ďalej
späť
body

Press Release

Živelná mestská výstavba - ignorovaná environmentálna výzva pre Európu

Zmeniť jazyk
Press Release Publikované 22. 11. 2006 Posledná zmena 03. 06. 2016
EÚ musí zaviesť politiku na usmernenie efektívneho urbanistického plánovania

Neustála a rýchla živelná mestská výstavba ohrozuje environmentálnu, sociálnu a ekonomickú rovnováhu Európy, uvádza sa v novej správe, ktorú dnes v Kodani uverejnila Európska environmentálna agentúra (EEA).
 
Správa s názvom „Živelná mestská výstavba v Európe – ignorovaná výzva” ukazuje, koľko environmentálnych problémov v Európe je spôsobených rýchlo sa rozrastajúcimi  mestskými oblasťami. Najväčšími spúšťačmi zmien mestského životného prostredia sú okrem svetovej ekonomiky, cezhraničných dopravných sietí a veľkých spoločenských, hospodárskych a demografických zmien aj rozdiely v zákonoch jednotlivých krajín v oblasti plánovania. V správe sa zdôrazňuje nevyhnutnosť zavedenia politiky EÚ na koordináciu a kontrolu tohto plánovania.

O živelnej mestskej výstavbe hovoríme vtedy, ak miera zmeny využívania pôdy prekročí mieru populačného rastu. Podľa správy je už viac ako jedna štvrtina územia Európskej únie urbanizovaná.  Európania žijú stále dlhšie a väčšina z nás žije v jednočlennej domácnosti, pričom vyžadujeme stále väčší životný priestor. Cestujeme ďalej a stále sa zvyšuje naša spotreba. V rokoch 1990 až 2000 bolo v Európe  zastavaných viac ako 800 000 hektárov pôdy,  čo je trikrát viac ako je veľkosť Luxemburska. Ak sa tento trend nezmení, ani nie za sto rokov sa mestské zástavby zdvojnásobia.

Rozrastajúce sa mestá potrebujú väčšiu dodávku energie i rozľahlejšiu dopravnú infraštruktúru a zaberajú čoraz viac plochy. Poškodzuje sa tým prirodzené životné prostredie a zvyšujú sa emisie plynov vyvolávajúcich skleníkový efekt. Následkom toho dochádza ku klimatickým zmenám, k nárastu znečistenia ovzdušia a hluku. Následkom toho má živelná mestská výstavba priamy dosah na kvalitu života ľudí žijúcich v mestách a v ich blízkosti.

„Živelná mestská výstavba je skôr odrazom meniacich sa životných štýlov a modelov spotreby než nárastu populácie. Zvyšujúce sa nároky na bývanie, jedlo, dopravu a cestovanie si vyžadujú pôdu. Ceny poľnohospodárskej pôdy obklopujúcej mestá sú často neprimerane nízke a tento fakt napomáha živelnej výstavbe, ktorá má podobu vyššie spomínaných tlakov,” hovorí prof. Jacqueline McGladeová, výkonná riaditeľka EEA.

„Kohézne a štrukturálne fondy EÚ sú kľúčovými hnacími mechanizmami rozvoja európskych spoločností, zároveň sú však z veľkej časti hlavnou príčinou živelnej výstavby v Európe. Dopad financovania je obzvlášť významný v čase, keď EÚ a jej členské štáty upresňujú, ako plánujú využiť finančné prostriedky z budúceho rozpočtu EÚ. Predovšetkým nové členské štáty zažijú dramatické zmeny, práve preto by mali dostať politické usmernenia, aby sa vyhli environmentálnym nástrahám, ktoré idú ruka v ruke s finančnými injekciami,” pokračovala profesorka McGladeová.

Správa obsahuje prípadové štúdie zo siedmich európskych miest s doložením príkladov  dobrých aj zlých prístupov k urbanistickému plánovaniu za posledných 50 rokov. Zdôrazňuje sa v nej, že živelná výstavba nie je javom, ktorý by sa obmedzoval len na jedno miesto, avšak postihuje takmer všetky európske veľkomestá. V správe sú navrhnuté opatrenia a politiky, ktoré by sa mohli zaviesť na zastavenie jej ďalšieho šírenia.

Poznámky pre redaktorov:

Ďalšie informácie k správe
Táto správa bola vypracovaná Európskou environmentálnou agentúrou a Spoločným výskumným centrom (JRC) Európskej komisie.

Správa je prístupná na tejto adrese: Živelná mestská výstavba v Európe – ignorovaná výzva

EEA Briefing 4/2006 - Živelná mestská výstavba v Európe

O Európskej environmentálnej agentúre (EEA):

EEA má sídlo v Kodani. Jej cieľom je napomáhať pri dosiahnutí  významného a merateľného zlepšenia životného prostredia v Európe poskytovaním včasných, cielených, relevantných a spoľahlivých informácií politickým aktérom a verejnosti.

Kontakt:

Brendan Killeen
tlačový hovorca
Tel.: +45 33 36 72 69
GSM: +45 23 68 36 71
E-mail: brendan.killeen@eea.europa.eu

Marion Hannerup
vedúca odb. komunikácie a organizačných záležitostí
Tel.: +45 33 36 71 60
GSM: +45 51 33 22 43
E-mail: marion.hannerup@eea.europa.eu

Permalinks

Akcie dokumentu