următorul
anteriorul
articole

Știri

Starea mediului în Europa 2020: este nevoie de o schimbare de direcție urgentă pentru a face față provocărilor legate de schimbările climatice, pentru a inversa procesul de degradare și pentru a asigura prosperitatea în viitor

Schimba limba
Știri Publicată 2019-12-04 Data ultimei modificări 2021-11-17
Photo: © Simon Hadleigh-Sparks, My City/EEA
Europa nu își va atinge obiectivele stabilite pentru 2030 dacă nu se întreprind acțiuni urgente în următorii 10 ani pentru a soluționa rata alarmantă a pierderii biodiversității, impactul crescând al schimbărilor climatice și consumul excesiv de resurse naturale. Potrivit celui mai recent raport privind „Starea Mediului”, publicat astăzi de Agenția Europeană de Mediu (AEM), Europa se confruntă cu provocări în domeniul mediului de o amploare și o urgență fără precedent. Cu toate acestea, raportul susține că există motive de speranță în contextul creșterii sensibilizării publicului cu privire la necesitatea orientării către un viitor durabil, al inovațiilor tehnologice, al inițiativelor comunitare în creștere și al intensificării acțiunilor UE, precum Pactul ecologic european.

Mediul european se află într-un punct critic. Avem o oportunitate mică în următorul deceniu pentru a extinde măsurile de protecție a naturii, a reduce impactul schimbărilor climatice și a diminua radical consumul nostru de resurse naturale. 

Hans Bruyninckx, directorul executiv al AEM

Deși politicile europene în domeniul mediului și al climei au contribuit la îmbunătățirea condițiilor de mediu în ultimele decenii, Europa nu înregistrează suficiente progrese, iar perspectivele pentru mediu în următorul deceniu nu sunt pozitive, potrivit raportului „European environment — state and outlook 2020 (SOER 2020)” (Mediul european - situația actuală și perspective 2020). 

SOER 2020 reprezintă cea mai cuprinzătoare evaluare de mediu realizată vreodată pentru Europa. Aceasta oferă o imagine clară a poziției în care se află Europa în contextul îndeplinirii obiectivelor politice pentru 2020 și 2030, precum și a obiectivelor pe termen mai lung și a aspirațiilor pentru 2050 în vederea orientării către un viitor durabil, cu un volum scăzut de emisii de dioxid de carbon. Raportul arată că Europa a înregistrat deja progrese semnificative în ultimele două decenii în ceea ce privește atenuarea schimbărilor climatice, reducând nivelul emisiilor de gaze cu efect de seră. Semne de progres sunt evidente și în alte domenii, precum combaterea poluării aerului și a apei și introducerea de noi politici pentru combaterea deșeurilor de plastic și pentru sprijinirea adaptării la schimbările climatice, a economiei circulare și a bioeconomiei. Mai mult, inițiativa finanțării durabile a UE este prima de acest gen în ceea ce privește rolul sectorului financiar de încurajare a orientării necesare către un viitor durabil.

Apel urgent pentru extinderea și accelerarea schimbărilor

În ciuda acestor realizări importante, Europa nu își va atinge viziunea de sustenabilitate privind „o viață bună, în limitele planetei noastre” doar continuând să promoveze creșterea economică și căutând să gestioneze impactul asupra mediului și la nivel social. Raportul îndeamnă țările europene, liderii și factorii de decizie să profite de ocazie și să utilizeze următorul deceniu pentru a extinde și a accelera în mod radical acțiunile de reimpulsionare a Europei în scopul atingerii obiectivelor și țintelor în materie de politică de mediu pe termen mediu și mai lung, pentru a evita schimbări și daune ireversibile.

Seria actuală de acțiuni în materie de politică europeană oferă o bază esențială pentru progresele viitoare, dar acestea nu sunt suficiente. Europa trebuie să facă lucrurile mai bine, trebuie să abordeze anumite provocări în mod diferit și trebuie să își regândească investițiile.

Atingerea obiectivelor Europei va necesita o mai bună punere în aplicare și coordonare la nivelul politicilor actuale. De asemenea, se vor impune acțiuni politice suplimentare în scopul realizării schimbărilor fundamentale la nivelul sistemelor-cheie de producție și consum, cum ar fi alimentația, energia și mobilitatea, care stau la baza stilurilor noastre de viață moderne și care generează un impact substanțial asupra mediului.

Raportul subliniază, de asemenea, importanța modului în care guvernele pot facilita o tranziție către sustenabilitate, precum și necesitatea unei abordări diferite. De exemplu, Europa ar trebui să regândească modul în care utilizează inovațiile și tehnologiile existente, modul în care ar putea fi îmbunătățite procesele de producție, modul în care ar putea fi stimulată cercetarea și dezvoltarea în domeniul sustenabilității și modul în care ar putea fi stimulate schimbările la nivelul tiparelor de consum și al modurilor de viață.

În cele din urmă, realizarea unei astfel de schimbări va necesita investiția într-un viitor durabil și încetarea utilizării fondurilor publice pentru subvenționarea activităților care dăunează mediului. Europa va înregistra un câștig enorm de pe urma unei astfel de schimbări la nivelul priorităților de investiții datorită oportunităților economice și sociale pe care le poate genera. În același timp, un element crucial îl va reprezenta ascultarea preocupărilor publice și asigurarea unui sprijin larg pentru o astfel de schimbare – o tranziție socială echitabilă.

Raportul privind starea mediului este perfect sincronizat pentru a ne oferi impulsul suplimentar de care avem nevoie la începutul unui nou ciclu de cinci ani în cadrul Comisiei Europene și pe măsură ce ne pregătim să prezentăm Pactul ecologic european. În următorii cinci ani vom pune în aplicare o agendă cu adevărat transformatoare, introducând noi tehnologii nepoluante, sprijinind cetățenii în procesul de adaptare la noi oportunități de muncă și industrii în schimbare, precum și îndreptându-ne către sisteme de mobilitate mai curate și mai eficiente și către o alimentație și agricultură mai durabile. Vor exista multiple beneficii pentru Europa și pentru europeni dacă reușim aceste schimbări, iar economia și planeta noastră vor avea de câștigat, de asemenea. Aceasta este o provocare globală urgentă și o oportunitate unică pentru Europa

rans Timmermans, vicepreședinte executiv al Comisiei Europene

 

„Mediul european se află într-un punct critic. Avem o oportunitate mică în următorul deceniu pentru a extinde măsurile de protecție a naturii, a reduce impactul schimbărilor climatice și a diminua radical consumul nostru de resurse naturale. Evaluarea noastră relevă faptul că schimbările graduale au generat progrese în anumite domenii, însă clar insuficiente pentru îndeplinirea obiectivelor noastre pe termen lung. Dispunem deja de cunoștințele, tehnologiile și instrumentele care se impun pentru a face ca sistemele-cheie de producție și consum, cum ar fi alimentația, mobilitatea și energia, să devină sustenabile. Bunăstarea și prosperitatea noastră în viitor depind de aceasta și de capacitatea noastră de a beneficia de acțiuni la nivelul întregii societăți pentru a aduce schimbarea și a crea un viitor mai bun”, a declarat Hans Bruyninckx, directorul executiv al AEM.

Starea mediului s-a agravat, perspectivele sunt eterogene

În ansamblu, tendințele în materie de mediu la nivel european nu s-au îmbunătățit de la data ultimului raport al AEM privind starea mediului din 2015. Evaluarea relevă faptul că, deși majoritatea obiectivelor pentru anul 2020 nu vor fi realizate, în special cele privind biodiversitatea, există încă șanse pentru a atinge țintele și obiectivele pe termen mai lung, și anume pentru 2030 și 2050.

Europa a înregistrat progrese mari din perspectiva utilizării eficiente a resurselor și a economiei circulare. Tendințele recente evidențiază însă o încetinire a progresului înregistrat în domenii precum reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, a emisiilor industriale, a deșeurilor generate, precum și a creșterii eficienței energetice și a ponderii energiei regenerabile. În perspectivă, rata actuală a progresului nu va fi suficientă pentru a atinge țintele privind clima și energia pentru 2030 și 2050.

Protecția și conservarea biodiversității și a naturii la nivel european reprezintă în continuare cel mai vast domeniu în care nivelul progresului este descurajator. Dintre cele 13 obiective specifice de politică stabilite pentru 2020 în acest domeniu, doar două vor fi probabil îndeplinite: desemnarea ariilor protejate marine și a ariilor protejate terestre. În perspectiva anului 2030, dacă tendințele actuale se mențin, acestea vor avea ca rezultat continuarea deteriorării naturii și a poluării aerului, apei și solului.

Impactul schimbărilor climatice și a poluării atmosferice și fonice asupra mediului și sănătății umane reprezintă și ele în continuare motive de îngrijorare. Expunerea la pulberi în suspensie duce în fiecare an la aproximativ 400 000 de cazuri de deces prematur la nivel european, țările din centrul și estul Europei fiind afectate în mod disproporționat. De asemenea, motivele de îngrijorare în ceea ce privește substanțele chimice periculoase și riscurile pe care acestea le prezintă sunt în creștere. În viitor, perspectivele de reducere a riscurilor de mediu asupra sănătății ar putea fi îmbunătățite printr-o mai bună integrare a politicilor în domeniul mediului și sănătății.

Tabelul ES.1 Sinteza tendințelor din trecut, a perspectivelor și a posibilității de realizare a obiectivelor/țintelor de politică

Notă: Anul asociat obiectivelor/țintelor nu este anul exact al atingerii țintelor, ci indică intervalul de timp aferent obiectivelor/țintelor respective.

Tendințe și proiecții ale emisiilor de gaze cu efect de seră la nivelul UE-28, 1990-2050

Tendințe și proiecții ale emisiilor de gaze cu efect de seră la nivelul UE-28, 1990-2050

Sursa: SOER 2020 p.158

Un viitor durabil este încă posibil: unde se impun acțiuni?

Îndeplinirea obiectivelor UE privind o economie sustenabilă, cu emisii reduse de carbon este încă posibilă. Raportul evidențiază șapte domenii-cheie în care se impun acțiuni îndrăznețe pentru a reimpulsiona Europa în vederea atingerii obiectivelor și aspirațiilor sale pentru 2030 și 2050.

  1. Realizarea potențialului neîndeplinit al politicilor existente în materie de mediu. Punerea în aplicare în totalitate a politicilor existente ar face ca Europa să avanseze puternic către îndeplinirea obiectivelor de mediu pe care și le-a asumat pentru 2030.
  2. Adoptarea sustenabilității drept cadru pentru elaborarea politicilor. Dezvoltarea cadrelor de politici pe termen lung, cu ținte obligatorii — începând cu sistemul alimentar, substanțele chimice și amenajarea teritoriului — va stimula și orienta întreprinderea de acțiuni coerente la nivelul domeniilor de politică și al societății.
  3. Poziționarea în fruntea acțiunilor internaționale de obținere a sustenabilității. UE ar trebui să se folosească de influența diplomatică și economică pentru a încuraja adoptarea de acorduri internaționale ambițioase în domenii precum biodiversitatea și utilizarea resurselor.
  4. Stimularea inovării în întreaga societate. Schimbarea traiectoriei actuale va depinde mult de apariția și răspândirea diverselor forme de inovare care pot genera noi moduri de gândire și de viață.
  5. Extinderea investițiilor și reorientarea sectorului financiar în vederea sprijinirii proiectelor și afacerilor durabile. Aceasta presupune investiții în viitor, prin utilizarea deplină a fondurilor publice în scopul de a sprijini inovațiile și soluțiile bazate pe natură, prin achiziții durabile și prin măsuri de susținere a sectoarelor și regiunilor afectate. De asemenea, aceasta presupune implicarea sectorului financiar în investiții durabile, prin punerea în aplicare și dezvoltarea Planului de acțiune al UE privind finanțarea durabilă.
  6. Gestionarea riscurilor și asigurarea unei tranziții echitabile din punct de vedere social. Pentru o tranziție reușită către sustenabilitate este nevoie ca societățile să recunoască riscurile potențiale, oportunitățile și compromisurile și să găsească modalități de a le gestiona. Politicile UE și naționale au un rol esențial în realizarea „tranzițiilor echitabile”, asigurându-se că nimeni nu este lăsat în urmă.
  7. Consolidarea cunoștințelor și a know-how-ului. Aceasta presupune punerea unui accent mai mare pe înțelegerea sistemelor care generează presiuni asupra mediului, a căilor de parcurs către sustenabilitate, a inițiativelor promițătoare și a obstacolelor din calea schimbării. Continuarea consolidării capacității este necesară pentru a ne croi un drum într-o lume caracterizată de schimbări rapide, investind în educație și competențe.

Context – Notă către editori

Raportul „European environment – state and outlook 2020” (Mediul european - situația actuală și perspective 2020) este publicat de AEM o dată la cinci ani, în acord cu regulamentul AEM. SOER 2020 este al șaselea raport SOER publicat de AEM începând cu anul 1995. Acesta furnizează informații științifice solide referitoare la modul în care trebuie să răspundem provocărilor majore și complexe cu care ne confruntăm, cum ar fi schimbările climatice, pierderea biodiversității și poluarea aerului și a apei. SOER 2020 a fost elaborat în strânsă colaborare cu Rețeaua europeană de informare și observare a mediului (Eionet) din cadrul AEM. Raportul se întemeiază pe vasta expertiză a Eionet la nivel de experți și oameni de știință de renume în domeniul mediului, la nivelul celor 33 de țări membre ale AEM și al celor șase țări cooperante.

De asemenea, sunt disponibile:

Raportul integral SOER 2020 - Evaluare integrată

Rezumatul SOER 2020 (traduceri disponibile)

Rezumat web SOER 2020

 

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage