următorul
anteriorul
articole

Press Release

Europa trebuie să utilizeze apa mai eficient

Schimba limba
Press Release Publicată 2012-03-08 Data ultimei modificări 2019-01-08
Europa trebuie să-şi redubleze eforturile de utilizare mai eficientă a apei pentru a evita subminarea economiei sale, se afirmă în noul raport al Agenţiei Europene a Mediului (AEM). Utilizarea ineficientă a apei are consecinţe semnificative asupra resurselor de care au nevoie ecosistemele şi oamenii, elemente esenţiale ale productivităţii şi securităţii europene.

Agricultura, producerea energiei, industria, sistemul public de alimentare cu apă şi ecosistemele sunt toate importante şi fiecare dintre ele are nevoie de această resursă limitată. Întrucât schimbările climatice fac ca resursele de apă să fie mai puţin previzibile, este foarte important ca Europa să utilizeze mai eficient apa pentru ca toţi consumatorii să poată beneficia de ele.

Jacqueline McGlade, directorul executiv al AEM

Raportul „Towards Efficient use of water resources in Europe” (Către o utilizare eficientă a resurselor de apă în Europa), publicat de AEM, susţine gestionarea integrată a resurselor de apă, începând cu o mai bună punere în aplicare a legislaţiei în vigoare.

„Resursele de apă se află sub presiune în multe părţi din Europa, iar situaţia continuă să se înrăutăţească”, a afirmat Jacqueline McGlade, directorul executiv al AEM.

„Agricultura, producerea energiei, industria, sistemul public de alimentare cu apă şi ecosistemele sunt toate importante şi fiecare dintre ele are nevoie de această resursă limitată. Întrucât schimbările climatice fac ca resursele de apă să fie mai puţin previzibile, este foarte important ca Europa să utilizeze mai eficient apa pentru ca toţi consumatorii să poată beneficia de ele. Resursele de apă trebuie gestionate la fel de eficient ca orice alte resurse naturale naţionale.”

Deficitul de apă are consecinţe grave asupra economiilor care se bazează pe agricultură şi industrie. În unele cazuri, s-a ajuns chiar la restricţii de apă potabilă în anumite părţi ale Europei. De asemenea, există efecte indirecte asupra economiei, cum ar fi debituri scăzute ale apelor râurilor, niveluri scăzute ale lacurilor şi apelor subterane, precum şi dispariţia zonelor umede, care pot avea efecte distructive asupra sistemelor naturale care stau la baza productivităţii economice.

Se constată din ce în ce mai mult că în anumite părţi ale Europei există o concurenţă intensă pentru resursele de apă. Pe teritoriul Uniunii Europene (UE), agricultura consumă aproximativ un sfert din apa provenită din mediul natural, dar acest consum poate ajunge chiar la 80% în sudul Europei. În plus, sistemul public de alimentare cu apă totalizează aproximativ o cincime din consumul de apă în Europa, peste un sfert din acesta doar pentru a utiliza toaleta. Instalaţiile hidroelectrice modifică, de asemenea, structura naturală şi debitul râurilor şi lacurilor, având consecinţe asupra ecosistemelor.

Agricultura este un sector în care consumul poate fi cu uşurinţă eficientizat, căci o mare parte din apă este utilizată ineficient pentru irigarea culturilor. Calcule estimative au arătat că aproximativ un sfert din apa utilizată pentru irigare în Europa ar putea fi economisită doar prin schimbarea tipului de conductă sau de canal. Sistemul public de alimentare cu apă poate deveni mai eficient, unele state membre ale UE înregistrând pierderi de până la 50% din apa potabilă.

Conform raportului, utilizarea ineficientă a apei duce la un consum mai mare de energie, cu costuri financiare şi de mediu suplimentare. În vreme ce energia necesară pentru pomparea şi tratarea apei dulci pentru ca aceasta să devină potabilă este de aproximativ 0,6 kWh/m3, pentru desalinizarea apei de mare sunt necesari încă 4 kWh/m3. În mai multe ţări europene se foloseste  tehnologia de desalinizare, dar mai ales în Spania, care este una din ţările care utilizează cel mai mult desalinizarea la nivel mondial.

Raportul susţine că autorităţile ar trebui să stabilească obiective de mediu clare pentru consumul de apă, în limitele unui consum durabil. Obiectivele nu vor fi identice, depinzând de resursele disponibile, dar ar trebui concepute astfel încât mediul natural să aibă suficientă apă pentru a funcţiona. Este necesară o formă de „disociere” pentru ca productivitatea economică în creştere să nu implice creşterea consumului de apă şi a consecinţelor asupra mediului.

În cursul timpului, preţul apei în Europa a reflectat rareori adevăratul cost financiar de alimentare cu apă sau costul economic pentru mediu. Aceasta a dus la poluare şi la deficitul de apă şi a implicat costuri pentru mediu şi societate. De exemplu, în mod obişnuit, populaţia trebuie să plătească costurile pentru tratarea apei potabile contaminate de agricultură şi industrie. Dacă s-ar aplica un preţ corect pe consumul de apă, s-ar putea stimula utilizarea mai eficientă a apei şi inovaţia tehnologică. Aplicarea efectivă a taxelor, subvenţiilor, mecanismelor de piaţă, sistemelor de stabilire a preţurilor şi a altor instrumente economice poate să ajute, de asemenea, la echilibrarea cererilor de apă, care pot genera conficte.

În cursul acestui an, publicaţia Comisiei Europene „Blueprint to safeguard Europe’s waters” (Planul pentru salvgardarea apelor Europei) va prezenta eforturile necesare în materie de legislaţie în acest domeniu. Pe tot parcursul anului 2012, AEM va publica o serie de rapoarte privind aspecte legate de resursele de apă şi va analiza provocările şi oportunităţile din acest domeniu.

Permalinks

Geographic coverage

Acţiuni asupra documentului