sonraki
önceki
öğeler

Press Release

AÇA Avrupa'nın değişen çevresinin ilk dijital haritasını kullanıma açıyor

Dili değiştir
Press Release Yayınlandı 17.11.2004 Son değiştirilme 28.06.2016
Avrupa'nın çevresel yapısında 1990'dan bu yana meydana gelen çok sayıda değişikliğin ilk dijital haritası, politika belirleyicilerinin tarım ve ulaşım gibi alanlardaki kararlarının bölgenin sınırlı arazi kaynaklarını ve daha geniş anlamda çevreyi nasıl etkilediği konusunda sonuçlar çıkarabilmelerini sağlamak üzere bugün kullanıma sunuldu.

BASIN BÜLTENİ


Kopenhag/Brüksel, 17 Kasım 2004


AÇA Avrupa'nın değişen çevresinin ilk dijital haritasını kullanıma açıyor


Avrupa'nın çevresel yapısında 1990'dan bu yana meydana gelen çok sayıda değişikliğin ilk dijital haritası, politika belirleyicilerinin tarım ve ulaşım gibi alanlardaki kararlarının bölgenin sınırlı arazi kaynaklarını ve daha geniş anlamda çevreyi nasıl etkilediği konusunda sonuçlar çıkarabilmelerini sağlamak üzere bugün kullanıma sunuldu.


Avrupa Çevre Ajansı (AÇA), Corine Arazi Kapsamı (CLC) 2000 projesinin sonuçlarını, Brüksel'de düzenlediği üst düzey bir etkinlikle bölgesel politika, tarım, araştırma ve çevre gibi bazı Avrupa Komisyonu Daireleri ile Avrupa Uzay Ajansı ve AÇAüyeleri ile potansiyle üye ülke temsilcilerine açıkladı.


Ortak bir metodoloji kullanan CLC2000, 2000 yılı için Avrupa'nın arazi kapsamının ve 1980'lerin sonlarında ilk CLC gerçekleştirildikten sonra meydana gelen değişikliklerin ilk standartlaştırılmış incelemesini sunmaktadır. Her iki ürün de ücretsiz olarak AÇA'nın web sitesinden edinilebilir.


CLC2000'in coğrafi genişlik ve yerel ayrıntı bileşiminin benzeri dünyadaki başka hiçbir Arazi Kapsamı bilgi programında bulunmamaktadır. Proje daha şimdiden 30 ülkeyi kapsamakta olup bu sayının 2005'te artması beklenmektedir.


AÇA İdari Müdürü Prof. Jacqueline McGlade "Corine Arazi Kapsamı 2000, politika belirleyicilerinin daha iyi politikalar üretmesine ve Avrupa için daha gerçekleştirilebilir bir gelecek planlamasına yardımcı olacaktır", dedi.


AÇA CLC2000'i Avrupa Komisyonu'nun Ortak Araştırma Merkezi ile birlikte gerçekleştirilen bir uydu görüntüleme programı olan IMAGE2000'den üretmiştir. Hava fotoğrafları ile yere yakın görüntüleme yöntemleri de kullanılmıştır.


Avrupa'nın dört bir yanından uzmanlar IMAGE2000'den faydalanarak 'sürekli kentsel doku', 'mera' ve 'sulanmayan ekilebilir tarım arazisi' gibi 44 farklı arazi türünü gösteren ayrıntılı haritalar üretmişlerdir.


CLC2000'in geniş bir kullanıcı yelpazesinin ilgisini çekmesi beklenmektedir. 1990 CLC incelemesine çevrenin yanı sıra, araştırma, tarım, fiziksel planlama, ormancılık, eğitim, ulaşım, demografi, turizm, enerji ve sağlık alanlarında çalışan kişiler erişimde bulunmuştur. Örneğin bu uygulama, atlaslarda ve taşıt seyir sistemleri gibi bazı ticari uygulamalarda da kullanılmıştır.


Politika bağlamında, CLC2000'in faydalı olduğu alanlar arasında ekosistemlere destek sağlama, biyolojik çeşitlilik kaybını durdurma, iklim değişiminin etkilerini izleme, tarımdaki gelişmeleri değerlendirme ve Avrupa Birliği'nin Su Çerçeve Direktifi'ni uygulama da bulunmaktadır. Böylece CLC2000, AB'nin 6. çevre eylem planının öncelikli alanlarının uygulanmasına da yardımcı olacaktır.


Örneğin CLC2000, yol ya da diğer altyapıların neden olduğu arazi bölünmesinin ilerleyişindeki olumsuzluğu tespit ederek ekosistemlerin birbirleriyle bağlantı kuramaması riskinin arttığı, flora ve faunalarının yaşamlarını sürdürmesinin tehlikeye girdiği yerleri gösterebilir.


Meraların ekilebilir tarım arazilerine dönüştürüldüğü (veya tersi), nadas arazilerinin genişlediği veya azaldığı, arazilerin üretimden çıkarıldığı ('bir kenara ayrılan') veya tarımın tamamen bırakıldığı yerler gibi belli başlı yapısal değişimlerin devam etmekte veya yoğunlaşmakta olduğu yerler de bu harita tarafından gösterebilir.


AÇA önümüzdeki iki yıl içinde CLC2000'in ortaya çıkardığı değişikliklerin ayrıntılı bir analizini gerçekleştirmeyi planlamaktadır. İlk bulgular arasında 1990'larda İtalya, Hollanda, Doğu Almanya ve İrlanda dahil olmak üzere pek çok bölgede artan düzensiz kentleşme gelmektedir.


Prof. McGlade, "Doğu Almanya'daki düzensiz kentleşmede görülen büyük artış, böyle bir gelişimi daha selim kılmak için eyleme geçilmemesi durumunda artık AB bölgesel gelişim fonlarından faydalanabilen komşu Polonya'nın nasıl gelişebileceği konusunda bir uyarı teşkil edebilir", demektedir.


Prof. McGlade, "Bu arada, İrlanda'daki kentleşmenin kentlerin etrafında değil daha çok uzak kırsal alanlarda yoğunlaştığını görmekteyiz. Bu sosyo-ekonomik gelişme, AB'nin Ortak Tarım Politikası kapsamında sağlanan kırsal gelişim fonları tarafından teşvik ediliyor olabilir", diye ekledi.


CLC2000, 1990 ve 2000 arasında belli bölgelerdeki değişiklikleri vurgulayan aydınlatıcı haritaların da bulunduğu http://dataservice.eea.europa.eu adresinde bulunabilir. IMAGE2000 verilerine http://image2000.jrc.it/ adresinden ulaşılabilir.


Editörlere Notlar


  • CLC2000'in geliştirilmesi için Avrupa çapında 100 örgütten yaklaşık 300 uzman çalıştı ve yaklaşık maliyet 13 milyon euro civarında gerçekleşti. CLC2000 veri tabanının oluşturulması yaklaşık 150 adam-yılık bir çalışma yı gerektirdi.
  • CLC2000, Avrupa Komisyonu'nun 'Inspire' (Avrupa'da mekansal bilgi için altyapı) girişimi için bir girdi oluşturacaktır. Bu girişim, çevre koruma politikaları, altyapı geliştirme, tarım ve denizcilik için tutarlı coğrafi bilgilerden oluşan bir veritabanı kurmayı amaçlamaktadır. Ayrıntılar için http://www.ec-gis.org/inspire adresine bakınız.
  • CLC2000 ayrıca, Avrupa Komisyonu ve Avrupa Uzay Ajansı tarafından yürütülen ve 2008'den itibaren hava ve uzay tabanlı gözlem sistemleri ile saha izlemenin bir bileşimi yoluyla çevre bilgileri sağlayacak olan Çevre ve Güvenlik için Küresel İzleme (GMES) girişimine de katkı sağlamaktadır.
  • Corine 'Çevre Bilgileri Koordinasyonu' anlamına gelmektedir. Program, AÇA kurulmadan önce 1985'te oluşturulmuştur.

AÇA Hakkında


Avrupa Çevre Ajansı, görevi politika belirleyicilere ve halka çevreyle ilgili sağlıklı, bağımsız bilgi sunmak olan Avrupa'nın önde gelen kamu kuruluşudur. Faaliyetlerini 1994 yılından beridir Kopenhag'da sürdürmekte olan AÇA, Avrupa çapında yaklaşık 300 kurumdan oluşan bir ağ yoluyla çevreyle ilgili veri ve bilgileri toplayan ve yayan Avrupa Çevre Bilgi ve Gözlem Ağının (Eionet) merkezidir. Bir AB kurumu olan Ajans, hedeflerini paylaşan tüm uluslara açıktır. Ajansın halen 31 üyesi vardır: Bunlardan 25'i AB Üyesi, üçü AB aday ülkesi - Bulgaristan, Romanya ve Türkiye - ve diğer üçü de İzlanda, Liechtenstein ve Norveç'tir. İsviçre'yle bir üyelik anlaşması paraf edilmiştir. Batı Balkan ülkeleri de - Arnavutluk, Bosna Hersek, Makedonya Eski Yugoslav Federal Cumhuriyeti ve Sırbistan Karadağ - da üyelik için başvuruda bulunmuştur.


Links


IMAGE 2000:


CLC2000:Permalinks

Topics

Belge İşlemleri