następne
poprzednie
pozycje

Press Release

Ekspansja miejska - ignorowane w Europie wyzwanie dla środowiska

Zmień język:
Press Release Opublikowane 2006-11-22 Ostatnio modyfikowane 2016-06-03
Potrzebna jest polityka UE na rzecz skutecznego planowania urbanistycznego

Nieustanna i szybko postępująca ekspansja miejska zagraża równowadze środowiska, społeczeństwa i gospodarki w Europie – wynika z nowego raportu przedstawionego dziś w Kopenhadze przez Europejską Agencję Środowiska (EEA).
 
Raport zatytułowany „Ekspansja miejska w Europie — ignorowane wyzwanie” unaocznia, jak wiele problemów w Europie spowodowanych jest coraz większą i szybszą ekspansją miast. Gospodarka światowa, ponadgraniczne sieci transportowe, duże zmiany społeczne, gospodarcze i demograficzne oraz różnice w krajowych przepisach w kwestii planowania są głównymi przyczynami zmian w środowisku miejskim. Raport podkreśla konieczność powstania polityki UE w celu koordynacji i kontrolowania planowania.

O ekspansji miejskiej mówimy, gdy wzrost powierzchni gruntu przeznaczonego na potrzeby miast jest wyższy niż wzrost liczby ludności. Zgodnie z raportem, w Unii Europejskiej zurbanizowana jest ponad jedna czwarta terytorium. Europejczycy żyją coraz dłużej i coraz więcej spośród nas mieszka osobno, co wpływa na większe zapotrzebowanie na przestrzeń życiową. Jeździmy coraz dalej i konsumujemy coraz więcej. W latach 1990-2000 w Europie zabudowano ponad 800 000 hektarów ziemi, co równa się powierzchni trzy razy większej od Luksemburga. Jeśli tendencja ta nie zmieni się, zaledwie za sto lat obszary zabudowane w Europie ulegną podwojeniu.

Rozrastające się miasta potrzebują większych dostaw energii i rozleglejszej infrastruktury transportowej oraz pochłaniają coraz to nowe tereny. Wpływa to na zniszczenie naturalnego środowiska i podniesienie poziomu emisji gazów cieplarnianych. Prowadzi to zarówno do zmian klimatycznych, jak i wzrostu zanieczyszczania powietrza i natężenia hałasu. W rezultacie ekspansja miejska wpływa bezpośrednio na jakość życia ludzi mieszkających w miastach oraz w ich pobliżu.

„Postępująca urbanizacja jest raczej odbiciem zmieniającego się stylu życia i wzorców konsumpcyjnych niż wzrastającego zaludnienia. Budownictwo, przemysł spożywczy, transport i turystyka mają coraz większe zapotrzebowanie na ziemię. Ceny gruntów rolnych wokół miast są często niskie, co ułatwia ekspansję miejską w obliczu wyżej wymienionych źródeł nacisku” mówi profesor Jacqueline McGlade, dyrektor zarządzająca EEA.

„Wśród najważniejszych przyczyn ekspansji miejskiej w Europie znajdują się także Fundusz Spójności i Fundusz Strukturalny UE, odgrywające główną rolę dla rozwoju społeczeństw europejskich. Wpływ funduszów jest szczególnie wyraźny, gdy UE i państwa członkowskie ustalają plany wydawania pieniędzy z następnego budżetu UE. Dramatyczne zmiany dotkną zwłaszcza nowe państwa członkowskie; należy zapewnić im odpowiednie informacje i wskazówki, tak by zdołały uniknąć niebezpieczeństw dla środowiska, które mogą się pojawić wskutek nagłego dopływu funduszy” - stwierdziła profesor McGlade.

Raport zawiera opisy przypadków z siedmiu miast europejskich, ilustrujące zarówno właściwe, jak i złe podejście do planowania urbanistycznego na przestrzeni ostatnich 50 lat. W raporcie podkreślono jednakże, że ekspansja miejska nie jest zjawiskiem lokalnym, lecz dotyka większość europejskich miast, i zasugerowano podjęcie w przyszłości działań oraz polityk na rzecz powstrzymania jej dalszego rozprzestrzeniania się.

Uwagi do redaktora:

Informacje na temat raportu
Niniejszy raport został przygotowany przez EEA oraz Wspólne Centrum Badawcze Komisji Europejskiej (JRC).

Raport znajduje się pod następującym adresem: Ekspansja miejska w Europie — ignorowane wyzwanie

EEA Briefing 4/2006 - Ekspansja miejska w Europie

Europejska Agencja Środowiska (EEA)

EEA ma siedzibę w Kopenhadze. Do zadań Agencji należy wspieranie zrównoważonego rozwoju oraz pomoc w osiągnięciu znaczącej i widocznej poprawy środowiska na terenie Europy poprzez dostarczanie aktorom politycznym oraz innym osobom zainteresowanym aktualnych, ukierunkowanych, adekwatnych i wiarygodnych informacji.

Informacje kontaktowe:

Brendan Killeen               
Rzecznik prasowy           
Tel.: +45 33 36 72 69       
Tel. kom.: +45 23 68 36 71        
E-mail: brendan.killeen@eea.europa.eu

Marion Hannerup
Kierownik ds. ogólnych i komunikacji
Tel.: +45 33 36 71 60
Tel. kom.: +45 51 33 22 43
E-mail: marion.hannerup@eea.europa.eu

Permalinks

Akcje Dokumentu