næste
forrige
emner

Press Release

Byspredning - Europas glemte miljøudfordring

Skift sprog
Press Release Udgivet 22/11 2006 Sidst ændret 03/06 2016
Behov for en EU-politik som rettesnor for effektiv byplanlægning

Den raske takt hvormed Europas byer spreder sig truer balancen i miljøet, i samfundet og i  økonomien, siger Det Europæiske Miljøagentur (EEA) i en ny rapport, som udkommer i dag.
 
Rapporten ‘Urban sprawl in Europe - the ignored challenge’  viser, at mange  af Europas miljøproblemer i dag skyldes de hurtigt voksende byområder. Globaliseringen af økonomien, udbygningen af transport over grænserne, omfattende samfundsmæssige, økonomiske og demografiske ændringer og forskellene i national lovgivning når det gælder areal- og byplanlægning er nogle af de vigtigste drivkræfter bag ændringerne i bymiljøet.  Der er behov for en EU-politik til at koordinere og styre areal- og byplanlægningen, siges det i rapporten.

Byspredningen opstår når ændringen i arealudnyttelsen sker hurtigere end væksten i befolkningen. Over en fjerdedel af landarealet i Den Europæiske Union er ifølge rapporten allerede urbaniseret.  Europas befolkning lever længere og flere af os lever alene, hvilket øger kravene til beboelsesrum.  Vi rejser længere og forbruger mere. Mellem 1990 og 2000 blev der bygget på over 800 000 hektar af Europas landarealer.  Det svarer til et areal, der er  tre gange større end Luxembourg. Hvis denne tendens fortsætter, vil byerne have fordoblet deres areal på bare lidt over et århundrede.

Når byerne vokser uhæmmet øges energiefterspørgslen, transportinfrastrukturen skal udbygges, og der skal anvendes større landarealer.  Dette skader det naturlige miljø og øger emissioner af drivhusgasser. Konsekvenserne er  klimaforandring og øget luft- og støjforurening. Som resultat heraf påvirker den uhæmmede byspredning direkte livskvaliteten for dem, der bor i og omkring byerne.

”Byspredningen afspejler ændringer i  livsstil og forbrugsmønstre snarere end væksten i befolkningen. De øgede krav, der stilles med hensyn til boliger, fødevarer, transport og turisme, øger presset på tilgængelige arealer.  Dertil kommer, at priserne på landbrugsarealer omkring byerne ofte sættes relativt lavt, hvilket bidrager til at forstærke byspredningen”, udtalte professor Jacqueline McGlade, EEA’s administrerende direktør.

”EU’s samhørighedsfond og strukturfonde, som er vigtige drivkræfter i samfundsudviklingen i Europa, bidrager også i høj grad til byspredningen i Europa.  Disse fonde har særlig stor betydning, når EU og medlemsstaterne konkret skal finde ud af, hvordan de skal bruge pengene på næste EU-budget.  Især de nye medlemsstater kommer til at opleve store forandringer.  De bør også få politiske retningslinjer, som kan hjælpe dem med at undgå de miljømæssige faldgruber, som en pludselig indsprøjtning af midler kan blive”, sagde professor Jacqueline McGlade.

Rapporten indeholder casestudier fra 7 lande i Europa og omfatter både positive og negative eksempler på byplanlægning i løbet af de sidste 50 år. Rapporten understreger imidlertid, at byspredning ikke er et lokalt fænomen, men faktisk berører næsten alle byer i Europa. Rapporten indeholder desuden forslag til foranstaltninger og politikker med henblik på at kontrollere byspredningen.

Bemærkninger til redaktøren:

Baggrunden for rapporten
Denne rapport er blevet udarbejdet af EEA og Europa-Kommissionens Fælles Forskningscenter.

Følg dette link for at se rapporten: Urban sprawl in Europe - the ignored challenge

EEA Briefing 4/2006 - Byspredningen i Europa

Om Det Europæiske Miljøagentur (EEA):

EEA har hjemsted i København. Agenturet har til formål at bidrage til opnåelse af væsentlige og målelige forbedringer i Europas miljø ved at formidle aktuelle, målrettede, relevante og pålidelige oplysninger til de politiske beslutningstagere og offentligheden.

Oplysninger om kontaktadresse osv.:

Brendan Killeen
Presse- og informationsmedarbejder
Telefon: +45 33 36 71 60
Mobiltelefon: +45 23 68 36 71
E-mail: brendan.killeen@eea.europa.eu

Marion Hannerup
Chef for kommunikations- og virksomhedsanliggender
Telefon: +45 33 36 72 69
Mobiltelefon: +45 51 33 22 43
E-mail: marion.hannerup@eea.europa.eu

Permalinks

Handlinger