seuraava
edellinen
kohdat

Press Release

Kaupunkialueiden laajeneminen - Euroopan vähälle huomiolle jäänyt ympäristöhaaste

Vaihda kieli
Press Release Julkaistu 22.11.2006 Viimeksi muokattu 03.06.2016
Toimivan kaupunkisuunnittelun ohjeistamisen tarve EU:n politiikassa

Yhdyskuntarakenteen hajautuminen (urban sprawl) uhkaa Euroopan ympäristön, yhteiskunnan ja talouden tasapainoa, todetaan Euroopan ympäristökeskuksen EEA:n tänään Kööpenhaminassa julkaisemassa raportissa.
 
Raportti Urban sprawl in Europe — the ignored challenge osoittaa, miten Euroopan monien ympäristöongelmien syynä ovat nopeasti paisuvat kaupunkimaiset alueet. Globaali talous, rajat ylittävät liikenneverkot, laajakantoiset yhteiskunnalliset, taloudelliset ja demografiset muutokset sekä yhdyskuntasuunnittelua koskevien kansallisten säädösten eroavaisuudet ovat tärkeimpiä tekijöitä kaupunkiympäristön muuttumisessa. Raportti peräänkuuluttaa EU:n politiikalta suunnittelun koordinointia ja valvontaa.

Yhdyskuntarakenteen hajautumista esiintyy silloin, kun maa-alueiden käyttö muuttuu väestön kasvua nopeammin. Raportin mukaan yli neljäsosa Euroopan unionin maiden pinta-alasta on jo kaupunkimaisesti asuttua. Eurooppalaiset elävät aiempaa vanhemmiksi ja yhä useammin yksin, mikä vaatii entistä enemmän elintilaa. Eurooppalaiset myös matkustavat ja kuluttavat aiempaa enemmän. Vuosina 1990–2000 rakennettiin yli 800 000 hehtaaria Euroopan maa-alasta. Kyseessä on kolme kertaa Luxemburgin kokoinen alue. Mikäli tämä suuntaus jatkuu, kaupunkimaisesti rakennettu alue kaksinkertaistuu yhdessä vuosisadassa.

Kaiken aikaa laajenevat kaupungit vaativat entistä enemmän energiahuolto- ja liikennerakenteita ja niiden myötä entistä suurempia maa-aloja. Tämä kaikki vahingoittaa luonnonympäristöä ja lisää kasvihuonekaasujen päästöjä. Eräitä seuraamuksia ovat ilmaston muutos sekä ilmansaasteet ja melu. Kaupunkirakenteen hajautumisella on suora epäedullinen vaikutus kaupungeissa ja niiden lähistöllä asuvien ihmisten elämänlaatuun.

“Yhdyskuntarakenteen hajautuminen kertoo enemmänkin elämäntapojen ja kulutustottumusten muuttumisesta kuin väestönkasvusta. Asumisen, liikenteen ja matkailun kasvavat tarpeet kohdistuvat maahan. Kaupunkien liepeillä oleva maatalousmaa on usein suhteellisesti ottaen halpaa, mikä edistää kaupunkialueen hajautumista uusille alueille edellä mainittujen paineiden alla”, sanoo EYK:n johtaja professori Jacqueline McGlade.

“Myös Euroopan yhteiskuntien tärkeinä muutosvaikuttajina toimivat EU:n koheesio- ja rakennerahastot ovat yksi tärkeimmistä kaupunkialueen paisumisen syistä eri puolilla Eurooppaa. Tällaisella rahoituksella on erityistä merkitystä silloin, kun EU ja sen jäsenvaltiot hahmottelevat EU:n seuraavan talousarvion käytön suunnittelua. Erityisesti uusissa jäsenvaltioissa on odotettavissa rajuja muutoksia. Näille valtioille pitäisi tarjota suuntaviivoja sellaisten ympäristöön liittyvien sudenkuoppien välttämiseksi, joiden syntymistä nopeasti käyttöön saatavat varat saattavat edesauttaa,” toteaa professori McGlade.

Raportissa on tutkimuksia seitsemästä eri kaupungista eri puolilta Eurooppaa. Niissä tarjotaan esimerkkejä sekä hyvistä että huonoista kaupunkisuunnitteluhankkeista viimeisten 50 vuoden ajalta. Raportissa kuitenkin painotetaan, että kaupunkirakenteen hajautuminen ei ole vain joidenkin tiettyjen paikkakuntien ongelmailmiö, vaan että se koskee lähes jokaista Euroopan kaupunkia. Raportissa ehdotetaan uusia toimia ja poliittisia linjauksia, joiden avulla hajautumisen jatkuminen voitaisiin saada hallintaan.

Huomautuksia toimittajille:

Raportin taustaa
Raportin laatijoina ovat toimineet Euroopan ympäristökeskus EYK sekä Euroopan komission yhteinen tutkimuskeskus JRC.

Raportti on saatavilla tästä linkistä: Urban sprawl in Europe — the ignored challenge

EEA Briefing 4/2006 - Yhdyskuntarakenteen hajautuminen Euroopassa

Euroopan ympäristökeskus EEA:

EEA sijaitsee Kööpenhaminassa. Ympäristökeskuksen tavoitteena ovat tuntuvat ja mitattavissa olevat parannukset Euroopan ympäristössä tuottamalla ajankohtaista, kohdennettua, asianmukaista ja luotettavaa tietoa poliittisille päätöksentekijöille ja suurelle yleisölle.

Yhteystiedot:

Brendan Killeen
Lehdistövirkailija
Puh: +45 33 36 72 69
Matkapuhelin: +45 23 68 36 71   
Sähköposti: brendan.killeen@eea.europa.eu

Marion Hannerup
Viestintäpäällikkö
Puh: +45 33 36 71 60
Matkapuhelin: +45 51 33 22 43
Sähköposti: marion.hannerup@eea.europa.eu

Permalinks

tallenna toimenpiteet