următorul
anteriorul
articole

Press Release

În 2005, emisiile de gaze cu efect de seră din UE au scăzut

Schimba limba
Press Release Publicată 2007-08-10 Data ultimei modificări 2016-06-03
Emisiile de gaze cu efect de seră au scăzut în intervalul 2004-2005, după cum menţionează raportul anual de inventariere a emisiilor de gaze cu efect de seră al Comunităţii Europene, pregătit de Agenţia Europeană de Mediu (AEM) din Copenhaga.

Raportul intitulat „Inventarul anual al gazelor cu efect de seră (1990-2005) al Comunităţii Europene şi raportul privind inventarul pe 2007” a fost prezentat secretariatului Convenţiei-cadru a Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru schimbările climatice (UNFCCC) drept document oficial al Comunităţii Europene. AEM a făcut publice în prealabil aspectele principale ale raportului în mai 2007, din raţiuni de interes public şi politic în ceea ce priveşte chestiunile legate de schimbările climatice. Versiunea finală a respectivului raport a fost prezentată la UNFCCC la 27 mai 2007.

Aspectele principale ale raportului final sunt următoarele:

  • UE-15: Emisiile de gaze cu efect de seră au scăzut cu 0,8% (35,2 milioane de tone de CO2 echivalente) între 2004 şi 2005 – în principal datorită unei scăderi a emisiilor de CO2 de 0,7% (26 milioane de tone).
  • UE-15: Emisiile de gaze cu efect de seră au scăzut cu 2,0% în 2005 faţă de anul de referinţă[1] stabilit în baza Protocolului de la Kyoto.
  • UE-15: Emisiile de gaze cu efect de seră au scăzut cu 1,5% între 1990 şi 2005
  • UE-27: Emisiile de gaze cu efect de seră au scăzut cu 0,7% (37,9 milioane de tone de CO2 echivalente) între 2004 şi 2005
  • UE-27: Emisiile de gaze cu efect de seră au scăzut cu 7,9% faţă de nivelurile din 1990

În care dintre ţările UE-15 s-au înregistrat cele mai accentuate scăderi ale emisiilor de gaze cu efect de seră?

Germania, Finlanda şi Ţările de Jos au contribuit cel mai mult la reducere în valoare absoluta pe teritoriul UE-15 (vezi tabelul din cadrul notelor pentru editor). Reducerea emisiilor de CO2 a dus la reducerea globală a emisiilor de gaze cu efect de seră în aceste ţări.

  • Germania a redus emisiile cu 2,3% sau 23,5 milioane de tone CO2 echivalente: unul dintre principalele motive care au dus la scăderea emisiilor a fost trecerea de la utilizarea cărbunelui la gaze naturale pentru producţia de electricitate şi energie termică in reţelele publice. În plus, emisiile provenite din transportul rutier şi de la gospodării şi servicii au scăzut semnificativ.
  • Finlanda a redus emisiile cu 14,6% sau 11,9 milioane de tone CO2 echivalente: reducerea emisiilor s-a datorat în principal unei scăderi considerabile a utilizării combustibililor fosili în producţia de electricitate şi energie termică in reţelele publice, datorită importurilor de energie electrică. A scăzut în special utilizarea cărbunelui.
  • Ţările de Jos au redus emisiile cu 2,9% sau 6,3 milioane de tone CO2 echivalente: s-a utilizat o cantitate mai mică de combustibili fosili în producţia de electricitate şi energie termică pentru reţelele publice. Gospodăriile şi sectorul serviciilor au utilizat mai puţin combustibil, datorită iernii mai călduroase

Alte ţări UE-15 care au înregistrat scăderi ale emisiilor între 2004 şi 2005 sunt: Belgia, Danemarca, Franţa, Luxemburg, Suedia şi Regatul Unit.


[1] Anul de referinţă pentru majoritatea gazelor cu efect de seră stabilit prin Protocolul de la Kyoto este 1990 pentru UE-15, însă aproape toate statele membre utilizează 1995 ca an de referinţă pentru gazele fluorurate sau „gazele F”.

Care sectoare sunt principalele surse ale reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră?

În valoare absoluta, principalele sectoare care au contribuit la reducerea emisiilor între 2004 şi 2005 în UE-15 au fost producţia de electricitate şi energie termică in reţelele publice, gospodăriile şi serviciile şi transportul rutier.

Emisiile de CO2 provenite din producţia de electricitate şi energie termică pentru reţelele publice au scăzut cu 0,9% (9,6 milioane de tone) în special datorită unei reduceri a cantităţii de cărbune utilizat.

Emisiile de CO2 de la gospodării şi servicii au scăzut cu 1,7% (7,0 milioane de tone). Importante reduceri ale emisiilor de la gospodării şi servicii au fost raportate de Germania, Regatul Unit şi Ţările de Jos. O explicaţie generală pentru această reducere o reprezintă condiţiile meteorologice favorabile din timpul iernii (iarna mai calduroasa) în comparaţie cu anul precedent.

Emisiile de CO2 provenite din transportul rutier au scăzut cu 0,8% (6 milioane de tone). Acest fapt este atribuit în principal Germaniei şi se datorează numărului crescut de autovehicule pe motorină, efectelor taxei ecologice şi achiziţionării de combustibil din afara Germaniei (turismul pentru combustibil).

În care dintre ţările UE-15 s-au înregistrat cele mai accentuate creşteri ale emisiilor de gaze cu efect de seră?

În valoare absoluta, Spania este ţara în care s-a înregistrat cea mai mare creştere a emisiilor de gaze cu efect de seră între 2004 şi 2005 (vezi tabelul din cadrul notelor pentru editor).

În Spania, creşterea emisiilor de gaze cu efect de seră cu 3,6% sau 15,4 milioane de tone de CO2 echivalente s-a datorat în special producţiei de electricitate şi energie termică pentru reţelele publice. Acest fapt se datorează unei creşteri a producţiei de energie electrică de la centralele termice (17%), si a unei scăderi a producţiei de energie electrică de la hidrocentrale (-33%).

Alte ţări UE-15 care au înregistrat creşteri ale emisiilor între 2004 şi 2005 sunt: Austria, Grecia, Irlanda, Italia şi Portugalia.

Baza de date privind emisiile de gaze cu efect de seră al AEM

Baza de date privind emisiile de gaze cu efect de seră al AEM este un instrument interactiv care permite un acces uşor, prin Internet, la datele cele mai importante din raportul de inventariere a gazelor cu efect de seră al CE. Baza de date privind emisiile de gaze cu efect de seră permite utilizatorului să consulte şi să analizeze tendinţele emisiilor din sectoarele principale şi din subsectoarele acestora. De asemenea, facilitează compararea emisiilor intre ţări şi sectoare selectate de utilizator. De asemenea, baza de date privind emisiile de gaze cu efect de seră permite generarea de grafice şi descărcarea celor mai importante estimări privind emisiile.

Vizualizatorul de date privind emisiile de gaze cu efect de seră al AEM

Note pentru editor:

Ce este raportul anual de inventariere a emisiilor de gaze cu efect de seră?

Acest raport este documentul oficial prin care UE prezintă UNFCCC totalul emisiilor interne de gaze cu efect de seră în perioada 1990-2005. În acest context, expresia „emisii interne” se referă la emisiile de pe teritoriul UE. Raportul conţine informaţii privind emisiile de gaze cu efect de seră din UE-15 şi UE-27. De asemenea, explică în mod detaliat procesul prin care se evaluează emisiile în UE şi prin care se efectuează verificarea calităţii.

AEM este responsabilă pentru redactarea şi publicarea respectivului raport anual şi utilizează informaţiile raportate de guvernele naţionale în cadrul mecanismului de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de seră al CE.

Cum se armonizează informaţiile din raport cu Sistemul de comerţ cu emisiile al UE?

În 2005, Sistemul de comercializare a certificatelor de emisie de gaze cu efect de seră al Uniunii Europene (EU ETS) a inclus aproximativ 47% din totalul de emisii de CO2 şi aproximativ 39% din totalul de emisii de gaze cu efect de seră din UE-15. EU ETS a inclus aproximativ 49% din totalul de emisii de CO2 şi 41% din totalul de emisii de gaze cu efect de seră din UE-25. În general, informaţiile EU ETS au fost utilizate de statele membre ale UE ca element de calcul, în vederea raportului menţionat, al emisiilor totale de CO2 în ceea ce priveşte sectoarele Energie şi Procese industriale. Cu toate acestea, o cuantificare explicită a contribuţiei EU ETS la emisiile totale de CO2 la nivel de sectoare şi subsectoare pentru UE-15 sau UE-25 nu este inca posibila. .

Care este semnificaţia raportului în contextul Protocolului de la Kyoto?

Conform Protocolului de la Kyoto, UE-15 are drept obiectiv comun o reducere a emisiilor totale de gaze cu efect de seră cu 8% faţă de anul de referinţă. Pentru UE-27, nu exista inca un obiectiv comun in contextul Protocolului de la Kyoto. Raportarea oficială a emisiilor cu scopul de a respecta obiectivele Protocolului de la Kyoto va începe în 2010 – când se vor raporta emisiile pentru anul 2008. Între timp, raportul reprezintă cea mai relevantă şi mai exactă sursă de informaţii privind emisiile de gaze cu efect de seră din UE. El poate fi utilizat pentru urmărirea performanţelor UE în ceea ce priveşte reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră interne (adică de pe teritoriul UE), în vederea respectării obiectivelor de la Kyoto. Părţile la Protocolul de la Kyoto pot utiliza surse de absorbtie a bioxidului de carbon, precum şi aşa-numitele „mecanisme flexibile”, cu scopul de a reduce şi mai mult emisiile de gaze cu efect de seră în afara teritoriilor lor naţionale – ca supliment faţă de reducerile interne. Prin urmare, masurile interne (la nivel EU) constituie metoda principală de realizare a obiectivelor de la Kyoto. Raportul de inventariere sugerează faptul că emisiile interne de gaze cu efect de seră au scăzut cu aproximativ 2,0% faţă de anul de referinţă stabilit de Protocolul de la Kyoto.

Tabelul 1: Emisiile de gaze cu efect de seră în echivalente CO2 (cu excepţia rezervoarelor de carbon) şi obiectivele Protocolului de la Kyoto pentru 2008-2012

Table 1 RO

(1) În ceea ce priveşte UE-15, anul de referinţă pentru CO2, CH4 şi N2O este 1990; pentru gazele fluorurate, 12 state membre au ales 1995 ca an de referinţă, în timp ce Austria, Franţa şi Italia au ales 1990. Având în vedere că inventarul UE-15 este suma inventarelor statelor membre, estimările de emisii de gaze fluorurate în anul de referinţă al UE-15 sunt suma emisiilor din 1995 înregistrate în 12 state membre şi a emisiilor din 1990 înregistrate de Austria, Franţa şi Italia. Emisiile din anul de referinţă pentru UE-15 includ şi emisiile provenite din despăduririle practicate în Ţările de Jos, Portugalia şi Regatul Unit [„Raportul iniţial al Comunităţii Europene în temeiul Protocolului de la Kyoto” (AEM, 2006)].

(2) Malta nu a furnizat estimări ale emisiilor de gaze cu efect de seră pentru 2005, prin urmare datele furnizate în tabel se bazează pe aproximarea datelor lipsă (vezi capitolul 1.8.2.).

(3) UE-27 nu are un obiectiv comun în temeiul Protocolului de la Kyoto

Notă: Malta şi Cipru nu au obiective Kyoto individuale.

Ce este UE-27?

UE-27: Austria, Belgia, Bulgaria, Cipru, Republica Cehă, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franţa, Germania, Grecia, Ungaria, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Ţările de Jos, Polonia, Portugalia, România, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Regatul Unit.

Ce este UE-15?

UE-15: Austria, Belgia, Danemarca, Finlanda, Franţa, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburg, Ţările de Jos, Portugalia, Spania, Suedia, Regatul Unit

Link-uri internet:

Pentru a consulta textul integral al raportului, vezi: raport

Pentru a vedea întrebările frecvente (FAQ) legate de raportul de inventariere a emisiilor de gaze cu efect de seră, vezi: FAQ

Pentru a avea acces la datele privind emisiile de gaze cu efect de seră, vezi: Vizualizatorul de date privind emisiile de gaze cu efect de seră al AEM:

Permalinks

Acţiuni asupra documentului