următorul
anteriorul
articole

Press Release

AEM dezvăluie prima hartă digitală privind schimbările petrecute in peisajul Europei

Schimba limba
Press Release Publicată 2004-11-17 Data ultimei modificări 2016-06-28
Prima hartă digitală a schimbărilor multiple intervenite în peisajul Europei începând din 1990 a fost dezvăluită astăzi, dând posibilitate factorilor de decizie politica să tragă învăţăminte despre felul în care deciziile lor în domenii cum ar fi agricultura şi transporturile influenţează teritoriul Europei ca resursa finita şi mediul în general.

COMUNICAT DE PRESĂ


Copenhaga/Brussels, 17 Noiembrie 2004


AEM dezvăluie prima hartă digitală privind schimbările petrecute in peisajul Europei


Prima hartă digitală a schimbărilor multiple intervenite în peisajul Europei începând din 1990 a fost dezvăluită astăzi, dând posibilitate factorilor de decizie politica să tragă învăţăminte despre felul în care deciziile lor în domenii cum ar fi agricultura şi transporturile influenţează teritoriul Europei ca resursa finita şi mediul în general.


Agenţia Europeană de Mediu (în engleză: EEA) a prezentat rezultatele proiectului său Corine Land Cover (CLC) 2000 în cadrul unei reuniuni la nivel înalt ţinută la Brussels în prezenta unor reprezentanţi a numeroase departamente ale Comisiei Europene - cum ar fi politica regională, agricultura, cercetare şi mediu - a reprezentanţilor Agenţiei Spaţiale Europene şi ai ţările membre şi viitoare membre ale EEA.


Utilizând o metodologie comună, CLC2000 furnizează un inventar standardizat al amenajării teritoriului Europei la nivelul anului 2000 ca şi al schimbărilor ce au intervenit în ultimii zece ani de la primul CLC inventar realizat la sfarsitul anilor 1980. Ambele produse sunt gratuit accesibile publicului pe website-ul EEA.


Combinaţia realizată de CLC2000 între detaliul local şi anvergura geografică rămâne inegalat faţă de oricare alt program informaţional mondial de informare privind amenajarea teritoriului. Proiectul cuprinde deja 30 de ţări europene iar numărul acestora se aşteaptă să crească în 2005.


"Corine Land Cover 2000 va ajuta factorii politici sa formuleze politici realiste politici la adoptarea şi la planifice un viitor mai durabil pentru Europa", spunea Prof. Jacqueline McGlade, Director Executiv al EEA.


Este un instrument unic ce face posibilă măsurarea relaţiei dinamice dintre numeroasele utilizări ale teritoriului şi impactul acestora - şi, din păcate, prea adesea, conflictele care rezultă ca urmare a aplicării diferitelor politici sectoriale cum ar fi agricultura, politica regională şi transportul.


EEA a produs CLC2000 cu ajutorul IMAGE2000, un program de imagini satelitare realizat împreună cu Centrul de Cercetare Comuna (JRC) al Comisiei Europene. Au fost de asemenea utilizate imagini aeriene şi fotografii la nivelul solului.


Pe baza rezultatelor componentei IMAGE2000, experţii din întreaga Europă au produs hărţi detaliate ce înfăţişează 44 de tipuri diferite de acoperire a teritoriului, ca de exemplu 'reţeaua urbană continuă', 'păşuni' şi 'terenuri arabile neirigate'.


Se preconizează ca CLC2000 va avea o mare varietate de utilizări. Sondajul realizat privind utilizarea inventarului precedent CLC1990 a arătat ca acesta a fost folosit de specialişti din domenii, cum ar fi cercetarea, agricultura, planificarea teritoriului, silvicultura, educaţia, transporturile, demografia, turismul, energia şi sănătatea, alături bineinteles de protecţia mediului. S-a utilizat de asemenea în unele aplicaţii comerciale, cum ar fi la producerea de atlasuri şi în sistemele de navigaţie pentru autovehicule.


În domeniul politicii de mediu, utilizările CLC2000 privesc asistarea activitatilor de protecţie a ecosistemelor, stoparea pierderii diversităţii biologice, identificarea impactelor produse de schimbările climatice, evaluarea progreselor din domeniul agriculturii şi implementarea Directivei-cadru privind Apa a Uniunii Europene. CLC2000 va contribui de asemenea la implementarea prioritatilor cheie cuprinse in cel de-al 6-lea Program de acţiune asupra mediului al UE.


CLC2000 poate indica, de exemplu, unde are loc o intensificare a fragmentarii teritoriului ca urmare a construcţiei de şosele şi a altor cai de comunicaţie, mărind riscul ca ecosistemele să nu mai poată să se conecteze între ele, punând astfel în pericol supravieţuirea florei şi a faunei.


În domeniul agriculturii, CLC2000 poate arata locul unde au loc schimbări structurale majore, daca acestea sunt continue sau se intensifică, cum ar fi de exemplu transformarea păşunilor în teren arabil (sau invers), extinderea sau reducerea terenurilor desţelenite şi a terenurilor scoase din producţie ("neutilizat temporar") sau abandonarea completă.


În următorii doi ani, EEA intenţionează să efectueze o analiză detaliată a schimbărilor revelate de CLC2000. Printre constatările iniţiale, se numără în multe regiuni expansiunea aşezărilor urbane în anii 1990, ca de exemplu in Italia, Olanda, Germania de Est şi Irlanda.


"Ritmul rapid de extindere a aşezărilor urbane în Germania de Est este un avertisment asupra modului cum s-ar putea dezvolta Polonia vecină în cazul când nu se va lua o măsură pentru a atenua o astfel de dezvoltare, Polonia în prezent fiind eligibila pentru finanţare UE in materie de politica regionala."


"În acelaşi timp însă, putem observa că în Irlanda, expansiunea urbană se dezvoltă nu în jurul oraşelor dar în principal în zonele rurale. Această dezvoltare socio-economica ar putea fi încurajată de către finanţarea dezvoltării rurale sub egida Politicii Agricole Comune a UE" a adăugat Prof. McGlade.


CLC2000 este accesibil la http://dataservice.eea.europa.eu, unde se pot găsi de asemenea si hărţi ilustrative în zone selecţionate ce pun în evidenţă schimbările petrecute între 1990 şi 2000. Datele privind IMAGE2000 pot fi accesate la http://image2000.jrc.it/.


Nota Editorului


  • Realizarea proiectului CLC2000 a însumat munca a cca. 300 de experţi din aproape 100 de organizaţii din întreaga Europă şi a costat aproximativ 13 milioane euro. Crearea bazei de date CLC2000 a necesitat 150 persoane/ani de muncă.
  • CLC2000 va servi de asemenea iniţiativei "Inspire" (Infrastructură pentru informaţiile spaţiale în Europa) Aceasta urmăreşte crearea unei baze de date uniforme privind informaţiile geografice, ca suport pentru politicile de protecţie a mediului, dezvoltare a infrastructurii, agriculturii şi a navigaţiei maritime. Vezi http://www.ec-gis.org/inspire
  • CLC2000 contribuie de asemenea la iniţiativa (GMES) Monitorizare Globală pentru Mediu şi Securitate, iniţiativa derulată de Comisia Europeană si Agenţia Spaţială Europeană, care, începând cu 2008, va furniza informaţii asupra mediului printr-un sistem combinat de observare aer-spaţiu şi monitorizare la sol.
  • Corine înseamnă "Coordonarea Informaţiilor asupra Mediului". Programul a fost iniţiat în 1985, înainte de crearea EEA.

Despre EEA


Agenţia Europeanã de Mediu este principalul organ public din Europa dedicat furnizării de informaţii sigure, independente, asupra mediului, pentru factorii politici şi public. Operaţionalã în Copenhaga începând din anul 1994, EEA este în centrul reţelei europene de observare şi informare asupra mediului (Eionet), reţea ce cuprinde aproape 300 de organisme pe tot cuprinsul Europei şi prin care aceasta colectează şi distribuie informaţii şi date legate de mediu. Organ al UE, Agenţia este deschisã tuturor ţãrilor care îi împărtăşesc obiectivele. În prezent, numãrã 31 de ţãri membre, cele 25 de state membre ale UE, cele trei ţãri candidate - Bulgaria, România şi Turcia -- precum şi Islanda, Liechtenstein şi Norvegia. Un acord de aderare la EEA a fost iniţiat şi cu Elveţia. Statele Vest Balcanice - Albania, Bosnia şi Herţegovina, Croaţia, Fosta Republica Iugoslava a Macedoniei şi Serbia şi Muntenegru - au aplicat pentru a deveni membre ale Agenţiei.


Links


IMAGE 2000:


CLC2000:Permalinks

Acţiuni asupra documentului