vedere progresele limitate înregistrate până în prezent, UE nu este în parametri în ceea ce privește îndeplinirea obiectivului de reducere cu 50 % a pierderilor de nutrienți.
  • Utilizarea pesticidelor și riscul prezentat de acestea au scăzut cu 14 % față de perioada de referință 2015-2017, iar utilizarea pesticidelor mai periculoase a scăzut cu 26 %. Pe baza acestei tendințe recente, UE este în parametri în ceea ce privește îndeplinirea obiectivului de reducere cu 50 % a utilizării pesticidelor și a riscului prezentat de acestea, precum și a utilizării pesticidelor mai periculoase.
  • Vânzările de antimicrobiene de uz veterinar au scăzut cu 18 % față de 2018. Dacă această tendință continuă, UE va fi în parametri în ceea ce privește îndeplinirea obiectivului de reducere cu 50 % a vânzărilor de astfel de produse.
  • Nu s-a înregistrat nicio reducere semnificativă a ponderii persoanelor afectate de zgomotul emis de mijloacele de transport în perioada 2012-2017. Având în vedere că nu există indicii că nivelurile de poluare fonică au scăzut semnificativ de atunci, este puțin probabil ca UE să își atingă obiectivul de reducere cu 30 % a ponderii persoanelor afectate în mod cronic de zgomotul emis de mijloacele de transport.
  • Analiza provizorie sugerează că volumuldeșeurilor de plastic din mare a scăzut în ultimii ani. Deși acest lucru este încurajator, sunt necesare date coerente și cuprinzătoare la nivelul UE pentru a evalua progresele înregistrate în direcția atingerii obiectivelor de reducere cu 50 % a deșeurilor de plastic din mare și de reducere cu 30 % a emisiilor de microplastice în mediu.
  • Producția totală de deșeuri a crescut încet între 2010 și 2018, cu o scădere bruscă în 2020 ca urmare a pandemiei. Producția de deșeuri municipale reziduale (deșeuri care nu sunt reciclate sau reutilizate) este stabilă din 2016. Dacă aceste fluxuri de deșeuri nu scad semnificativ în următorii ani, UE nu va îndeplini obiectivele de reducere semnificativă a producției totale de deșeuri și de reducere cu 50 % a deșeurilor municipale reziduale.

Context

Raportul de astăzi al Comisiei Europene este susținut de o analiză aprofundată efectuată de Agenția Europeană de Mediu pentru partea de monitorizare și include o contribuție din partea Centrului Comun de Cercetare pentru partea prospectivă. Evaluarea pe internet a monitorizării privind reducerea la zero a poluării, realizată de Agenția Europeană de Mediu, oferă o evaluare transversală privind poluarea, axată pe teme precum producția și consumul, sănătatea și ecosistemele.

Poluarea este principala cauză de mediu care determină multiple boli psihice și fizice și decese premature, mai ales în rândul copiilor, al persoanelor cu anumite afecțiuni medicale și al vârstnicilor. Poluarea este, de asemenea, una dintre cele cinci amenințări principale la adresa biodiversității.

În cadrul Planului de acțiune privind reducerea la zero a poluării, Comisia a lansat nouă inițiative emblematice și 33 de acțiuni specifice pentru prevenirea și reducerea poluării, cel mai recent, pachetul privind reducerea la zero a poluării pentru un aer și o apă mai curate.

Toate rapoartele vor fi dezbătute în cadrul viitoarei Conferințe a părților interesate privind reducerea la zero a poluării, care va avea loc pe 14 decembrie 2022.

Monitorizarea și evaluarea prospectivă servesc drept bază pentru viitoarele evaluări ale progreselor pe care AEM le va efectua, următoarea fiind programată în 2024, pentru a sprijini Comisia Europeană și statele membre în îndeplinirea obiectivelor. Aceasta va sta, de asemenea, la baza viitoarelor politici menite să sprijine obiectivul ambițios de reducere la zero a poluării, și anume de a reduce poluarea în măsura în care să nu mai prezinte un risc pentru sănătatea umană și pentru mediu, până în 2050.

 

For information

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Tag-uri

Tag-uri
Tag-uri zero pollution
Acţiuni asupra documentului