următorul
anteriorul
articole

Știri

Nivelul emisiilor de gaze cu efect de seră ale UE a scăzut anul trecut, dar sunt încă necesare eforturi accelerate pentru îndeplinirea obiectivelor ambițioase prevăzute pentru 2030

Schimba limba
Știri Publicată 2023-12-22 Data ultimei modificări 2024-01-22
5 min read
Photo: © Nikolaus Spannbauer, Well with Nature /EEA
Potrivit estimărilor prezentate în cel mai recent raport al Agenției Europene de Mediu (AEM) intitulat „Tendințe și proiecții”, publicat astăzi, nivelurile emisiilor de gaze cu efect de seră au scăzut anul trecut în Uniunea Europeană cu două procente, comparativ cu cele înregistrate în 2021. Cu toate acestea, în pofida progreselor înregistrate în ceea ce privește reducerea emisiilor, energia din surse regenerabile și eficiența energetică, raportul avertizează că este necesară întreprinderea, fără întârziere, a unor acțiuni accelerate pentru a atinge obiectivele ambițioase ale UE în materie de climă și energie.

Potrivit raportului Tendințe și proiecții în Europa – 2023, care detaliază progresele înregistrate, având în vedere că cea mai mare parte a legislației UE în domeniul climei și al energiei din cadrul pachetului legislativ „Pregătiți pentru 55” este deja în vigoare, UE și statele sale membre depun în prezent eforturi în direcția îndeplinirii obiectivelor.

Întrucât emisiile de gaze cu efect de seră s-au plasat din nou pe o traiectorie descendentă după redresarea din 2021 în urma pandemiei de COVID-19, statele membre au raportat, de asemenea, un nivel mai ridicat al ambiției în ceea ce privește reducerile prevăzute pentru 2030, precum și adoptarea a mii de politici și de măsuri naționale menite să contribuie la îndeplinirea obiectivelor climatice și energetice. Deși evidențiază unele semne de progres încurajatoare, raportul subliniază, de asemenea, că va fi necesară cel puțin dublarea eforturilor pentru a se atinge obiectivele ambițioase stabilite pentru sfârșitul acestui deceniu.

 

Progresele în materie de climă și energie în perspectiva anului 2030

UE a redus emisiile nete de gaze cu efect de seră, inclusiv pe cele provenite din aviația internațională, cu 31 % față de nivelurile din 1990, stimulând, în același timp, creșterea economică. În contextul creșterii semnificative a prețurilor gazelor naturale, în 2022 s-a înregistrat o reducere cu 2 % a emisiilor de gaze cu efect de seră ca urmare a scăderilor substanțiale înregistrate în sectorul construcțiilor și în cel industrial, în timp ce emisiile generate de aprovizionarea cu energie și de transporturi au înregistrat o creștere.

Potrivit raportului AEM, pentru a se atinge obiectivul de reducere a emisiilor stabilit pentru 2030, ritmul reducerilor anuale ale emisiilor de gaze cu efect de seră în Europa trebuie să fie de peste două ori mai rapid decât cel al progreselor anuale înregistrate începând din 2005. Sunt necesare reduceri mai rapide în special în cazul emisiilor provenite din domeniul transportului rutier, al construcțiilor, al agriculturii, al deșeurilor și al industriilor mici, toate acestea fiind reglementate de Regulamentul privind partajarea eforturilor. Reducerea consumului de energie și creșterea ponderii energiei din surse regenerabile trebuie accelerate într-o măsură și mai mare pentru a se atinge obiectivele pentru 2030, așa cum sunt prevăzute în Directiva privind eficiența energetică și Directiva privind energia din surse regenerabile, adoptate recent.

De asemenea, raportul indică existența unor progrese notabile în anumite domenii. Deși prezența energiei eoliene și a celei solare în sectorul energiei electrice a fost modestă în 2005, ponderea estimată a acestora în producția de energie electrică a depășit 20 % în 2022. A fost remarcabilă, în special, extinderea recentă a utilizării energiei solare, aceasta crescând cu 28 % în cursul anului 2022. Raportul subliniază, de asemenea, creșterea remarcabilă a vânzărilor de pompe de căldură în cursul anului 2022, precum și creșterea ponderii vehiculelor electrice, care au reprezentat anul trecut 22 % din totalul vânzărilor de mașini noi.

În luna martie 2023, statele membre au raportat peste 3 000 de politici și de măsuri menite să contribuie la îndeplinirea obiectivelor climatice și energetice. Acestea estimează că măsurile aflate deja în vigoare în întreaga Europă ar putea duce la o reducere cu 43 % a emisiilor nete totale de gaze cu efect de seră în 2030, inclusiv în domeniul aviației internaționale, iar măsurile suplimentare planificate în prezent ar stimula o reducere a emisiilor cu 48 %. Anul trecut, statele membre proiectaseră această reducere la un procent total de doar 41 %, depășirea indicând o creștere comună a nivelului de ambiție în întreaga Europă în ultimul an. Totuși, rămâne în continuare o diferență de șapte puncte procentuale față de obiectivul climatic al UE de 55 % pentru 2030.


După anul 2030

Potrivit raportului AEM, în ceea ce privește perioada de după 2030, decalajul dintre obiective și efectul preconizat al politicilor și măsurilor este mai mare. Raportul avertizează că fereastra de oportunitate pentru punerea în aplicare a deciziilor și a tehnologiilor corecte este limitată, ceea ce impune luarea în considerare a neutralității climatice în politicile care vizează mai multe sectoare. În special, raportul subliniază că, în perspectiva anului 2050, este necesar să se accelereze, fără întârziere, eforturile în domeniul transporturilor și al agriculturii, care, până în prezent, au rămas în urma altor sectoare în ceea ce privește reducerea emisiilor, și menționează contribuția esențială a creșterii capacității de eliminare a CO2 în sectorul utilizării terenurilor, al schimbării utilizării terenurilor și al silviculturii.

Actualizarea planurilor naționale privind energia și clima ale statelor membre, ale căror proiecte au început să fie prezentate în vara anului 2023, și planurile naționale finale actualizate privind energia și clima, preconizate pentru 30 iunie 2024, oferă statelor membre ocazia de a institui politici și măsuri mai solide și de a mări nivelurile de ambiție. Raportul afirmă că actualizarea acestor planuri, împreună cu punerea în aplicare rapidă a măsurilor adoptate la nivelul UE sunt ingrediente esențiale pentru atingerea obiectivelor.


Sprijinul acordat de AEM pentru raportarea progreselor înregistrate în legătură cu legislația UE în domeniul climei

AEM lansează, de asemenea, nota sa de informare „Status of reported national adaptation actions in 2023” („Stadiul acțiunilor naționale de adaptare raportate în 2023”), care prezintă situația actuală a politicilor naționale de adaptare. Ambele sunt publicate în același timp în cadrul evaluării progreselor înregistrate în ceea ce privește legislația UE în domeniul climei, care analizează eforturile depuse în statele membre ale UE atât în vederea atenuării schimbărilor climatice, cât și în vederea adaptării la acestea.

 

 

Do you want to know more about the EU's progress towards its 2030 climate and energy goals?

Explore our Climate and Energy platform

© Image by Manh Ngoc Nguyen, Well with Nature /EEA

 

EEA's climate and energy package

Updated climate and energy indicators:

Datasets:

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage