următorul
anteriorul
articole

Press Release

Epansiunea urbană - O problemă ignorată a Europei

Schimba limba
Press Release Publicată 2006-11-22 Data ultimei modificări 2016-06-03
Este nevoie de politici UE care să ghideze o planificare urbană eficientă

Expansiunea urbana continuă şi rapidă ameninţă echilibrul ecologic, social şi economic al Europei, afirmă un nou raport făcut astăzi public de Agenţia Europeană de Mediu (AEM) la Copenhaga.

Raportul, intitulat „Epansiunea urbană în Europa — o problemă ignorată a Europei”, arată că multe dintre problemele de mediu din Europa sunt provocate de catre expansiunea rapidă a zonelor urbane. Fenomenul de globalizare, reţelele de transport transfrontieră, schimbarile la scară larga din plan societal, economic şi demografic şi diferenţele dintre legisţatiile naţionale privind amenajarea teritoriului sunt câţiva dintre factorii majori care duc la modificarea mediului urban. Se impune o politica UE care să coordoneze si controleze amenajarea teritoriului, se arată in raport.

Epansiunea urbană se produce atunci când rata conversiei de utilizare a teritoriului depăşeşte rata de creştere a populaţiei. Peste un sfert din teritoriul Uniunii Europene a fost deja urbanizat, menţionează raportul. Europenii trăiesc mai mult şi tot mai multe persoane locuiesc singure, creând o cerere mai mare de spaţiu locativ. Călătorim pe distanţe mai mari şi consumăm mai mult. Între 1990 şi 2000, peste 800 000 de hectare din teritoriul Europei reprezentau terenuri construite. Această suprafaţă este echivalentă cu de trei ori suprafaţa Luxemburgului. Dacă tendinţa se menţine, zona europeană urbanizată se va dubla într-un interval de numai un secol.

Extinderea oraşelor impune un consum mai mare de energie, necesită o infrastructură de transport suplimentară şi necesită zone mai mari de teren. Toate acestea afectează mediul natural şi duc la cresterea emisiilor de gaze cu efect de seră, care, la rândul lor, produc atât modificări climatice, cât şi valori crescute de poluare atmosferică şi fonică. Drept consecinţă, epansiunea urbană are un impact direct asupra calităţii vieţii populaţiei care locuieşte în oraşe şi în zonele pre-urbane.

„Expansiunea urbană este mai degraba reflectarea unui nou stil de viaţă şi a unor noi modele de consum decât al unei populaţii în creştere. Cererile mai mari de locuinţe, resurse alimentare, transport şi turism se reflectă intr-o nevoie crescută de teritoriu. Terenurile agricole din jurul oraşelor sunt adesea evaluate la preţuri mici şi acest aspect facilitează expansiunea urbană vis-a-vis de presiunea exercitata de factorii menţionaţi anterior”, a afirmat prof. Jacqueline McGlade, director executiv al AEM.

„Fondurile structurale şi de coeziune ale UE, factori de influenţă care afectează societăţile europene, reprezintă şi ele cauze ale extinderii urbanizării în Europa. Impactul acestor fonduri este in special relevant mai ales in ceea ce priveşte modul in care UE şi statele membre planifică modul de utilizare a bugetelor viitoare ale UE. Noile state membre, în special, se vor confrunta cu schimbări radicale. Acestea ar trebui să aibă la dispoziţie politici cadru care să le ajute să evite problemele de mediu pe care o astfel de infuzie de fonduri o poate incuraja”, a mai declarat prof. McGlade.

Raportul conţine studii de caz efectuate în şapte oraşe europene, care evidenţiază atât abordări pozitive, cât şi unele mai puţin fericite ale planificării urbane în decursul ultimilor 50 de ani. Cu toate acestea, raportul subliniază că expansiunea nu este un fenomen izolat şi că afectează aproape toate oraşele europene. Raportul sugerează posibile acţiuni şi politici viitoare care ar putea să abordeze această problema continuă a extinderii exansiunii urbane.

Note pentru editor:

Informaţii generale despre raport
Prezentul raport a fost pregătit de Centrul comun de cercetare (JRC) al AEM şi al Comisiei Europene.

Pentru a accesa raportul faceţi clic pe următorul link: Epansiunea urbană în Europa — o problemă ignorată a Europei

EEA Briefing 4/2006 - Expansiunea Urbană în Europa

Despre Agenţia Europeană de Mediu (AEM):

Sediul AEM se află la Copenhaga. Obiectivul agenţiei este de a contribui la realizarea unor îmbunătăţiri semnificative şi cuantificabile ale mediul în Europa, prin furnizarea, în timp util, a unor informaţii bine orientate, relevante şi fiabile factorilor de decizie şi publicului.

Informaţii de contact:

Brendan Killeen               
Ataşat de presă               
Telefon: +45 33 36 72 69       
Telefon mobil: +45 23 68 36 71        
E-mail: brendan.killeen@eea.europa.eu    

Marion Hannerup
Director de comunicare şi de relaţii cu companiile
Telefon: +45 33 36 71 60
Telefon mobil: +45 51 33 22 43
E-mail: marion.hannerup@eea.europa.eu

Permalinks

Acţiuni asupra documentului